ບໍລິສັດ

ເອ໊ກໂຄ່ ຊ່ວຍ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ລູກຄ້າດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍວິທີການ ແລະ ພາສາ ຜ່ານເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນ.

ເລື່ອນລົງ

ການຊຸກຍູ້ ແບຣນຂອງທ່ານ ແມ່ນ ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ຍ້ອນຄວາມກົດດັນຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການດໍາເນີນງານໃນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແບຣນຂອງທ່ານ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ຕ້ອງການ ໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ.

ນັບແຕ່ການສ້າງໃນປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ສະໜອງ ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ໃນວຽກງານຕ່າງໆ 15 ອຸດສາຫະກຳຫຼັກ : ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງ ນາຍພາສາພາຍໃນປະເທດ ສຳລັບຫຼາຍກວ່າ 50 ພາສາ ຈະເຮັດໃຫ້ການສື່ຂໍ້ຄວາມຢ່າງ ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມທີ່ ແບຣນຂອງທ່ານຕ້ອງການ.

ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນ ໃນຄວາມສຳຄັນຂອງ ແບຣນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທ້ອງຖິ່ນ. ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າແບຣນໃນທ້ອງຖິ່ນ ດ້ວຍການສື່ສານທີ່ມີເປົ້າໝາຍ, ເໝາະສົມ, ເອກະພາບໃນທຸກໆຕະຫຼາດ ແລະ ຮູບແບບ.

ອ່ານເພີ່ມ

ວຽກຂອງພວກເຮົາ

 

ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄຳກ່າວຂອງລູກຄ້າ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີວ່າ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຍຸດທະສາດດ້ານພາສາ ຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດແນວໃດ.

ໂທ: +65 66 538335 |
ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

 

More » Content

Contact Us