ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ & ສະຖານທີ່

ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ມີທີມງານ ນັກແປພາສາມືອາຊີບ ຈາກຫຼາຍກວ່າ 10 ສັນຊາດ ໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດ. ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ, ລວມທັງຜູ້ເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຈັດການລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກ ສຳລັບຜົນສຳເລັດໃນການສະໜອງ ວິທີການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນ ຢ່າງດີເລີດ ໃນທົ່ວໂລກ.

ທ່ານສາມາດພົວພັນກັບພວກເຮົາ ໃນມື້ນີ້

ສໍາລັບການຂາຍ, ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ການສອບຖາມກ່ຽວກັບທຸລະກິດທົ່ວໄປ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວ, ໂທ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຊ່ຽວຊານຂອງ EQHO ປະຈຳຂົງເຂດຂອງທ່ານ:

ສະຖານທີ່

EQHO Globalization
Pte. ຈໍາກັດ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ – 20 Collyer Quay #23 – 01, (C – 01)

ສິງກະໂປ. 049319

ໂທ. +65 66 538335

EQHO Communications Laos Ltd.
ສູນປະຕິບັດງານ 2

ອາຄານໂຄລາວ II (ອາຄານ ອາລຸນໃໝ່), ຫ້ອງ 404, ຊັ້ນທີ 4,

ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ຕູ້ ປ.ນ 8156, ບ້ານໜອງບອນ,

ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທ. +856 (0)21 454 529

EQHO Communications Ltd.
ສູນປະຕິບັດງານ 1

ອາຄານ Chartered Square – (2001) ຊັ້ນທີ 20

152 ຖະໜົນສາທອນເໜືອ, ເຂດບາງຣັກ, ບາງກອກ 10500, ໄທ

ໂທ.: +66 (0)2 637 8060 | ໂທລະເລກ: +66 (0)2 637 8422

 

ວຽກຂອງພວກເຮົາ

ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄຳກ່າວຂອງລູກຄ້າ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີວ່າ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຍຸດທະສາດດ້ານພາສາ ຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດແນວໃດ.

ໂທ: +65 66 538335 |
ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us