ທີມງານບໍລິຫານ

ອົງການຈະດີໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອມີບຸກຄະລາກອນທີ່ດີ. ເຊີນພົບກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາ.

 

ພະນັກງານທີ່ດຳເນີນວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ 110 ຄົນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ແມ່ນໄດ້ອຸດທິດຕົນເພື່ອ ມອບປະສົບການ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ໄປຈົນເຖິງການປະຕິບັດໂຄງການ, ການອອກໃບແຈ້ງເກັບເງິນ ແລະ ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ. ໂຄງການທັງໝົດຂອງທ່ານ ຈະຖືກຈັດການໂດຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານມືອາຊີບດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ມີໄຫວພິບປະຕິພານ ແລະ ແນວຄິດທີ່ສ້າງສັນ. ພວກເຮົາຈະນໍາທາງທ່ານ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ທ່ານໃນທຸກບາດກ້າວ ຫຼື ເຮັດຕາມການນໍາພາຂອງທ່ານ, ແລ້ວແຕ່ວິທີການໃດ ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ ແລະ ໂຄງການຂອງທ່ານ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ ບຸກຄະລາກອນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດພົບ ໃນຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ.

ເລື່ອນລົງ

ໂທມັສ ຈູລິນ

ໂທມັສ ຈູລິນ

ປະທານ

ໂທມັສ ເປັນປະທານສະພາຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັ້ນຕົ້ນມາ. ດ້ວຍປະຫວັດການເຮັດວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນອຸດສາຫະກຳໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທ່ານໄດ້ເລີ່ມອາຊີບການງານ ເປັນວິຊາການພາກສະໜາມຄື ‘ຊົນຊັ້ນກຳມະຊີບ’ ທີ່ ເອຣິກສັນ (Ericsson) ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກ້າວຕາມຕຳແໜ່ງຕ່າງໆຢ່າງວ່ອງໄວ. ນັບແຕ່ເວລານັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ໂທມັສ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ສີ່ສິບປີ ໃນການເຮັດວຽກກັບສາກົນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນເວລາ 15 ປີ ຢູ່ ຊາອຸດິ ອາຣາເບຍ, ອັງກິດ, ຮອນແລນ ແລະ ໄທ. 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນການດຳເນີນງານຂອງທ່ານ ປະກອບດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ໃນບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງ ລວມທັງ Ericsson, COMVIQ, Tele2, Unisource, Peak Traffic, Mobile Systems International ແລະ Celtel International B.V. ນອກຈາກນີ້, Tomas ຍັງມີປະສົບການຈາກວຽກງານທີ່ບໍ່ແມ່ນຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ ເປັນ 50 ຕຳແໜ່ງ ໂດຍສະເພາະ ໃນບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ IT ຢູ່ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ ແລະ ອາຟຣິກາ.

ອີເມວຫາທ່ານໄດ້ດຽວນີ້ Linkedin

ຣອສ ກລິງເກີ

ປະທານຜູ້ບໍລິຫານ ກຸ່ມ

1947-2017

ຣອສ ໄດ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ແລະ ຮັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໃນປີ 2007. ໃນໄລຍະການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ, ຣອສ ໄດ້ຮັບຫຼາຍບົດບາດທາງດ້ານວິຊາການ ລວມທັງ ການເຮັດວຽກໃນໂຄງການສໍາລັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ຕໍ່ມາ ຣອສ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພື້ນຖານ (FIS) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕກາຍເປັນ ເຄືອຂ່າຍເອກະຊົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບທີແປດຂອງໂລກ. ໃນປີ 1990, ຣອສ ໄດ້ຖືກຮັບເຊີນຈາກ ລັດຖະບານແຫ່ງລາດຊະອານາຈັກໄທ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງລາດຊະອາຈັກ, ຊຶ່ງເປັນຈຸດທີ່ທ່ານ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ ໄທ. ນອກຈາກ ປະສົບການດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານແລ້ວ, ຣອສ ຍັງມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບພາສາຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ສຶກສາພາສາ ຟາຊີ, ຝຣັ່ງ, ສັນສະກຣິດ, ສະເປນ, ໄທ ແລະ ທິເບດ. ໂດຍຜ່ານຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດຢ່າງລະອຽດ, ຣອສ ໄດ້ຊ່ວຍນຳພາ ເອ໊ກໂຄ່ ໃຫ້ກາຍມາເປັນ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານພາສາຂັ້ນນຳຂອງ ອາຊີ.

ອີເມວຫາທ່ານໄດ້ດຽວນີ້ Linkedin

ຣອສ ກລິງເກີ
ພະນິດນັນ ສະນິດປຣະຊາກອນ

ພະນິດນັດ ສະນິດປຣະຊາກອນ

ປະທານ

ປະທານ ເອ໊ກໂຄ່, ‘ນໍ້າຝົນ’ ດັ່ງທີ່ລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ, ໄດ້ນຳເອົາປະສົບການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການບໍລິຫານບໍລິສັດທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການສະເພາະ. ໃນໝໍ່ໆມານີ້, ນາງໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງຈາກ CEO ມາເປັນປະທານ, ນໍ້າຝົນໄດ້ນຳພາບໍລິສັດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຕໍ່ມາກໍຕິດອັນດັບຢູ່ໃນ ລາຍຊື່ 20 ສຸດຍອດບໍລິສັດຂອງອາຊີ. ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຮັກຊີວິດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບວກຄື ‘ສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ’ ຂອງນ້ຳຝົນ ໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນບໍລິສັດ. ນໍ້າຝົນຊ່ຽວຊານໃນທຸກໆຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວກັບ AEC (ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ).

ອີເມວຫານາງໄດ້ດຽວນີ້ Linkedin

ອີວານ ເຮັນນີກາດ

ຫົວໜ້າບໍລິຫານຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ໃນຖານະຫົວໜ້າບໍລິຫານຝ່າຍປະຕິບັດງານ, ອີວານມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປີໃນອຸດສາຫະກຳດ້ານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ. ທ່ານເລີ້ມຕົ້ນອາຊີບຂອງທ່ານດ້ວຍການເປັນນັກແປພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຫຼາຍຕຳແໜ່ງໃນດ້ານການປະຕິບັດງານ, ການຊຸກຍູ້ການຂາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນ ລວມເຖິງວຽກງານສະຖາປະນິກຕ່າງໆ. ໃນໝໍ່ໆມານີ້ ທ່ານໄດ້ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດງານສຳລັບ SDL ແລະ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກຳມະການບໍລິຫານ ດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ. ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງທ່ານລວມມີ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເນື້ອໃນໂດຍລວມມີຄວາມລ່ຽນໄຫຼຕໍ່ເນື່ອງ, ວິທີການໃນການສົ່ງມອບເນື້ອໃນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສົບການກ່ຽວລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເມື່ອມີເວລາວ່າງ, ອີວານມັກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບການຄົ້ນພົບສິ່ງໃໝ່ໆໃນໂລກກັບພັນລະຍາ ແລະ ລູກສອງຄົນຂອງທ່ານ.

ອີເມວຫາທ່ານໄດ້ດຽວນີ Linkedin

Yvan Hennecart
Wee Peng Kang

ວີ ເພີງ ຄັງ

ຫົວໜ້າດ້ານຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ

ວີ ເພີງເປັນໜຶ່ງໃນທີມຜູ້ບໍລິຫານຂອງເອ໊ກໂຄ່ແລະ ຫົວໜ້າດ້ານຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານຮັບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ, ບຸກຄະລາກອນ, ໄອທີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບ. ວີ ເພີງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນອາຊີບດ້ານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຂອງທ່ານດ້ວຍການ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານເຄື່ອງມືການຜະລິດໃຫ້ກັບ ALPNET 15 ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຊື້ກິດຈະການຂອງ ALPNET ໂດຍ SDL, ວີ ເພີງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປປະຈຳຢູ່ເຄືອຂ່າຍ MLV ທີ່ມີຖານປະຈຳຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ, ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພັດທະນາທີມວິສະວະກຳດ້ານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຕຳແໜ່ງເປັນ ຫົວໜ້າດ້ານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກັບ Lionbridge ປະເທດສິງກະໂປ ໃນສະຖາປະນິກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນທາງດ້ານເຕັກນິກເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນວົງກວ້າງ. ທີ່ Lionbridge, ວີ ເພີງຍັງໄດ້ດຳລົງຕໍາແໜ່ງຜູ້ຈັດການດ້ານການຂາຍສຳລັບພາສາອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນຳອີກ ແລະ ໄດ້ເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານປະຕິບັດງານໃຫ້ແກ່ Lionbridge ປະເທດໄທ ກ່ອນທີ່ຈະສັບຊ້ອນກັບຄືນມາປະຈຳຢູ່ສິງກະໂປ ເພື່ອນຳພາ Lionbridge Singapore Life Sciences Centre of Excellence.

ອີເມວຫາທ່ານໄດ້ດຽວນີ Linkedin

ສະຕີເວັນ ບະຊີ

ຮອງປະທານຝ່າຍການຕະຫຼາດ

ສະຕີເວັນ ມາຈາກ ອັງກິດ ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ໄທ ມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກກັບ ເອ໊ກໂຄ່ ໃນທ້າຍປີ 2006, ສະຕີເວັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ທັກສະກ່ຽວກັບ ວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຂອງຕົນ ໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ, ຜູ້ບໍລິຫານໃບສະເໜີລາຄາດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດ. ສະຕີເວັນ ໄດ້ນໍາເອົາປະສົບການເປັນຜູ້ນໍາຫຼາຍປີ ທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງ ຝ່າຍຂາຍ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິຫານ ຢູ່ໂຮງແຮມ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວທາງອອນໄລນ໌.

ອີເມວຫາທ່ານໄດ້ດຽວນີ້ Linkedin

ສະຕີເວັນ ບະຊີ
ເຊນ

ເຊນ ທອມຊັນ

ປະທານ EQHO-Laos

ເຊນ ມາຈາກ ເມວເບີນ ອົດສະຕຣາລີ, ແຕ່ໄດ້ຢູ່ອາຊີ ຈົນຖືວ່າແມ່ນບ້ານຂອງ ຕົນເອງ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດມາແລ້ວ. ເຊນ ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກກັບ ເອ໊ກໂຄ່ ໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ, ໂດຍບໍລິຫານ ບັນຊີລູກຄ້າຢູ່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງໄວວາ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການທີ່ມີຜົນງານສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ. ປະສິດທິພາບ, ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜູ້ນໍາໃນການບໍລິຫານໂຄງການຂອງ ເຊນ ໄດ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງໄວວາໂດຍ ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສຂອງ ເອ໊ກໂຄ່, ແລະ ຄວາມກົງໄປກົງມາ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຂອງລາວ ວິທີການບໍລິຫານລູກຄ້າແບບ ‘ເວົ້າຕາມທີ່ເປັນ’ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄໍາຊົມເຊີຍຈາກ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ປັດຈຸບັນ ເຊນ ໄດ້ຍ້າຍຈາກຕໍາແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ, ຊຶ່ງລາວໄດ້ບໍລິຫານ ແລະ ຊີ້ນໍາທີມງານໃຫຍ່ຂອງຝ່າຍບໍລິຫານໂຄງການ ມາສູ່ຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ບໍລິຫານຫ້ອງຝ່າຍການຜະລິດ ການວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ອີເມວຫາທ່ານໄດ້ດຽວນີ້ Linkedin

ຈິຕິມາ ສານຕຣະກູນ

ກຳມະການຝ່າຍປະຕິບັດການ

ຈິຕິມາ ຫຼື ‘ຈ໊ຽບ’ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຜູ້ບໍລິຫານແຜນງານຜູ້ໃໝ່ທີ່ສຸດຂອງ ເອ໊ກໂຄ່. ຈຽບໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການອາວຸໂສ ທີ່ບໍລິຫານບັນຊີຊອບແວທີ່ສໍາຄັນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່, ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ ລາວນຳພາ ພະແນກບໍລິຫານໂຄງການ ພາກສຽງ ແລະ ມັລຕິມີເດຍຂອງ ເອ໊ກໂຄ່. ຖ້າທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາສັບທີ່ວ່າ ‘ດິນແດນແຫ່ງຮອຍຍິ້ມ’ – ຊຶ່ງເປັນຄໍາທີ່ ໄທ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າຄໍານີ້ ແມ່ນມາຈາກໄສ ຖ້າວ່າທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ຈ໊ຽບ. ໂດຍເປັນຄົນຍິ້ມແຍ້ມຕະຫຼອດເວລາ – ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ເມື່ອຈຽບບໍ່ໄດ້ບໍລິຫານພະແນກ ແລະ ລູກຄ້າຂອງຕົນ, ນາງກໍຈະເປັນຜູ້ຈັດກິດຈະກໍາກິລາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ ລວມທັງກິລາຕີດອກປີກໄກ່ ແລະ ເທັນນິສໃນຕອນແລງເປັນປະຈຳ.

ຈິຕິມາ ສານຕຣະກູນ

ວຽກຂອງພວກເຮົາ

ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄຳກ່າວຂອງລູກຄ້າ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີວ່າ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຍຸດທະສາດດ້ານພາສາ ຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດແນວໃດ.

ໂທ: +65 66 538335 |
ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us