ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຮົາ

ດ້ວຍປະສົບການໃນທຸລະກິດຕະຫຼອດເວລາ 20 ທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີສ່ວນຮ່ວມກັບອົງກອນຕ່າງໆ ໃນລະດັບນານາຊາດ ເພື່ອນຳພາທຸລະກິດທັງຫຼາຍກ້າວຂ້າມຜ່ານອຸປະສັກທາງດ້ານພາສາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳທີ່ແຕກຕ່າງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ພວກເຮົາປຽບເໝືອນຂົວຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງໃນການສື່ສານລະຫວ່າງພາສາຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ

ເລື່ອນລົງ

 

ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນນ້ອຍໆ ໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດລະດັບໂລກ

EQHO (ອ່ານອອກສຽງວ່າ /’eko/) ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ​ຂຶ້ນໃນປີ 1996. ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດການແປພາສາຂອງພວກເຮົານັ້ນ ທຳອິດແມ່ນໄດ້ໃຫ້ບໍລິການພຽງແຕ່ພາສາທີ່ ໃຊ້ໃນອາຊີເທົ່ານັ້ນ – ມາໃນມື້ນີ້, 20​ປີ ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ພວກເຮົາສາມາດແປພາສາໄດ້ຫຼາຍວ່າ 200,000 ຄຳຕໍ່ມື້ ໃນ 100 ພາສາລວມກັນ ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານ globalization ທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກຫຼາຍແຫ່ງ ທົ່ວທັງ ອາຊີ, ເອີຣົບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ອີງຕາມ Common Sense Advisory (CSA), ​ເຊິ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄວ້າວິ​ໄຈຊັ້ນນຳຂອງອຸດສາຫະກຳດ້ານ localization, EQHO ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນທີ 16 ໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານພາສາທີ່ມີລາຍໄດ້ລວມສູງສຸດຂອງພາກພື້ນ.

 

ຖານລູກຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍທົ່ວໂລກ

EQHO ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຫຼາກຫຼາຍລະດັບ ນັບຕັ້ງແຕ່ອົງກອນທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄປຈົນເຖິງທຸລະກິດທີ່ຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງໃໝ່, ຜູ້ພັດທະນາເກມ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ, ຍັກໃຫຍ່ດ້ານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດທັງຫຼາຍ. ໂດຍອາໃສຖານລູກຄ້າ, ພວກເຮົາຄາດວ່າ ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ສຳ​ຜັດກັບຜະລິດຕະພັນການແປຂອງ EQHO ໃນບາງຈຸດ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາ.

ເບິ່ງຜົນງານທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຮົາສາມາດເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງ ກາສິນຄ້າສິນຄ້າທັງຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ.

ຄຳຖາມ ແລະ ລູກຄ້າ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງ EQHO?

ເວັບໄຊ ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ

ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃນຂະແໜງການ

ພວກເຮົາຄືຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊຳນານທົ່ວໄປ! ແທນທີ່ຈະຍອມຮັບຕົນເອງເປັນພຽງແຕ່ ‘ໄດ້ແລ້ວ’ ກັບທຸກສິ່ງ, ພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃນຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງລວມທັງ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ, ເກມ, ການເດີນທາງ ແລະ ການຕ້ອນຮັບ, ການຮຽນຮູ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການແປ Software/ ERP. ໂດຍການເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນຜົນງານທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີເຮັດໃຫ້ສຳເລັດ

ການບໍລິການລູກຄ້າລະດັບໂລກ

ທີ່ເປັນຫົວໃຈຂອງທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດກໍ່ຄື ຍຸດທະສາດການບໍລິການລູກຄ້າລະດັບໂລກ ຫຼື (WCCS). ຍຸດທະສາດ (WCCS) ຕິດພັນກັບພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ, ຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍວິທີການທີ່ຖືເອົາລູກຄ້າເປັນສູນກາງທີ່ແທ້ຈິງ, ​ເຊິ່ງລວມທັງການຄົ້ນຄິດຫາວິທີແກ້ໄຂປັນຫາ, ການບໍລິການທີ່ເໝາະກັບລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍ, ການຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄຳວ່າ ‘ດີພໍແລ້ວ’, ບໍ່ເຄີຍພໍດີຈັກເທື່ອ.

 

ການມອບສິ່ງທີ່ດີຄືນສູ່ສັງຄົມ

ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາຍັງນຳມາ​ເຊິ່ງການແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ ກັບຄືນສູ່ສັງຄົມຢ່າງເໝາະສົມ ທັງນີ້ ພວກເຮົາຄົ້ນພົບວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ສາມາດຈະເປັນຜູ້ຕອບແທນສິ່ງດີໆ ໃຫ້ກັບສັງຄົມໄດ້ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ອື່ນໆອີກຫຼາຍຄົນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຮ່ວມເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ Translators without Borders ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ NGOs ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທ້ອງຖິ່ນອີກຫຼາຍແຫ່ງ.

ອ່ານລາຍລະອຽດໂຄງການ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການຮ່ວມກັບ NGO ແຫ່ງໜຶ່ງ, ຊື່ The Media Alliance ສຳລັບໂຄງການທີ່ມີຊື່ວ່າ ‘Redraw the Line’

The-Media-Alliance-ກາສັນຍາລັກ-ປະຫວັດໂດຍຫຍໍ້ 14106124 ນັກແປບໍ່ມີພົມແດນ

Articles you may like

ເລີ່ມຕົ້ນດຽວນີ້

ຕິດຕໍ່ພະນັກງານຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນວິທີທີ່ EQHO ສາມາດໃຫ້ບໍລິການແກ່ທ່ານໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຍຸດທະສາດດ້ານພາສາຂອງທ່ານ.

ໂທ: +65 66 538335 |
ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us