ເອກະສານ & ຄູ່ມື

ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເອກະສານຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ທີມງານຂອງທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອຜະລິດເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ເລື່ອນລົງ

ຄຸນນະພາບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຄວາມສົມບູນ

ເອ໊ກໂຄ່ ສະໜອງການບໍລິການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການແປພາສາທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານສ້າງເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືແບບມືອາຊີບ ດ້ວຍທຸກໆໂປຼແກຼມຈັດໜ້າເອກະສານ, ພາສາເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະດັບຄວາມສັບຊ້ອນ. ພວກເຮົາຊຳນິຊຳນານ ໃນການຜະລິດເອກະສານທີ່ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຢ່າງມີຄຸນະພາບສູງ ດ້ວຍຄວາມສົມບູນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນແບບດຽວກັນກັບຜະລິດຕະພັນຕົ້ນສະບັບຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.

ການມີນັກແປພາສາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້ໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ສູນກາງການຜະລິດໃນພາກພື້ນອາຊີ 2 ແຫ່ງ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິສະວະກອນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ຜູ້ຊຳນານໃນດ້ານການຈັດໜ້າເອກະສານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທົດສອບຄຸນະພາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດດັດປັບວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດລະດັບໂລກຂອງທ່ານ. ບໍລິສັດໃຫຍ່ລະດັບໂລກຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃຊ້ການບໍລິການຂອງ ເອ໊ກໂຄ່. ເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາຂ້າງລຸ່ມ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ບໍລິການ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ໃບຂໍ້ມູນ

 • ລະບຽບກົດໝາຍ

 • ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

 • ຄູ່ມືການດຳເນີນງານ

 • ຄູ່ມືຜູ້ນຳໃຊ້

 • ຄູ່ມືການບຳລຸງຮັກສາ

 • ໃບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດສະເພາະ

 • ມາດຕະຖານການຜະລິດ

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

 • ວິສະວະກຳໄຟລ໌ເອກະສານ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນກຣາຟິກ

 • ການຄຸ້ມຄອງຄຳສັບສະເພາະທາງ

 • ການແປ ແລະ ການກວດແກ້

 • ຄວາມຊຳນານງານສະເພາະດ້ານ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ

 • ການກວດສອບຄຸນນະພາບ

 • ການຄຸ້ມຄອງໜ່ວຍຄວາມຈຳການແປ

 • ພວກເຮົາຊ່ວຍ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ລູກຄ້າດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍວິທີການ ແລະ ພາສາຜ່ານເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນ
  ສັ້ນທາງລົດໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງຂອງສະໜາມບິນຂອງ Siemens (ARL) – ການແຂ່ງກັບເວລາ.
  ອ່ານກໍລະນີສຶກສາ…
 • ຊຸກຍູ້ຄຸນຄ່າແບຣນຂອງທ່ານ ໂດຍການມອບປະສົບການທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເໝາະສົມ ສໍາລັບລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນ
  ການຊ່ວຍ BP ໃຫ້ກ້າວສູ່ລະດັບພາກພື້ນ, ແລ້ວລະດັບໂລກ
  ອ່ານກໍລະນີສຶກສາ…
 • ຄົນ + ເຕັກໂນໂລຊີ = ຄວາມສຳເລັດ

  ນອກຈາກທີ່ເຮັດວຽກກັບນັກແປມືອາຊີບແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໝຸນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນລະດັບແນວໜ້າ, ລວມທັງເຄື່ອງມືໃນການແປພາສາຫຼ້າສຸດ. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືການແປພາສາ ມີຜົນປະໂຫຍດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງການບັນທຶກ ຄຳສັບທີ່ຊ້ຳກັນ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການນຳໃຊ້ຄຳສັບ.

  ເຄື່ອງມືຍັງຊ່ວຍໃຫ້ນັກແປ ສາມາດຮ່ວມມືກັນ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນໃນການຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານຮູບແບບການຂຽນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄຳສັບ ພາຍໃນທີມງານຂະໜາດໃຫຍ່, ຊຶ່ງຈະສາມາດຮັກສາທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນກະທັດຫັດຄື – ການແປທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງສົມບູນ, ການສົ່ງມອບໂຄງການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

  ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

  ຄົນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

  ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້ພາຍໃນ ໃນປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ

  ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ພວກເຮົາສະໜອງການແປພາສາທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າພວກເຮົາ, ພວກເຮົາມີນາຍພາສາມືອາຊີບພາຍໃນປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ຄຽງຄູ່ກັບການຈ້າງຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້ ແລະ ຊ່ຽວຊານແປພາສາດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ສະເພາະ ກ່ຽວກັບຂະແໜງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ປັດໄຈດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າທຸກອົງປະກອບຂອງການແປພາສາ ແມ່ນຖືກຮອງຮັບບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາ, ລວມທັງສາຂາວິຊາ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເຕັກນິກ, ການໃຊ້ຄຳສັບ ແລະ ຮູບແບບການຂຽດ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ຮັບ ການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ເຊື່ອຖືຕາມທີ່ຕາມທີ່ພວກເຂົາຄາດຫວັງໄວ້, ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍພາສາໃດກໍຕາມ.

  75%

  ຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາມີທ່າອ່ຽງຈະຊື້ຈາກບໍລິສັດໜຶ່ງ ທີ່ສະໜອງການ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ນຳໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ.

  ການບໍລິການ ດ້ານການຈັດລຽງຕົວພິມ ແລະ ການອອກແບບ

  ການບໍລິການດ້ານ ການຈັດລຽງຕົວພິມ ແລະ ການອອກແບບ

  ການແປພາສາທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນພຽງບາດກ້າວທຳອິດ ໃນການສ້າງເອກະສານ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງຈະດຶງດູດກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ – ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ການນຳສະເໜີເອກະສານດັ່ງກ່າວ.

  ຢູ່ ເອ໊ກໂຄ່, ທີມງານຈັດໜ້າເອກະສານ ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຈັດໜ້າເອກະສານ ໃນຫຼາຍພາສາເປັນຫຼາຍພັນໜ້າ ໃນຫຼາຍກວ່າ 50 ພາສາໃນທຸກໆປີ. ພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ພາຍໃນກຳນົດເວລາທີ່ຈຳກັດ ຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາມາດຕະຖານທີ່ສູງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ສາມາດສື່ສານຕາມຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານສະບັບຕົ້ນ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານພາສາ ແລະ ການສະກົດຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບແຕ່ລະພາສາ.

  ນຳຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄປສູ່ຕະຫຼາດ ໃຫ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ເອ໊ກໂຄ່, ທ່ານຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ລູກຄ້າຂອງທ່ານມີຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການ ໃນການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການແປພາສາຈາກ ເອ໊ກໂຄ່ ຫຼື ເລີ່ມໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ມື້ນີ້.

  ໂທ: +65 66 538335 |
  ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

  More » Content

  Contact Us