eLearning & ການຝຶກອົບຮົມ

ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນທາງເອເລັກໂຕຼນິກຕ້ອງການ ໃນການສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນເປັນຫຼາຍພາສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

ເລື່ອນລົງ

ພາຍໃນ Turnkey
ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ການຮຽນຮູ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ

ໂຄງການການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ການຮຽນຮູ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ໂດຍທຳມະຊາດ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ – ການແປພາສາ, ການພາກສຽງ, ບົດບັນຍາຍເທິງໜ້າຈໍ, ການຮ່ວມກັນເປັນໜຶ່ງ, ການຈັດໜ້າເອກະສານ ແລະ ການທົດສອບ- ທຸກຢ່າງຕ້ອງເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໂດຍຄວາມເປັນເຈົ້າການສົມບູນ ໃນທຸກໂຄງການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນການຮຽນຮູ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກຂອງພວກເຮົາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈຳນວນໜຶ່ງ, ຜູ້ຈັດພິມທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ນັກພັດທະນາການຮຽນຮູ້ດິຈິຕອລ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການເຜີຍແຜ່ແຜນການຝຶກອົບຮົມທົ່ວໂລກ ແລະ ເນື້ອໃນທາງດິຈີຕອລພ້ອມໆກັນ ພາຍໃນຫ້ອງການທົ່ວໂລກ ໃນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ.

ພວກເຮົາບໍ່ຍອມສູນເສຍການຄວບຄຸມໂຄງການໂດຍການປະໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຜິດຊອບໂຄງການບໍ່ວ່າທາງຊ້າຍ, ຂວາ ແລະ ໃຈກາງ – ແຕ່ພວກເຮົາຜະລິດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພຄື ຫ້ອງດຳເນີນການ ມັລຕິມີເດຍ ຂອງພວກເຮົາເອງ. ຄຽງຄູ່ກັບສິ່ງອຳນວຍຄວມສະດວກໃນການບັນທຶກພາຍໃນແບບມືອາຊີບທີ່ເປັນລະບົບດິຈິຕອລຂອງພວກເຮົາ, ຂັ້ນຕອນການວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານ ISO, ທີມວິສະວະກອນດ້ານສຽງທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ຜູ້ປະດຳເນີນການ ມັລຕິມິເດຍ, ນັກແປພາສາມືອາຊີບທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍກວ່າ 2000 ຄົນ, ສິລະປິນພາກສຽງ, ຜູ້ຕິດຕາມກວດກາດ້ານພາສາ ແລະ ຜູ້ທົດສອບພາສາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກນຳພວກຮົາ, ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ການຮຽນຮູ້ທາງເອເລັກໂຕນິກແບບຄົບວົງຈອນ.

ບໍລິການ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານຄອມພິວເຕີ

 • ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານເວັບໄຊ

 • ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອນທີ່

 • ການຝຶກອົບຮົມໂດຍຜູ້ສອນ

 • ການຮຽນຮູ້ປະສົມ

 • ແຜນງານທີ່ຖືກຮັບຮອງ

 • ໂປຼແກຼມ ມັລຕິມີເດຍ

 • ວີດີໂອ

 • ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຮຽນຮູ້

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

 • ວິສະວະກຳການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ການກະກຽມແຜ່ນບົດເລື່ອງ

 • ບົດ ແລະ ການແປ OST

 • ການພາກສຽງ ແລະ ການຜະລິດ

 • ການບັນລະຍາຍ ແລະ ຄຳແປຢູ່ດ້ານລຸ່ມຈໍ

 • ການສາຍແສງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

 • Lectora ແລະ Captivate

 • ການຮຽບຮຽງ ແລະ ການຈັດໜ້າ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາ

ປະສົບການຂອງພວກເຮົາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸກຢ່າງ. ເບິ່ງຜົນງານຜ່ານໆມາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວ່າພວກເຮົາຊ່ວຍ ບໍລິສັດທີ່ສະໜອງການຮຽນຮູ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ປະສົບຜົນສຳເລັດແນວໃດ ຫຼື ເບິ່ງກໍລະນີສຶກສາຂອງພວກເຮົາ.

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 • ພວກເຮົາຊ່ວຍ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ລູກຄ້າດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍວິທີການ ແລະ ພາສາຜ່ານເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນ
  20 ພາສາ, 160 ສິລະປິນພາກສຽງ ແລະ ການດໍາເນີນງານພາຍໃນ 2 ອາທິດເທົ່ານັ້ນ
  ອ່ານກໍລະນີສຶກສາ…
 • ຊຸກຍູ້ຄຸນຄ່າແບຣນຂອງທ່ານ ໂດຍການມອບປະສົບການທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເໝາະສົມ ສໍາລັບລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນ
  ການຊ່ວຍ BP ໃຫ້ກ້າວສູ່ລະດັບພາກພື້ນ, ແລ້ວລະດັບໂລກ
  ອ່ານກໍລະນີສຶກສາ…
 • $0.09/ຄຳ

  ຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແລະ ຄຳແນະນຳ

  ເອ໊ກໂຄ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແບບມັລຕິມີເດຍ ‘ສົມບູນແບບ’ ທີ່ໄດ້ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຢ່າງສົມບູນ, ຈັດໜ້າ ແລະ ທົດສອບ ໃນຫຼາຍກວ່າ 50 ພາສາພາຍໃນ ຫຼື ພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກເປັນໜ້າວຽກກໍໄດ້, ພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ບໍລິການແກ່ທ່ານ. ແລ້ວແຕ່ທ່ານເລືອກ ວ່າຈ້າງຂັ້ນຕອນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທັງໝົດໂດຍ ບໍລິສັດພາຍນອກ ຫຼື ທ່ານເລືອກດຳເນີນອົງປະກອບໃດໜຶ່ງຂອງໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເອງ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການຫັນເປັນສາກົນ. ພວກເຮົາສາມາດທົບທວນກະດານເລື່ອງຂອງທ່ານ ແລະ ໂຄງການແປ, ບັນທຶກ ແລະ ‘ຄວາມພ້ອມ’ ໃນການເຊື່ອມໂຍງໂຄງການ, ເພື່ອໃຫ້ປັດສະຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເມື່ອຮອດເວລາເຜີຍແຜ່ຫຼັກສູດຂອງທ່ານ.

  ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

  ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ຫຼັກສູດການຮຽນຮູ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ແມ່ນວິທີການພັດທະນາກຳລັງແຮງງານລະດັບໂລກຂອງທ່ານ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ມື້ນີ້

  ໂທ: +65 66 538335 |
  ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

  More » Content

  Contact Us