ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

ການບໍລິການ ວຽກງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນໃນ 50 ພາສາ – ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ເລື່ອນລົງ

ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຄຳສັບ

ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນເວທີສາກົນ, ການສື່ສານຂໍ້ຄວາມທີ່ຊັດເຈນ, ກະທັດຫັດ ແລະ ເອກະພາບຕໍ່ລູກຄ້າ ແມ່ນສຳຄັນຍິ່ງ – ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃນຫຼາກຫຼາຍພາສາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາສາຈະມີຫຼາຍສຳນວນ ແລະ ອຸປະສັກດ້ານວັດທະນະທຳ. ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນແມ່ນຂະບວນການດັດປັບ ເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃຫ້ ເໝາະສົມສຳລັບ ຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ໂຄງການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ບໍ່ແມ່ນການແປຄຳສັບເທົ່ານັ້ນ! ຢູ່ ເອ໊ກໂຄ່, ພວກເຮົາມີວິທີການ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຢ່າງລະອຽດອ່ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນໝາກຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ແນວນີ້…

ຄູ່ມື

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ - ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆຄືການນັບ 1, 2, 3

ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ບໍ່ແມ່ນໜ້າວຽກທີ່ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ຢູ່ ເອ໊ກໂຄ່ ພວກເຮົາແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການນີ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ສໍາລັບທ່ານ.

1. ວິເຄາະ ແລະ ກະກຽມ

ໂດຍການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ

ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ, ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືຢ່າງລະອຽດກັບທ່ານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ. ເມື່ອພວກເຮົາແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາມີທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການວິເຄາະໄຟລ໌ ທີ່ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດ ໂດຍການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີການແປພາສາ ທີ່ທັນສະໃໝທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາຈະສະໜອງຜົນການນັບຈຳນວນຄຳສັບທີ່ຕ້ອງແປ, ໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ກຳນົດເວລາແປ ແລ້ວພວກເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມດໍາເນີນການ. ເມື່ອທ່ານອະນຸມັດ, ພວກເຮົາກໍກະກຽມ ໂດຍການສ້າງປະມວນສັບ ແລະ ຄູ່ມືການພາກ ແລະ ອອກສຽງ.

2. ແປ ແລະ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ນາຍພາສາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນພາຍໃນ ເອ໊ກໂຄ່

ໂດຍການນຳໃຊ້ ໂປຼແກຼມ ຄວາມຈຳການແປພາສາ (translation memories ຫຼື TM) ແລະ ປະມວນສັບ ພ້ອມທັງຄູ່ມືດ້ານການໃຊ້ພາສາ ແລະ ສຳນວນ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງອື່ນໆ, ຂະບວນການແປພາສາ ແລະ ຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນກໍເລີ່ມ. ທຸກໆໂຄງການ ຈະຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນດ້ານພາສາມາດຕະຖານ ລວມທັງການແປ ໂດຍ ຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້ ແລະ ການກວດແກ້ຕ່າງຫາກ ໂດຍບັນນາທິການອາວຸໂສ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການ ແມ່ນການຄຳນຶງເຖິງ ການປ່ຽນແປງໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ, ການຫັນການພາກສຽງ ແລະ ເນື້ອໃນມັລຕິມີເດຍເປັນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການດຳເນີນງານດ້ານວິສະວະກຳ, ການອອກແບບກຣາຟິກ ກໍຄືການດັດປັບໂຄງຮ່າງ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

3. ທົດສອບ ແລະ ສົ່ງມອບ

ການກວດສອບຄຸນນະພາບພາສາທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເນື້ອໃນຂອງທ່ານ ພ້ອມ 100% ສຳລັບຜູ້ອ່ານ ຫຼື ຜູ້ຊົມຂອງທ່ານ.

ໂຄງການເອກະສານ, ຊອບແວ, ເວັບໄຊ ແລະ ມັລຕິມີເດຍ ທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຕ້ອງຜ່ານ ຂະບວນການກວດສອບຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຊຶ່ງເປັນຂະບວນການມາດຕະຖານກ່ອນການສົ່ງມອບວຽກໃຫ້ແກ່ລູກຄ່າ ລວມທັງການກວດຄືນ, ການກວດສອບຄຸນນະພາບ, ການກວດສອບດ້ານພາສາ ແລະ ການນຳໃຊ້ງານ. ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາມີ ສູນດຳເນີນງານຢູ່ໃຈກາງເມືອງຄື ບາງກອກ, ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດ ຮວບຮວມ ທີມງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບພາສາທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບພາຍໃນ ເປັນຫຼາຍກວ່າ 50 ພາສາ.

ມີວຽກງານອື່ນໆໃດແດ່?

ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປະກອບດ້ວຍວຽກງານການແປພາສາ, ມັນກໍຍັງມີຂະບວນການອື່ນໆ ທີ່ກວມເອົາການສື່ສານເປັນຄຳສັບ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄໍາສັບ.

ຕົວຢ່າງ, ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ, ໂຄງການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນອາດມີ:

 • ການປ່ຽນເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

 • ການປະເມີນທາງເລືອກສີ

 • ການປັບແຕ່ງກຣາຟິກ ແລະ ຮູບພາບ

 • ການປ່ຽນສຽງໃນຟີມ ແລະ ສຽງເອັບເຟັກ

 • ການປັບປ່ຽນຮູບແບບຂອງວັນທີ

 • ການແກ້ໄຂທີ່ຢູ່ & ເບີໂທລະສັບ

ລວມເຖິງ

ວິທີການແກ້ໄຂ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ຢູ່ ເອ໊ກໂຄ່, ພວກເຮົາດັດປັບວິທີການແກ້ໄຂ ຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງ ລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂະບວນການທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ອີງຕາມປະເພດ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງເນື້ອໃນ. ໃນທຸກໆກໍລະນີ, ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຮັບປະກັນວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ ກ່ຽວກັບການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101 ຂອງພວກເຮົາ

ດາວໂຫຼດ

ບໍລິການ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ວີດີໂອ & ມັລຕິມີເດຍ
  ຫ້ອງທົດລອງມັລຕິມີເດຍພາຍໃນ, ຫ້ອງບັນທຶກສຽງ, ຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ທົດສອບພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ມີການເຮັດວຽກຮວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນມັລຕິມີເດຍທີ່ອອກມາແມ່ນສົມບູນແບບ ສຳລັບທຸກໂຄງການ.
 • ເວັບໄຊ & ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດ ເພີ່ມລູກຄ້າທີ່ຫັນມາຄ້າຂາຍນຳທ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລາຍໄດ້ທົ່ວໂລກ ດ້ວຍການສະໜອງປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ສຳລັບລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນ
 • ຊອບແວ & ໂທລະສັບມືຖື
  ຍຸດທະສາດການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ຍືດຍຸ່ນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ແມ່ນສ້າງມາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນກໍຄືສ້າງຖ້ານທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ທ່ານສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ.
 • ເອກະສານ & ຄູ່ມື
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເອກະສານຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ທີມງານຂອງທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອຜະລິດເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
 • eLearning & ການຝຶກອົບຮົມ
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນທາງເອເລັກໂຕຼນິກຕ້ອງການ ໃນການສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນເປັນຫຼາຍພາສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

ວຽກຂອງພວກເຮົາ

ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄຳກ່າວຂອງລູກຄ້າ

ເອ໊ກໂຄ່: ຄູ່ຮ່ວມງານບໍລິການ ວຽກງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນແບບຄົບວົງຈອນ ຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຂອງທ່ານ ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

ໂທ: +65 66 538335 |
ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us