ພາສາພະມ້າ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາພະມ້າ – ພາບລວມ

ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຂອງການແຍກໂຕ, ມຽນມ້າກໍ່ໄດ້ເປີດປະຕູ້ກວ້າງ ແລະ ການລົງທຶນກໍເລີ່ມໄຫຼເຂົ້າປະເທດ ຈາກທຸກມູມຂອງໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສື່ສານຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່. ການແປ ແລະ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາພະມ້າ ບໍ່ສາມາດປາດສະຈາກປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ຊຳນິຊຳນານທີ່ຈຳເປັນ. ບາງປັດໄຈທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງເວລາ ດຳເນີນໂຄງການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນພາສາພະມ້າ ແມ່ນ ການນໍາໂຕຕົວໜັງສືມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ແມ່ນ Unicode ໂດຍທົ່ວໄປ, ໂປຼແກຼມຈັດໜ້າເອກະສານທີ່ໃຊ້ນຳພາສາພະມ້າບໍ່ໄດ້, ການບໍ່ມີຍະວ່າງລະຫວ່າງຄໍາສັບ, ພະຍັນຊະນະຊ້ອນ ລວມເຖິງການເກາະກ່າຍກັນທີ່ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການໃຊ້ຄໍາສັບ ແລະ ໄວຍະກອນທີ່ເໝາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ເນື້ອໃນເປັນຕົ້ນ. ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານແປພາສາພະມ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິຖືກຕ້ອງແມ່ນສຳຄັນຍິ່ງ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ພາສາພະມ້າ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາພະມ້າ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຫຼາຍກວ່າ 17 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຍ້ອນຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດໃນທົ່ວໂລກ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ທ້າທາຍໃນອາຊີ, ລວມທັງພະມ້າ. ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍ ບໍລິສັດຫຼາຍຊາດເຊັ່ນ P&G, Caterpillar ແລະ Nestle ສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບລູກຄ້າ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການສະໜອງ ການແປພາສາພະມ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າທີ່ດີເລີດ. ນອກຈາກພະນັກງານຄົນພະມ້າທີ່ເຮັດວຽກນຳເຮົາເຕັມເວລາແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເຄືອຂ່າຍນາຍແປພາສາພະມ້າມືອາຊີບ ທີ່ອາໄສຢູ່ພະມ້າ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການດ້ານພາສາພະມ້າ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາພະມ້າ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາພະມ້າ

 • ການພາກສຽງ & ການບັນລະຍາຍ ພາສາພະມ້າ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາພະມ້າ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາພະມ້າ ຂອງມັລຕິມີເດຍ & Flash

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາພະມ້າ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການແປພາສາພະມ້າ

 • ຍ້ອນບໍ່ມີການຍະວາງລະຫວ່າງຄຳສັບ, ການຈັດແຖວຂອງຕົວໜັງສື ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ດຳເນີນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍ ຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ.

 • ພາສາພະມ້າ ເປັນພາສາໜຶ່ງທີ່ມີການສະກົດຄໍາທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດ ເພາະມັນນໍາໃຊ້ພະຍັນຊະນະຊ້ອນ; ສະຫຼະ ແລະ ການອອກສຽງວັນນະຍຸດຍ່ອຍກ່ອນ-, ຫຼັງ-, ທາງເທິງ-; ລວມທັງການເກາະກ່າຍກັນໄປ. ໂປຼແກຼມຈັດໜ້າເອກະສານ ຫຼາຍໂປຼແກຼມບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນ ພາສາພະມ້າ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນກໍ່ສັບຊ້ອນ.

 • ແບບຕົວອັກສອນພາສາພະມ້າທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ Unicode.

 • ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ສັນຍາລັກພະຍັນຊະນະດ່ຽວ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງພະຍັນຊະນະສຸດທ້າຍຢູ່ໃນຄໍາສັບດຽວ ແລະ ເປັນພະຍັນຊະນະຕົ້ນຂອງຄໍາສັບທີ່ຕາມມາ; ເຖິງວ່າກໍລະນີດັ່ງກ່າວບໍ່ຫຼາຍແຕ່ ກໍຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ການນຳສຳຄັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

 • ຍ້ອນວ່າ ພາສາພະມ້າແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນການຂຽນ ແລະ ການເວົ້າ, ທາງເລືອກຂອງຄໍາສັບ ແລະ ໄວຍະກອນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນເວລາແປເປັນພາສາພະມ້າ ແມ່ນຕ້ອງເໝາະສົມສໍາລັບຫົວຂໍ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງມືການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ.

 

ກ່ຽວກັບ ພາສາພະມ້າ

ພາສາພະມ້າ (Myanma Bhasa) ແມ່ນພາສາໜຶ່ງໃນກຸ່ມ Tibeto-Burman ຂອງຕະກຸນພາສາ Sino-Tibetan. ມັນເປັນພາສາທຳ​ອິດຂອງສາມ​ສ່ວນ​ສີ່ຂອງ ປະຊາກອນໃນມຽນມ້າ. (ເຖິງວ່າລັດຖະທໍາມະນູນປັດຈຸບັນຂອງມຽນມ້າ ຊີ້ແຈງວ່າ ຊື່ທາງການເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນ “ພາສາມຽນມ້າ”, ແຕ່ວ່າຜູ້ເວົ້າພາສາອັງກິດສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງຖືວ່າເປັນພາສາ “ພະມ້າ.”)

 

ພາສາພະມ້າ ເປັນສອງພາສາໃກ້ຄຽງກັນ ນັ້ນຄືມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງສຳຄັນ ລະຫວ່າງ ການຂຽນ ແລະ ການເວົ້າໃນດ້ານຄວາມໝາຍຂອງຄໍາສັບ, ໄວຍະກອນ, ແລະ ການອອກສຽງ. ພາສາຂຽນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍໃນຫຼາຍສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ພາສາເວົ້າສະໄໝໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ ພາສາພະມ້າ ເກົ່າແກ່. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງ ພາສາການຂຽນ ແລະ ພາສາເວົ້າຂອງ ພາສາພະມ້າ, ແຕ່ກໍຍັງຖືວ່າ ມັນເປັນພາສາດຽວກັນ ແຕ່ຂຽນ ແລະ ເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

ການຂຽນພາສາພະມ້າ ແມ່ນນຳໃຊ້ abugida (ຕົວອັກສອນໃນແຕ່ລະພະຍັນຊະນະ ແມ່ນມີສຽງສະຫຼະແອບແຝງນຳ) ໃນຕະກຸນ Brahmic ແລະ ເປັນການດັດປັບຈາກຕົວໜັງສືມອນເກົ່າ. ຕົວຢ່າງທໍາອິດຂອງຕົວໜັງສືແມ່ນຢູ່ໃນປີ ຄ.ສ 1035. ຕົວໜັງສືແມ່ນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອລວມເອົາສັນຍາລັກສໍາລັບບາງພາສາອື່ນໆທີ່ເວົ້າຢູ່ ມຽນມ້າລວມທັງມອນ, ກະຫຼ່ຽງ, ຊານ ແລະ ລູໄມ ປາລັງ ລວມທັງສໍາລັບການທັບສັບ ຂອງພາສາສັນສະກຣິດ ແລະ ພາສາບາລີ. ຕົວໜັງສືແມ່ນຂຽນຈາກ ຊ້າຍ ຫາ ຂວາ, ໂດຍບໍ່ມີການຍະວ່າງລະຫວ່າງຄໍາສັບ; ແຕ່ໃນການຂຽນສະໄໝໃໝ່, ຈະມີການຍະວ່າງ ເພື່ອແຍກອານຸປະໂຫຍກຕ່າງໆ. ຍັງມີການນຳໃຊ້ສອງສັນຍາລັກ ເພື່ອແຍກອານຸປະໂຫຍກ ແລະ ປະໂຫຍກທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ.

 

ຕົວໜັງສືແມ່ນມີຄວາມສັບຊ້ອນ, ປະກອບມີ: 33 ພະຍັນຊະນະ; 4 ຕົວອອກສຽງພະຍັນຊະນະທາງກາງ ຊຶ່ງມີ 3 ຕົວ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຄວບກັນ; 10 ສະຫຼະອິດສະຫຼະ; 11 ສະຫຼະອອກສຽງ; ແລະ 5 ເຄື່ອງໝາຍວັນນະຍຸດ ຊຶ່ງປັບປ່ຽນສຽງຂອງສະຫຼະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງກຸ່ມພະຍັນຊະນະ ແມ່ນຂຽນຂຶ້ນເປັນພາສາທີ່ເກາະກ່າຍກັນ ແລະ ເມື່ອຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຕໍ່າກວ່າ, ບາງພະຍັນຊະນະເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຖືກຂຽນຂຶ້ນໂດຍການນໍາໃຊ້ ສັນຍາລັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນມີການນຳໃຊ້ທັງ ຮູບແບບຕົວເລກດັ່ງເດີມ ແລະ ຮູບແບບຕົວເລກຕາເວັນຕົກ. (ການສັງລວມຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນບໍ່ລວມເອົາ 108 ສັນຍາລັກເພີ່ມເຕີມທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາຂຽນ ຫຼື ແປທັບສັບພາສາອື່ນນອກເໜືອຈາກ ພາສາພະມ້າເອງ.)

 

ພະຍັນຊະນະ

ການອອກສຽງພະຍັນຊະນະກາງ*

ສະຫຼະອິດສະຫຼະ

ສະຫຼະທີ່ອອກສຽງ*

ລະດັບສຽງ/ວັນນະຍຸດທີ່ອອກສຽງສະຫຼະ*

ເຄື່ອງໝາຍຈຸດຈ້ຳ (ວັກຕອນ) ແລະ ຕົວອັກສອນດ້ານໄວຍະກອນ

ຕົວເລກ

*ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ

ຕົວພະຍັນຊະນະກາງ ສະແດງຢູ່ບຣາວເຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພະຍັນຊະນະດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຖືກສະແດງເປັນຄູ່ກັບ ຄຳສັບ .

More » Content

Contact Us