ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ – ພາບລວມ

ໃນອຸດສາຫະກໍາ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ໂດຍທົ່ວໄປ ພາສາຍີ່ປຸ່ນຖືວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ຍາກທີ່ສຸດ. ຄໍາສັບທີ່ກວ້າງຂວາງ, ສັບຊັ້ນສູງທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຮູບແບບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ລະບົບການຂຽນສາມແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບການແປພາສາ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ສໍານຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບພາສາຍີ່ປຸ່ນຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ ສາມາດສ້າງບັນຫາໃນເວລາບັນທຶກການພາກສຽງ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຖ້າວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງສົມຄວນ ແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານພາສາ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ, ຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃຜ.

 

ສິ່ງທີ່ເພີ່ມຄວາມສັບຊ້ອນແມ່ນ ການຈັດໜ້າ, ສື, ການຕັ້ງຄ່າຮູບພາບ, ພາບປະກອບ ແລະ ກຣາບຟິກ ທີ່ລ້ວນແຕ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກປະເທດ ຕາເວັນຕົກ ແລະ ທຸກອົງປະກອບແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຜູ້ກວດຄືນຂອງລູກຄ້າຍີ່ປຸ່ນ ມັກຈະເຈາະຈົງສະເພາະຢ່າງສູງກ່ຽວກັບ ຮູບແບບທີ່ຕົນຕ້ອງການ, ດັ່ງນັ້ນການມີພະນັກງານຄົນ ຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃນບໍລິສັດ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະເປັນຈຸດໄດ້ປຽບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງສາຍສຳພັນ ແລະ ບັນທຶກ ຮູບແບບທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການພົວພັນ.

 

ອັນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເປັນພຽງສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບບາງສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງວຽກງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ສົມທຽບໃສ່ພາສາອື່ນໆ, ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຂົ້າໃຈທີ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດຂອງການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສໍາຄັນ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ແປ ແລະ ພາກສຽງ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານຄຳສັບ ໃນຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ ລວມທັງເນື້ອໃນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ບໍລິສັດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ, ລວມທັງຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານພາສາໃຫຍ່ອື່ນໆ ໄດ້ມາອາໄສ ການບໍລິການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຂອງ ເອ໊ກໂຄ່. ໂດຍການສະໜອງແປ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດນຳໄປເສີມຂະຫຍາຍໄດ້, ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າແບບບໍ່ມີບ່ອນຕິ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ພິສູດປະຫວັດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບໂລກ ໃນການບັນລຸກຳໄລສູງສຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຕະຫຼາດທີ່ໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ເອ໊ກໂຄ່ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເຄືອຂ່າຍນັກແປພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ມືອາຊີບພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມທັງ ນາຍພາສາຄົນ ຍີ່ປຸ່ນທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາກັບ ເອ໊ກໂຄ່ ຢູ່ສູນກາງການຜະລິດຫຼັກ ໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການດ້ານ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ຄູ່ມືແນະນໍາຮູບແບບ ແລະ ປະມວນຄໍາສັບ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງການແປດ້ວຍເຄື່ອງມື ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (DTP)

 • ການພາກສຽງ & ການບັນລະຍາຍ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ & ການແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ

 • ໃນອຸດສາຫະກໍາການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ການແປເປັນພາສາຍີ່ປຸນ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນວຽກງານດ້ານພາສາທີ່ຍາກທີ່ສຸດ ຍ້ອນການປະສົມປະສານຂອງຫຼາຍປັດໄຈຄື: ຄໍາສັບທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລະບົບທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງສັບຊັ້ນສູງ, ວິທີການນຳໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສາມລະບົບການຂຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບດ້ານວັດທະນະທໍາອື່ນໆຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ການຕັດສິນວ່າການແປທີ່ “ດີ” ແມ່ນລວມເອົາອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ ນອກເໜືອ ຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍະກອນ. ຕ່າງຈາກພາສາຕາເວັນຕົກຕ່າງໆ ຊຶ່ງນາຍພາສາທີ່ມີທັກສະສູງ ຈະສາມາດເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດດັ່ງພາສາຂອງຕົນຢ່າງຄ່ອງແຄ່ວ, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ນາຍພາສາທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຍີ່ປຸ່ນ ຈະເກັ່ງພາສາຍີ່ປຸ່ນຢ່າງແທ້ຈິງ.

 • ສຳລັບການຈັດໜ້າເອກະສານ, ພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ຂຽນແບບສະໄໝໃໝ່, ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ຄືກັນກັບພາສາອັງກິດ, ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄວນດຳເນີນໂດຍ ຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມກົດການແຕກແຖວທີ່ກຳນົດ ໃນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ JIS X 4051. ການຈັດໜ້າເອກະສານ ສໍາລັບພາສາຂຽນຍີ່ປຸ່ນດັ້ງເດີມ, ຮູບແບບເສົາແມ່ນເປັນບັນຫາ ຍ້ອນວ່າ ມີພຽງແຕ່ໂປຼແກຼມຊອບແວພາສາຍີ່ປຸ່ນສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຮູບແບບທ້ອງຖິ່ນນີ້.

 • ສຳລັບການບັນທຶກການພາກສຽງ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທາງດ້ານສຳນຽງ ແລະ ແຕກຕ່າງເລັກໜ້ອຍດ້ານໄວຍະກອນ ລະຫວ່າງ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ. ພາສາທ້ອງຖິ່ນມາດຕະຖານ ໂຕກຽວ ທີ່ມີຊື່ວ່າ hyojungo ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການບັນທຶກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ການບັນທຶກດັ່ງກ່າວມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເພາະພາກພື້ນໃດໜຶ່ງ; ຕົວຢ່າງ, ການບັນທຶກສໍາລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ເຂດ Kansai ອາດຈະຕ້ອງບັນທຶກໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ Kansai-ben.

 

ກ່ຽວກັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ກ່ອນໜ້ານີ້, ພາສາຍີ່ປຸ່ນຖືວ່າເປັນພາສາທີ່ໂດດດ່ຽວ; ນັ້ນຄືເປັນພາສາທີ່ບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ ຫຼື ຮ່ອງຮອຍບັນພະບູລຸດຮ່ວມກັນກັບພາສາອື່ນ. ປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຖືວ່າເປັນສະມາຊິກຫຼັກຂອງຕະກຸນພາສາ Japonic, ສະມາຊິກອື່ນໆແມ່ນໃນກຸ່ມ Ryukyuan ຂອງພາສາເວົ້າຢູ່ໃນເກາະ Ryukyu. ນາຍພາສາປະຫວັດສາດຫຼາຍຄົນ ໄດ້ໃຫ້ທິດສະດີຄວາມສໍາພັນກັບພາສາທ້ອງຖິ່ນດັ້ງເດີມກັບ ພາສາເກົາຫຼີ, Manchuria ແລະ Siberia, ແຕ່ບໍ່ຖືກຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປ.

 

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ມີລະບົບການໃຊ້ສັບຊັ້ນສູງທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສັບສົນ ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ຄຳສັບ ແລະ ລະບົບຄຳກຳມະສະເພາະ ເພື່ອສະແດງສະຖານະຂອງຜູ້ເວົ້າ, ຜູ້ຟັງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຖືກກ່າວເຖິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເລືອກຄໍາສັບຍັງຂຶ້ນກັບ ພາສາຂອງກຸ່ມຄົນເຊັ່ນ: ພາສາຕະຫຼາດ, ພາສາເວົ້າ, ພາສາບໍ່ເປັນທາງການ, ພາສາທາງການ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ສະໄໝໃໝ່ແມ່ນຂຽນໂດຍໃຊ້ການປະສົມປະສານກັນຂອງສາມລະບົບການຂຽນຄື kanji (ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ແທນຄຳສັບ ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກ ພາສາຈີນ), ແລະ hiragana ແລະ katakana (ທັງສອງແມ່ນສັນຍາລັກພະຍາງ, ຊື່ວ່າ kana). ລະບົບທີສີ່, romaji, ແມ່ນອັກສອນລາຕິນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ບໍ່ສາມາດອ່ານ kanji ຫຼື kana. ແຕ່ດັ້ງເດີມມາ, ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຂຽນແບບຖັນ, ອ່ານຈາກທາງເທິງຫາລຸ່ມ ແລະ ຂວາຫາຊ້າຍ; ນັ້ນຄືຄຳສັບແມ່ນເລີ່ມຈາກເບື້ອງຂວາດ້ານເທິງ ແລະ ຈົບຢູ່ດ້ານຊ້າຍຂ້າງລຸ່ມຂອງໜ້າເຈ້ຍ. ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ສະໄໝໃໝ່ແມ່ນຍັງຂຽນແບບເປັນແຖວ, ຊ້າຍຫາຂວາ ແລະ ເທິງຫາລຸ່ມ ຄືກັນກັບພາສາອັງກິດ.

 

ຕົວອັກສອນ Kanji ແມ່ນຖືກໃຊ້ສໍາລັບຄໍາສັບທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ພາສາຈີນ ແລະ ຄໍາສັບ ພາສາຍີ່ປຸ່ນທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພົດຈະນານຸກົມທີ່ຄົບຖ້ວນລວມເອົາ 50,000 ຕົວອັກສອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໃນປີ 2010 ກະຊວງສຶກສາຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີ 2,136 ຕົວອັກສອນ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຕົວອັກສອນ joyo kanji, ຊຶ່ງນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ເວລາຈົບຊັ້ນ ປີທີ 9. ຍ້ອນວ່າຕົວອັກສອນ kanji ຫຼາຍຕົວທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນລາຍການນີ້ ບໍ່ແນ່ນອນ, ໜັງສືພິມສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ຄູ່ມືແນະນໍາຂອງສະມາຄົມໜັງສືພິມ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິ ແມ່ນຈໍາກັດການໃຊ້ kanji ທີ່ມີໃນລາຍການຕົວອັກສອນເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອນຳໃຊ້ kanji ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ການອອກສຽງແມ່ນພິມອອກ ເປັນຕົວໜັງສື kana ຢູ່ດ້ານເທິງ ຫຼື ທາງຂ້າງຕົວອັກສອນ ຊຶ່ງວິທີການສຳໃຊ້ kana ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ kanji ແມ່ນເອີ້ນວ່າ furigana. ຕົວຢ່າງ ຂອງຕົວອັກສອນ kanji 10 ຕົວ ທີ່ຖືກສອນຢູ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ປີທີ 1:

 

ຕົວຢ່າງຂອງ 10 ຕົວອັກສອນ kanji ທີ່ຖືກສອນຢູ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ປີທີ 1:

ຕົວຢ່າງຂອງ 10 ຕົວອັກສອນ kanji ທີ່ຖືກສອນຢູ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນປີທີ 7 – 9:


ຕົວອັກສອນ Hiragana
ຊຶ່ງມີ 48 ຕົວອັກສອນທີ່ ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອສະແດງກິລິຍາຂອງ kanji ສຳລັບ ໄວຍະກອນ ແລະ ຄຳສັບທີ່ບໍ່ມີ kanji ຕົວອັກສອນ ຫຼື ເມື່ອ kanji ບໍ່ຊັດເຈນ. ຕົວອັກສອນ Katakana ຊຶ່ງມີ 48 ຕົວ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສະກົດ ຄຳສັບ ແລະ ຊື່ຕ່າງປະເທດ, ແລະ ເພື່ອຂຽນ ຊື່ສັດ, ພືດ, ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆທີ່ໃກ້ຄຽງ. ຕົວອັກສອນ Romaji ແມ່ນສອນຢູ່ ໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄຳສັບທີ່ຂຽນເປັນ ຕົວອັກສອນ Romaji ແມ່ນເຫັນໃນ ບົດຂຽນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນເປັນບາງໂອກາດ; ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ການນຳໃຊ້ຕົວອັກສອນ Romaji ແມ່ນນຳໃຊ້ຫຼັກໆ ໃນເອກະສານສຳລັບ ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນ ຍີ່ປຸ່ນ.

More » Content

Contact Us