ພາສາຂະແມ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຂະແມ – ພາບລວມ

ພາສາຂະແມ (ພາສາກຳປູເຈຍ) ແມ່ນພາສາໜຶ່ງທີ່ເວົ້າ ໂດຍ 16 ລ້ານຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງການແປພາສາຂະແມ ຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ. ໃນຖານະທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນທີ່ສຸດໃນການສະກົດຄຳ, ການແປ ແລະ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຂະແມ ບໍ່ຄວນຖືກດຳເນີນ ໂດຍນາຍພາສາທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານ ແລະ ປະສົບການດ້ານພາສາຢ່າງພຽງພໍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາສາຂະແມບໍ່ແມ່ນພາສາທີ່ມີສຽງສູງຕໍ່າຄື ພາສາໄທ, ພາສາພະມ້າ ແລະ ພາສາລາວ, ຈຸດໜຶ່ງທີ່ຄືກັນກັບ ພາສາເພື່ອນບ້ານ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແມ່ນ ມັນບໍ່ມີການຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳ. ໝາຍຄວາມວ່າ ວຽກງານຈັດໜ້າເອກະສານ ຄວນຖືກດຳເນີນໂດຍ ຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ທີ່ເປັນຄົນຂະແມເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂປຼແກຼມຈັດໜ້າເອກະສານຈຳນວນຫຼາຍ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ ພາສາຂະແມ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງຫາວິທີທາງແກ້ໄຂອື່ນໆ. ພາສາຂະແມ ມີການນຳໃຊ້ສຳລັບຫຼາຍກຸ່ມຄົນ – ໂດຍອີງໃສ່ ສະຖານະການ, ສັງຄົມ, ອາຍຸ, ເພດ, ສະຖານະຂອງຜູ້ເວົ້າ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ປັດໄຈດັ່ງກ່າວ ເປັນພຽງຂໍ້ທີ່ຄວນພິຈາລະນາຈຳນວນໜຶ່ງ ເມື່ອດຳເນີນ ໂຄງການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຂະແມ. ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການແປພາສາຂະແມທີ່ເໝາະສົມແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ພາສາຂະແມ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາຂະແມ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ບໍລິສັດທົ່ວໂລກ, ລວມທັງຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານພາສາໃຫຍ່ອື່ນໆໄດ້ມາໃຊ້ການບໍລິການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຂະແມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຂອງ ເອ໊ກໂຄ່. ໂດຍການສະໜອງ ການແປພາສາຂະແມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າແບບບໍ່ມີບ່ອນຕິ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ພິສູດປະຫວັດການຊ່ວຍເຫຼືອອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບໂລກ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ເອ໊ກໂຄ່ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເຄືອຂ່າຍນັກແປພາສາຂະແມມືອາຊີບພາຍໃນປະເທດ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການແປ ພາສາຂະແມ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາຂະແມ

 • ຄູ່ມືແນະນໍາຮູບແບບ ແລະ ປະມວນຄໍາສັບ ພາສາຂະແມ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງການແປດ້ວຍເຄື່ອງມື ພາສາຂະແມ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາຂະແມ (DTP)

 • ການພາກສຽງ & ການບັນລະຍາຍ ພາສາຂະແມ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາຂະແມ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາຂະແມ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາຂະແມ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ & ການແປ ພາສາຂະແມ

 • ຍ້ອນບໍ່ມີການຍະວາງລະຫວ່າງຄຳສັບ, ການຈັດແຖວຂອງຕົວໜັງສື ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ດຳເນີນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍ ຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ.

 • ພາສາຂະແມ ເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນທີ່ສຸດທາງດ້ານການສະກົດຄຳ ຍ້ອນວ່າ ມັນໃຊ້ການປະສົມພະຍັນຊະນະທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາທາງໜ້າ, ທາງຫຼັງ, ທາງເທິງ ແລະ ສະຫຼະສຳຮອງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍສະແດງການອອກສຽງທາງເທິງ ຫຼື ທາງລຸ່ມຕົວອັກສອນ ກໍຄື ການເກາະກ່າຍກັນອື່ນໆ. ໂປຼແກຼມ ຈັດໜ້າເອກະສານຈຳນວນຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນພາສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນກໍສັບຊ້ອນ – ຫົວໜ່ວຍເຄື່ອງໝາຍການສະກົດຄຳອາດຈະຕ້ອງການກົດແປ້ນພິມ 7 ຈຸດເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 • ພາສາຂະແມ ມີ ຫຼາຍພາສາກຸ່ມຊົນ; ນັ້ນຄືຄຳສັບຕ່າງໆຖືກນຳໃຊ້ ອີງຕາມສະຖານະການ ແລະ ສະພາບການທາງສັງຄົມ, ອາຍຸ, ເພດ ແລະ ສະຖານະຂອງຜູ້ເວົ້າ/ຜູ້ຂຽນ ແລະ ຜູ້ຟັງ/ຜູ້ອ່ານ. ມີສີ່ພາສາກຸ່ມຄົນຫຼັກ – ກະສັດ, ພະສົງ, ຂຽນ ແລະ ພາສາເວົ້າ – ຂຽນລ້ວນແຕ່ມີພາສາກຸ່ມຄົນຍ່ອຍອີກ.

 • ຄຳສັບດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະກົດຕາມສຽງ ຫຼາຍກວ່າການແປ, ແຕ່ມີເອກະສານອ້າງອີງ ວິທີການສະກົດ “ມາດຕະຖານ” ຢ່າງຈຳກັດ.

 

ກ່ຽວກັບພາສາຂະແມ

ພາສາຂະແມ ເປັນພາສາໜຶ່ງໃນກຸ່ມ ພາສາມອນ-ຂະແມຂອງຕະກຸນພາສາ Austroasiatic ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ 2 ພາສາອື່ນທີ່ສຳຄັນຄື ພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ພາສາມອນ. ຕ່າງຈາກພາສາສ່ວນໃຫຍ່ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ພາສາຂະແມບໍ່ແມ່ນພາສາທີ່ມີສຽງສູງຕໍ່າ. ການພັດທະນາຂອງ ພາສາຂະແມໄດ້ຜ່ານ 4 ໄລຍະສຳຄັນຄື: ພາສາຂະແມເກົ່າກ່ອນຍຸກຂອມ ທີ່ນຳໃຊ້ກ່ອນສັດຕະວັດທີ 9; ພາສາຂະແມຍຸກຂອມ ຊຶ່ງເປັນພາສາຂອງກະສັດປົກຄອງອານາຈັກຂອມ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຈົນເຖິງກາງສັດຕະວັດທີ 14; ພາສາຂະແມຍຸກກາງ ທີ່ໄດ້ມີປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທາງດ້ານໂຄງສ້າງ, ການອອກສຽງ ແລະ ຄຳສັບ, ຊຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຈົນເຖິງສັດຕະວັດທີ 18; ແລະ ພາສາຂະແມຍຸກໃໝ່, ເປັນຮູບແບບຂອງພາສາທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

 

ຕົວໜັງສື ພາສາຂະແມ ຄື Aksar ຂະແມ, ແມ່ນການປະຍຸກໃຊ້ຕົວໜັງສື Pallava, ນັບແຕ່ສັດຕະວັດທີ 3. ຄືກັນກັບຕົວໜັງສືຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ສ່ວນຫຼາຍ, ພາສາຂະແມ ສືບກົກເຄົ້າມາຈາກຕົວໜັງສືຂອງບຣາມີ, ຊຶ່ງຕົວຢ່າງທີ່ກັນທຳອິດ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ ສັດຕະວັດທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ. ພາສາຂະແມ ແມ່ນອາບູກີດາ – ລະບົບການຂຽນ ຊຶ່ງພະຍັນຊະນະອາດລວມເອົາສຽງສະຫຼະ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນອອກຢ່າງຊັດເຈນ. ພາສາຂະແມ ແມ່ນຂຽນແຕ່ຊ້າຍ ຫາ ຂວາ ໂດຍບໍ່ມີການຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳ; ການຍະວ່າງແມ່ນນຳໃຊ້ຕົ້ນຕໍ ເພື່ອແຍກອະນຸປະໂຫຍກ, ປະໂຫຍກ ແລະ ລາຍການໃນບັນຊີ.

 

ຕົວໜັງສື ພາສາຂະແມມີ 35 ພະຍັນຊະນະ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີ 2 ຕົວທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແຕ່ລະພະຍັນຊະນະ (ໂດຍມີ ໜຶ່ງຂໍ້ຍົກເວັ້ນ) ມີ 2 ຮູບແບບ: ຮູບແບບປົກກະຕິ ແລະ ຮູບແບບຫ້ອຍ. ສະຫຼະມີ 2 ຊຸດຄື: 25 ສະຫຼະບໍ່ອິດສະຫຼະ ທີ່ຕ້ອງປະກອບກັບພະຍັນຊະນະຕະຫຼອດເວລາ; ແລະ 14 ສະຫຼະອິດສະຫຼະ (ໜຶ່ງໃນນັ້ນມີ 2 ຮູບແບບ), ຊຶ່ງຢູ່ໂດດດ່ຽວໃນຕົ້ນພະຍາງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ 13 ເຄື່ອງໝາຍການອອກສຽງຕົວອັກສອນທາງເທິງ ຫຼື ທາງລຸ່ມ ທີ່ໃຊ້ຜັນການອອກສຽງ ຫຼື ສຳນຽງສຽງສູງຕໍ່າ. ການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ ແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ຮູບແບບພາສາຂະແມ ແລະ ຮູບແບບຂອງພາສາຕາເວັນຕົກຈຳນວນໜຶ່ງ (? ! « » ). ຕົວເລກຂອງພາສາຂະແມ ແມ່ນຍັງໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ; ຕົວເລກຕາເວັນຕົກ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ເປັນຮອງລົງມາ.

 

ພະຍັນຊະນະ – ຮູບແບບທຳມະດາ

ພະຍັນຊະນະ – ຮູບແບບຫ້ອຍ *

ສະຫຼະບໍ່ອິດສະຫຼະ *

ສະຫຼະອິດສະຫຼະ

ເຄື່ອງໝາຍສະແດງການອອກສຽງທາງເທິງ ຫຼື ທາງລຸ່ມຕົວອັກສອນ*

ເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ

ຕົວເລກ

* ຮູບແບບພະຍັນຊະນະຫ້ອຍ, ສະຫຼະບໍ່ອິດສະຫຼະ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍສະແດງການອອກສຽງທາງເທິງ ຫຼື ທາງລຸ່ມຕົວອັກສອນ ແມ່ນສະແດງເປັນຄູ່ກັບຕົວໜັງສື ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນສະແດງຢູ່ ບຣາວເຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ

More » Content

Contact Us