ພາ​ສາ​ເກົາຫຼີ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາເກົາຫຼີ – ພາບລວມ

ໂດຍທົ່ວໄປ ພາສາເກົາຫຼີ ບໍ່ຖືວ່າເປັນພາສາທີ່ຍາກ ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພາສາທີ່ມີປະສົບການ. ນອກຈາກທີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ ຄຳໃຫ້ກຽດຕ່າງໆ ແລະ ລະດັບຄວາມສຸພາບທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ຂຽນ, ຫົວຂໍ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ນັກແປພາສາເກົາຫຼີມືອາຊີບທີ່ມີປະສົບການດ້ານຫົວຂໍ້ສະເພາະ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາເກົາຫຼີບໍ່ທ້າທາຍ. ຍ້ອນມີການຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳສັບ, ການຈັດໜ້າເອກະສານ ແມ່ນສາມາດດຳເນີນໂດຍ ຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນເກົາຫຼີ ເມື່ອດຳເນີນໃນໜ້າເຈ້ຍທັນສະໄໝກວ່າ. ແນວໃດກໍຕາມ, ການຫັນເປັນສາກົນຂອງພາສາເກົາຫຼີທັງໝົດ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ ຄວາມເໝາະສົມຂອງພາບ ແລະ ສີສຳລັບປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ຮູບແບບວັນທີ, ເວລາ ແລະ ເງິນຕາ. ຄືກັບພາສາອື່ນໆ, ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ທີ່ມີປະສົບການໃນການແປພາສາ ສຳລັບຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ແມ່ນກະແຈສຳຄັນສູ່ຄວາມສຳເລັດ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ພາສາເກົາຫຼີ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາເກົາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງອາຊີ ແລະ ປະສົບການດ້ານ ພາສາເກົາຫຼີ ເປັນເວລາ 2 ທົດສະວັດ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ແປເປັນພາສາເກົາຫຼີ ຫຼາຍລ້ານຄຳສັບ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນໂລກ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ນາຍແປພາສາມືອາຊີບພາຍໃນປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເທົ່ານັ້ນ. ການສະໜອງການແປພາສາເກົາຫຼີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າແບບບໍ່ມີບ່ອນຕິ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດພິສູດປະຫວັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ບໍລິສັດໃນອຸດສາຫະກຳສາຍຕັ້ງ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຕະຫຼາດ ທີ່ໃຊ້ ພາສາເກົາຫຼີ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການດ້ານ ພາສາເກົາຫຼີ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາເກົາຫຼີ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງການແປດ້ວຍເຄື່ອງມື ພາສາເກົາຫຼີ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາເກົາຫຼີ

 • ການພາກສຽງ & ການບັນລະາຍ ພາສາເກົາຫຼີ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາເກົາຫຼີ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາເກົາຫຼີ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາເກົາຫຼີ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ & ການແປ ພາສາເກົາຫຼີ

 • ເມື່ອແປເປັນ ພາສາເກົາຫຼີ, ການໃຊ້ຄຳໃຫ້ກຽດ ແລະ ລະດັບຄວາມສຸພາບຕ້ອງເໝາະສົມກັບຜູ້ຂຽນ, ຫົວຂໍ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພາສາ ແລະ ດ້ານການເມືອງ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ນາຍພາສາຂອງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ແປເອກະສານສຳລັບປະເທດ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ໃນທາງກັບກັນ.

 • ຍ້ອນພາສາເກົາຫຼີ ໃຊ້ການຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳສັບ, ຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງສາມາດດຳເນີນການແຕກແຖວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການຈັດໜ້າເອກະສານສຳລັບ ພາສາເກົາຫຼີດັ້ງເດີມ, ແບບທີ່ເປັນຖັນແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນວ່າມີພຽງໂປຼແກຼມຖືກອອກແບບມາສະເພາະເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຮູບແບບທ້ອງຖິ່ນນີ້.

 • ສຳລັບການບັນທຶກການພາກສຽງທີ່ມີວັດຖຸປະສົງສຳລັບ ປະຊາກອນທົ່ວໄປຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນຄວນໃຊ້ພາສາເກົາຫຼີມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໂດຍ ສະຖາບັນພາສາເກົາຫຼີແຫ່ງຊາດວ່າເປັນ “ຄຳເວົ້າແບບທັນສະໄໝຂອງ ນະຄອນໂຊ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ.” ພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ Munhwao ຄວນຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນຄົນເກົາຫຼີເໜືອ.

 

ກ່ຽວກັບ ພາສາເກົາຫຼີ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ພາສາເກົາຫຼີ ຖືວ່າເປັນພາສາທີ່ໂດດດ່ຽວ; ນັ້ນຄືເປັນພາສາທີ່ບໍ່ຮູ້ທີ່ມາ ຫຼື ຮ່ອງຮອຍບັນພະບູລຸດຮ່ວມກັນກັບພາສາອື່ນ. ນັກພາສາສາດດ້ານປະຫວັດສາດຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ສ້າງທິດສະດີສາຍສຳພັນກັບຕະກຸນພາສາ Turkic, Mongolic, Tungusic ແລະ Japonic ແລະ ຖືເອົາພາສາເຫຼົ່ານີ້ຄຽງຄູ່ກັບ ພາສາເກົາຫຼີ ທີ່ຄວນຖືກລວມເຂົ້າໃນຕະກຸນພາສາ Altaic; ແຕ່ວ່າທິດສະດີນີ້ ແມ່ນມີການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາສາເກົາຫຼີ ເປັນໜຶ່ງພາສາທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ການພັດທະນາຂອງ ພາສາເກົາຫຼີສາມາດແບ່ງເປັນ 3 ໄລຍະຄື: ພາສາເກົາຫຼີຍຸກເກົ່າ (ສັດຕະວັດທີ 1-10), ພາສາເກົາຫຼີຍຸກກາງ (ສັດຕະວັດທີ 10-16) ແລະ ພາສາເກົາຫຼີຍຸກໃໝ່ (ສັດຕະວັດທີ 16 ເຖິງ ປັດຈຸບັນ). ນັບແຕ່ການແບ່ງແຍກເປັນ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II, ພາສາທີ່ນຳໃຊ້ ໃນເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງໃນການອອກສຽງ, ຄຳສັບ, ໄວຍະກອນ ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສຽງ ແລະ ຕົວອັກສອນ.

 

ຄືກັນກັບພາສາອາຊີອື່ນໆ, ພາສາເກົາຫຼີມີລະບົບຄຳໃຫ້ກຽດ, ກຸ່ມຂອງຄຳປິດທ້າຍທີ່ເປັນຄຳນາມ ແລະ ຄຳກິລິຍາພິເສດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊີ້ບອກສະຖານະຂອງຜູ້ເວົ້າ/ຜູ້ຂຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບການອ້າງອີງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວ. ນອກຈາກນີ້, ພາສາເກົາຫຼີມີ 7 ລະບົບຄຳເວົ້າ, ແຕ່ລະລະດັບແມ່ນໃຊ້ກຸ່ມຄຳກິລິຍາປິດທ້າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຊີ້ບອກລະດັບຂອງການເຄົາລົບທີ່ຜູ້ເວົ້າ/ຜູ້ຂຽນ ມີຕໍ່ຜູ້ຟັງ/ຜູ້ອ່ານ (ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງ).

 

ການຂຽນພາສາເກົາຫຼີ ແມ່ນມີເຄົ້າຈາກຕົວອັກສອນ ພາສາຈີນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ hanja, ຊຶ່ງຖືກແນະນຳຕໍ່ ເກົາຫຼີ ຜ່ານການຕິດຕໍ່ກັບຄົນຈີນເມື່ອລາຊະວົງຮັນ ໄດ້ສ້າງກອງທັບດ່ານໜ້າໃນ ເກົາຫຼີເໜືອຕັ້ງແຕ່ ສະຕະວັດທີ 2. ຕ່າງຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ຫຼາຍຕົວອັກສອນພາສາຈີນທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ, hanja ທີ່ນຳໃຊ້ໃນທຸກມື້ນີ້ ຢູ່ ເກົາຫຼີ ເກືອບຄືກັນກັບ ພາສາຈີນພື້ນເມືອງທັງໝົດ.

 

ໃນກາງສັດຕະວັດທີ 15, ກະຊັດ ເຊຈົງ ຜູ້ສຳຄັນໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕົວໜັງສື hangul, ຕົວອັກສອນທີ່ອອກສຽງ, ໂດຍອະທິບາຍວ່າ ພາສາເກົາຫຼີແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກພາສາຈີນຢ່າງແທ້ຈິງ, ແລະ ການໃຊ້ຕົວອັກສອນ ພາສາຈີນ ແມ່ນຍາກຫຼາຍ ແລະ ກີດຂວາງຄົນທົ່ວໄປໃຫ້ຮູ້ໜັງສື. ມີຄຳເວົ້າໃນເວລານັ້ນວ່າ ບຸກຄົນທີ່ສະຫຼາດສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາ hangul ພາຍໃນເຊົ້າໜຶ່ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໂງ່ສາມາດຮຽນມັນໄດ້ໃນ 10 ມື້. ໃນສະໄໝໃໝ່, ນັກພາສາສາດໄດ້ພັນລະນາພາສາ hangul ດ້ວຍການຍ້ອງຍໍວ່າ “ດີເປັນພິເສດ”, “ຫຼັກແຫຼມ” ແລະ “ລະບົບການອອກສຽງທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸດທີ່ຖືກອອກແບບມາ.” ປັດຈຸບັນນີ້ ພາສາ Hangul ແມ່ນລະບົບການຂຽນທາງການດຽວຂອງທັງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.

 

ໃນຂະນະທີ່ພາສາ hanja ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຖືກໃຊ້ໜ້ອຍລົງຢູ່ ເກົາຫຼີເໜືອ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກແນະນຳອີກຄັ້ງເຂົ້າໃນຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໃນກາງປີ 1960, ດ້ວຍ 1500 ຕົວອັກສອນ ທີ່ຖືກສິດສອນໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 5 – 9 ແລະ ເພີ່ມອີກ 500 ຕົວເຂົ້າໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 – 12. ໃນເກົາຫຼີໃຕ້, hanja ໄດ້ຖືກນຳມາສິດສອນໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 7 – 12: 900 ຕົວອັນສອນ ໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 7 – 9 ແລະ ເພີ່ມອີກ 900 ຕົວໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 – 12. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການນຳໃຊ້ຕົວອັກສອນ hanja ໄດ້ຄ່ອຍຫລຸດລົງ ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ສິ່ງພິມສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂຽນເປັນພາສາ hangul ພຽງຢ່າງດຽວ.

 

ຕົວຢ່າງ ພາສາ hanja ສອນໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 7, ເກົາຫຼີໃຕ້:

ຕົວຢ່າງ ພາສາ hanja ສອນໃນຊັ້ນຮຽນປີທີ 10 – 12, ເກົາຫຼີໃຕ້:


ພາສາ Hangul
ແມ່ນຂຽນແບບດັ້ງເດີມ, ເປັນຖັນ ອ່ານຈາກ ເທິງຫາລຸ່ມ ແລະ ຊ້າຍຫາຂວາ ຫຼື ໃນແບບຂອງ ພາສາອັງກິດ, ເປັນແຖວ ອ່ານແຕ່ ຊ້າຍຫາຂວາ ແລະ ເທິງຫາລຸ່ມ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາສາ Hangul ແມ່ນລຳດັບຕົວອັກສອນຢ່າງແທ້ຈິງ, ແຕ່ມັນບໍ່ຖືກຂຽນຕາມລຳດັບ ຄືພາສາອັງກິດ; ພາສາ Hangul ຖືກຈັດເປັນກຸ່ມກ້ອນ, ຊຶ່ງແຕ່ລະກ້ອນຈະປະກອບມີ ໜຶ່ງເຖິງຫ້າຕົວໜັງສືລວມທັງ ໜຶ່ງພະຍັນຊະນະ ແລະ ສະຫຼະ; ດັ່ງນັ້ນ ແຕ່ລະກ້ອນຈະແມ່ນໜຶ່ງພະຍາງ. ຕົວອັກສອນປະກອບດ້ວຍ 14 ພະຍັນຊະນະພື້ນຖານ ແລະ 10 ສະຫຼະພື້ນຖານ; ນອກຈາກນີ້, ມີ 5 ພະຍັນຊະນະຄູ່ ແລະ 11 ສຽງສະຫຼະປະສົມ.

ພະຍັນຊະນະພື້ນຖານ:

ພະຍັນຊະນະຄູ່:

ສະຫຼະພື້ນຖານ:

ສຽງສະຫຼະປະສົມ:

 

ຕົວຢ່າງ, ຄຳວ່າ ພາສາ Hangul ປະກອບດ້ວຍ ສອງພະຍາງ, han ແລະ gul . ພະຍາງ han ປະກອບດ້ວຍຕົວໜັງສື h, a, ແລະ n, ແລະ ພະຍາງ gul ປະກອບດ້ວຍ g, u, ແລະ l.

 

More » Content

Contact Us