ພາສາຕາ​ກາ​ລ໋ອກ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຕາກາລ໋ອກ- ພາບລວມ

ຍ້ອນຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ສູງ, ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ຟີລິບປິນ ເປັນແຫຼ່ງໂອກາດ ສຳຄັນສຳລັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ລົງທຶນໃນ ອາຊຽນ (ASEAN). ສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກລົງທຶນໃນຕະຫຼາດ ຟີລິບປິນ, ພາສາຕາກາລ໋ອກ ບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປັນພາສາທີ່ທ້າທາຍ ໃນວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ. ພາສາຕາກາລ໋ອກໃຊ້ຕົວອັກສອນຂອງພາສາລາຕິນ; ສະນັ້ນການເລືອກແບບຕົວໜັງສືບໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຄືກັບ ພາສາອາຊີອື່ນໆທີ່ເກີດໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນພາສາດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍທຸກໂປຼແກຼມ ແລະ ທຸກຮູບແບບ. ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດແມ່ນສູງ. ດັ່ງນັ້ນນັກແປພາສາຕາກາລ໋ອກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສາມາດແປເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ແປຈາກພາສາອັງກິດໄດ້ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ເອກະສານຕົ້ນສະບັບພາສາອັງກິດ ທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າເມື່ອສົມທຽບກັບ ນາຍພາສາອາຊີອື່ນໆ.

ແຕ່ວ່າ ມັນມັກມີການຕັ້ງລະຫັດ (ການປະສົມຄຳສັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຕາກາລ໋ອກໃນປະໂຫຍກດຽວກັນ, ບາງເທື່ອໃຊ້ຫຼັກໄວຍະກອນພາສາຕາກາລ໋ອກເຂົ້າມາເພື່ອແຈກຄຳກິລິຍາໃນພາສາອັງກິດ), ປັດໄຈນີ້ຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາພິເສດ ເມື່ອແປເອກະສານໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດຕ່າງໆ. ຈົ່ງຄຳນຶງວ່າ ພາສາຟີລິບປິນແມ່ນຮູບແບບພາສາມາດຕະຖານຂອງ ພາສາຕາກາລ໋ອກ, ການແປເປັນພາສາຟີລິບປິນ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໜ້ອຍກວ່າ. ສຳລັບການແປຄຳສັບດ້ານເຕັກນິກ, ມັນອາດມີບັນຫາວ່າຈະໃຊ້ຄຳສັບຢືມຈາກພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ ຫຼື ພາສາຟີລິບປິນ/ພາສາຕາກາລ໋ອກ ທີ່ມີຄວາມໝາຍທຽບເທົ່າ.

ນັກແປພາສາຕ້ອງເລືອກຄຳສັບ ແລະ ການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳຢ່າງລະມັດລະວັງ ທີ່ເໝາະສົມກັບ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມີການຄຳນຶງເຖິງ ໄວຍະກອນ ແລະ ພາສາເວົ້າສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ແຕ່ວ່າ ຖ້າມີການຈັດວາງນັກແປພາສາຕາກາລ໋ອກທີ່ຊຳນານ ແລະ ເໝາະສົມກັບຫົວຂໍ້ ສຳລັບໂຄງການ, ຕາມປົກກະຕິການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຕາກາລ໋ອກ ຈະບໍ່ແມ່ນວຽກງານທ້າທາຍ. ຄືກັນກັບພາສາອື່ນໆ, ການເລືອກເອົາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຕາກາລ໋ອກ ທີ່ມີປະສົບການແມ່ນກະແຈສຳຄັນ.

 

ການພາກສຽງ

ບັນຫາທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກວ່າ ແມ່ນການພາກສຽງພາສາຕາກາລ໋ອກ. ຍ້ອນສຳນຽງ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຫຼາຍເກາະໃນຟີລິບປິນ, ການເລືອກສິລະປິນພາກສຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນສຳຄັນ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາຕາກາລ໋ອກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ແປ ແລະ ພາກສຽງພາສາຕາກາລ໋ອກ ຫຼາຍລ້ານຄຳ ໃນຫຼາກຫຼາຍຫົວຂໍ້ ລວມທັງເນື້ອໃນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການຕະຫຼາດ. ບໍລິສັດທົ່ວໂລກ ລວມທັງບໍລິສັດສະໜອງການແປພາສາລາຍໃຫຍ່ອື່ນໆ ໄດ້ມາໃຊ້ ການບໍລິການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຕາກາລ໋ອກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງ ເອ໊ກໂຄ່. ການສະໜອງ ການແປພາສາຕາກາລ໋ອກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດຂະຫຍາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຕິ, ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດພິສູດປະຫວັດການຊ່ວຍເຫຼືອ ອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບໂລກ ບັນລຸກຳໄລຢ່າງສູງ ໃນຟີລິບປິນ. ເອ໊ກໂຄ່ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເຄືອຂ່າຍນັກແປພາສາຕາກາລ໋ອກມືອາຊີບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສິລະປິນພາກສຽງ ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາຕາກາລ໋ອກສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການແປ ພາສາຕາກາລ໋ອກ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາຕາກາລ໋ອກ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາຕາກາລ໋ອກ

 • ການພາກສຽງ & ການບັນລະຍາຍ ພາສາຕາກາລ໋ອກ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາຕາກາລ໋ອກ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາຕາກາລ໋ອກ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາຕາກາລ໋ອກ

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ກ່ຽວກັບ ພາສາຕາກາລ໋ອກ

ພາສາຕາກາລ໋ອກ ແມ່ນພາສາໜຶ່ງໃນຕະກຸນ ພາສາອອສໂຕຼເນເຊຍ, ພາສາອື່ນໆທີ່ສຳຄັນໃນຕະກຸນນີ້ແມ່ນ ພາສາມາເລ (ລວມທັງ ບາຮາຊາ ມາເລເຊຍ ແລະ ບາຮາຊາ ອິນໂດເນເຊຍ) ແລະ ພາສາຈາວາ. ໃນຮູບແບບມາດຕະຖານຂອງມັນຄື ພາສາຟີລິບປິນ, ມັນແມ່ນໜຶ່ງໃນສອງພາສາທາງການຂອງຟີລິບປິນ, ອີກພາສາໜຶ່ງແມ່ນພາສາອັງກິດ. ພາສາອື່ນໆທີ່ເວົ້າສ່ວນຫຼາຍໃນ ຟີລິບປິນ ລວມມີ ພາສາຊີບູອາໂນ, ອີໂລກາໂນ, ແລະ ຮີລີເກນອນ ຊຶ່ງເປັນພາສາໃນ ຕະກຸນພາສາອອສໂຕຼເນເຊຍ ເຊັ່ນກັນ.

 

ມັກມີການສັບສົນຢູ່ເລື້ອຍ ວ່າພາສາຕາກາລ໋ອກ ແລະ ພາສາຟີລິບປິນ ແມ່ນພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກມັນບໍ່ແມ່ນ: ພາສາຟີລິບປິນ ແມ່ນພາສາກຸ່ມຄົນຊັ້ນສູງຂອງ ພາສາຕາກາລ໋ອກ.

 

ແຕ່ເດີມການຂຽນພາສາຕາກາລ໋ອກ ແມ່ນໃຊ້ຕົວໜັງສື ເບເບຍິນ (Baybayin), ຊຶ່ງເປັນລະບົບການຂຽນແບບອາບູກີດາທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍທີ່ມີ 14 ພະຍັນຊະນະ, 3 ສະຫຼະ ແລະ 3 ເຄື່ອງໝາຍການອອກສຽງທາງເທິງ ຫຼື ລຸ່ມຕົວອັກສອນທີ່ ຫຼື ຕັດສຽງສະຫຼະທີ່ຕິດມານຳ ພະຍັນຊະນະອອກໄປ.

 

ພະຍັນຊະນະ

ສະຫຼະ

ເຄື່ອງໝາຍການອອກສຽງທາງເທິງ ຫຼື ລຸ່ມຕົວອັກສອນ²

ໃນໄລຍະທ້າຍສັດຕະວັດທີ 16 ລ່າເມືອງຂຶ້ນ ແລະ ບາດຫຼວງ ສະເປນ ໄດ້ແນະນຳ ຕົວອັກສອນລາຕີນ ໃນຟີລິບປີນ.  ຕອນທ້າຍຂອງສັດຕະວັດທີ 19 ຕົວໜັງສືລາຕີນ ໄດ້ເຂົ້າມາແທນ ຕົວໜັງສື ບາຍບາຢີນ ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີການນຳໃຊ້ ຕົວໜັງສື ບາຍບາຢີນ ເປັນບາງໂອກາດໃນຂອບເຂດດ້ານສິລະປະ ແລະ ປະຫວັດສາດ.

 

ຕົວອັກສອນລາຕີນທີ່ໃຊ້ໃນການຂີດຂຽນ ພາສາຕາກາລ໋ອກໄດ້ຖືກທົບທວນຫຼາຍຄັ້ງ, ລວມທັງ 3 ຄັ້ງໃນ ສັດຕະວັດທີ 20. century CE.  ການທວນຄືນຫຼ້າສຸດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຕົວອັກສອນພາສາຟີລິບປິນສະໄໝໃໝ່, ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1987.  ຕົວອັກສອນນີ້ປະກອບມີ 28 ຕົວພິມໃຫຍ່ ແລະ ຕົວພິມນ້ອຍ ຄື: 26 ຕົວໜັງສື ໃນຕົວອັກສອນຂອງພາສາອັງກິດ – Aa ຮອດ Zz- ບວກ Ñ ñ ແລະ NG ng.³

 

¹ກຸ່ມພາສາຄົນຊັ້ນສູງ ແມ່ນຮູບແບບພາສາໜຶ່ງ, ຕາມປົກກະຕິໄດ້ຫັນເປັນມາດຕະຖານ ທີ່ໃຊ້ຄຳສັບ, ຫຼັກໄວຍະກອນ, ແລະ ການອອກສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກຸ່ມຄົນຊົນຊັ້ນທີ່ມີການສຶກສາ ໃນສັງຄົມ.

² ສຳລັບເຫດຜົນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເຄື່ອງໝາຍຂອງການອອກສຽງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່ວມກັບພະຍັນຊະນະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີການສະແດງຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນບຣາວເຊີທັງໝົດ.

³ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນເປັນມັດ, ອັກສອນຄູ່ທີ່ອອກສຽງດ່ຽວ NG ng ເປັນຕົວໜັງສືທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕົວອັກສອນ.

More » Content

Contact Us