ພາສາບໍຕິກ

ພາສາບໍຕິກ

ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພາສາທີ່ລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 100 ລາຍທົ່ວໂລກນິຍົມ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ສ້າງກຸ່ມນັກແປພາສາອະເນກປະສົງ ທີ່ສາມາດແປໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ນອກຈາກການແປພາສາ, ເອ໊ກໂຄ່ ຍັງສະໜອງການບໍລິການ ດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເປັນພາສາບໍຕິກ ໃນວຽກງານ ການຈັດໜ້າເອກະສານ, ເວັບໄຊ, ຊອບແວ, ການພາກສຽງ, ມັລຕິມີເດຍ, Flash, Articulate, Lectora ແລະ ວີດີໂອ. ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍຫຼາຍບໍລິສັດສາກົນ ຂະຫຍາຍຊອບແວຂອງພວກສູ່ ຕະຫຼາດບໍຕິກ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ການບໍລິການດ້ານພາສາ:

 • ພາສາລິໂທເນຍ

 • ພາສາແອັສໂຕເນຍ

 • ພາສາລັດເວຍ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ການບໍລິການ

 • ການແປພາສາ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງການແປດ້ວຍເຄື່ອງມື

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ

 • ການພາກສຽງ & ການບັນຍາຍ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາ

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມວ່າ ເອ໊ກໂຄ່ ຄອມມິວນິເຄຊັ່ນ ຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານກ່ຽວກັບການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການແປພາສາ ບໍຕິກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ +66 2 6378060 (ອາຊີ), +420 605 44 11 26 (ເອີຣົບ), ຂໍໃຫ້ເຮົາໂທກັບ ຫຼື ສົ່ງໄຟລ໌ ແລະ ປະກອບໃບຄໍາຮ້ອງຂໍ ໃບສະເໜີລາຄາຈາກພວກເຮົາ.

More » Content

Contact Us