ພາສາອາຣັບ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາອາຣັບ – ພາບລວມ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາສາອາຣັບຈະເປັນພາສາທີ່ເວົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກອັນດັບທີຫ້າ, ພາສາອາຣັບຍັງເປັນໜຶ່ງໃນ ພາສາທີ່ມີການບໍລິການໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ໝາຍວ່າເນື້ອໃນໄດ້ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາອາຣັບ ສຳລັບສາທາລະນະຊົນ ແມ່ນຍັງໜ້ອຍ ເມື່ອສົມທຽບກັບ ພາສາອື່ນໆ. ໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 400 ຮ້ອຍລ້ານຄົນທີ່ເວົ້າພາສາອາຣັບ, ອັນນີ້ເປັນໂອກາດ ສໍາລັບບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ຢາກເຈາະຕະຫຼາດທີ່ເວົ້າ ພາສາອາຣັບ – ໂດຍສະເພາະເມື່ອທ່ານພິຈາລະນາວ່າ ມີຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍກວ່າ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໃນເວັບໄຊ ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 50 ສວນຮ້ອຍ ແມ່ນສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຜ່ານເວັບໄຊ ໃນພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາອາຣັບ ສາມາດເປັນອຸປະສັກໃນຫຼາຍດ້ານ ສຳລັບຜູ້ຂາດປະສົບການ ແລະ ໃນອຸດສາຫະກໍາການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນນັ້ນ ຖືວ່າ ພາສາທີ່ຍາກທີ່ສຸດອັນດັບທີ່ສອງ ຮອງຈາກ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ ພາສາອາຣັບ. ພາສາອາຣັບບໍ່ພຽງແຕ່ຂຽນຈາກ ຂວາຫາຊ້າຍ, ແຕ່ຄວາມສັບຊ້ອນຂອງການເກາະກ່າຍກັນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການອອກສຽງ ຍັງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ – ດັ່ງນັ້ນການຈັດໜ້າເອກະສານ ແລະ ວິສະວະກຳ ມັລຕິມີເດຍ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ແລະ ຜູ້ດຳເນີນການດ້ານ ມັລຕິມີເດຍ ຄົນ ອາຣັບ ຍ້ອນວ່າຫຼາຍຊອບແວແມ່ນບໍ່ສະໜັບສະໜູນ ພາສາທີ່ຂຽນຈາກ ຂວາຫາຊ້າຍ ຢ່າງສົມບູນ.

ຍ້ອນວ່າພາສາອາຣັບ ມີຮູບແບບການຂຽນ ແລະ ການເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຊັດເຈນ, ການເລືອກໃຊ້ຄໍາສັບ ແລະ ໄວຍະກອນເວລາແປເປັນພາສາອາຣັບ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງມືການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈໍາເປັນທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ນັກແປພາສາມືອາຊີບ ທີ່ມີລະດັບປະສົບການໃນຫົວຂໍ້ ແລະ ວຸດທິພາວະທີ່ເໝາະສົມ. ຄວາມສັບຊ້ອນອື່ນໆ ປະກອບດ້ວຍການຈັດໜ້າ, ສີ, ການຕັ້ງຄ່າຂອງຮູບພາບ, ພາບປະກອບ ແລະ ກຼາບຟິກ ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບປະເທດທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອາຣັບ ແລະ ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.

ພາສາອາຣັບ ອາດເປັນບັນຫາ ເມື່ອບັນທຶກການພາກສຽງ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມກັບ ຜູ້ມີສ່ວນຂອງລູກຄ້າ, ຍ້ອນວ່າການເລືອກ ສິລະປິນພາກສຽງ ທີ່ເວົ້າໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານພາສາ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ, ຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃຜ. ຖ້າວ່າ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນຜູ້ທີ່ເວົ້າ ພາສາອາຮັບ, ສິລະປິນພາກສຽງ ພາສາອາຣັບ ຕ້ອງສາມາດເວົ້າ ພາສາອາຣັບມາດຕະຖານສະໄໝໃໝ່ (Modern Standard Arabic ຫຼື MSA) ດ້ວຍສຳນຽງພາກພື້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນການສະເໜີໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາອາຣັບ ເທົ່ານັ້ນ. ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີປະສົບການດ້ານພາສາອາຣັບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ ຂອງການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນອາຣັບ ແມ່ນສໍາຄັນ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາອາຣັບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ແປ ແລະ ພາກສຽງພາສາອາຣັບ ເປັນຫຼາຍໆລ້ານຄຳ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ ລວມທັງ ເນື້ອໃນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ບໍລິສັດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານພາສາໃຫຍ່ອື່ນໆ ໄດ້ມາໃຊ້ການບໍລິການການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ອາຣັບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສະເໝີມາຂອງ ເອ໊ກໂຄ່. ໂດຍການ ແປພາສາອາຣັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າແບບບໍ່ມີທີ່ຕິ, ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດພິສູດປະຫວັດການຊ່ວຍອົງການລະດັບໂລກ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸກຳໄລທີ່ສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຕະຫຼາດທີ່ໃຊ້ພາສາອາຣັບ. ເອ໊ກໂຄ່ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເຄືອຂ່າຍນາຍແປພາສາອາຣັບ ມືອາຊີບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສິລະປິນພາກສຽງ ທີ່ອາໄສ ໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເວົ້າພາສາອາຣັບ ໃນໂລກ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການແປ ພາສາອາຣັບ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາອາຣັບ

 • ຄູ່ມືແນະນໍາຮູບແບບການຂຽນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ປະມວນຄໍາສັບພາສາອາຣັບ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງແປດ້ວຍເຄື່ອງມື ພາສາອາຣັບ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ (DTP) ພາສາອາຣັບ

 • ການພາກສຽງ & ການບັນລະຍາຍ ພາສາອາຣັບ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາອາຣັບ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາອາຣັບ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາອາຣັບ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການແປພາສາອາຣັບ

 • ສຳລັບການຈັດໜ້າເອກະສານ, ມີຫຼາຍໂປຼແກຼມຊອບແວ ທີ່ບໍ່ສະໜັບສະໜູນ ພາສາທີ່ຂຽນຈາກຂວາຫາຊ້າຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະໜັບສະໜູນ ຄວາມເກາະກ່າຍກັນ ແລະ ການວາງຕໍາແໜ່ງຂອງສະຫຼະສັ້ນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການອອກສຽງອື່ນໆ ອາດຈະເປັນບັນຫາ. ຍ້ອນເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້, ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ.

 • ຍ້ອນວ່າພາສາອາຣັບ ມີຮູບແບບການຂຽນ ແລະ ການເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຊັດເຈນ, ການເລືອກໃຊ້ຄໍາສັບ ແລະ ໄວຍະກອນເວລາແປເປັນພາສາອາຣັບ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງມືການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ.

 • ສຳລັບການບັນທຶກ ການພາກສຽງ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງ ໃຊ້ຜູ້ພາກສຽງທີ່ເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ພາກພື້ນຂອງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ຖ້າວ່າ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນຜູ້ທີ່ເວົ້າ, ສິລະປິນພາກສຽງ ພາສາອາຣັບ ຕ້ອງສາມາດເວົ້າ ພາສາອາຣັບມາດຕະຖານສະໄໝໃໝ່ (Modern Standard Arabic ຫຼື MSA) ດ້ວຍສຳນຽງພາກພື້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

 

ກ່ຽວກັບ ພາສາອາຣັບ

ພາສາອາຣັບ ເປັນພາສາໜຶ່ງໃນກຸ່ມ ເຊມີຕິກ ຂອງຕະກຸນພາສາ ອາໂຟຣ-ເອເຊຍຕິກ. ພາຍໃນກຸ່ມ ເຊມີຕິກ, ມີຈໍານວນຄົນທີ່ເວົ້າ ພາສາອາຣັບ ຫຼາຍທີ່ສຸດ – ຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານ. ພາສາອື່ນໆທີ່ສຳຄັນໃນກຸ່ມ ເຊມີຕິກ ປະກອບດ້ວຍ ອຳຮາຣິກ ແລະ ທິກຣິນຢາ (ທັງສອງແມ່ນເວົ້າໃນ ເອທິໂອເປຍ), ແລະ ຮີບຣູ.

 

ພາສາອາຣັບ, ທັງໃນຮູບແບບການຂຽນ ແລະ ຮູບແບບພາສາປາກເວົ້າ ແມ່ນສືບທອດ ມາຈາກ ພາສາອາຣັບແບບເກົ່າ ໃນສັດຕະວັດທີ 6. ພາສາຂຽນ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອັບຟຣິກາເໜື່ອ ແມ່ນພາສາອາຣັບມາດຕະຖານສະໄໝໃໝ່ (Modern Standard Arabic ຫຼື MSA). ມັນເປັນພາສາທາງການຂອງບັນດາປະເທດອາຣັບທັງໝົດ, ເປັນໜຶ່ງໃນຫົກພາສາທາງການຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ແມ່ນຮູບແບບພາສາດຽວທີ່ ສອນໃນໂຮງຮຽນ.

 

ພາສາເວົ້າ ແມ່ນການຮວບຮວມຫຼາຍໆພາສາພາກພື້ນ ແລະ ແຫ່ງຊາດຈຳນວນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງຫຼາຍໆແບບແມ່ນເຂົ້າໃຈໄດ້. ພາສາທ້ອງຖິ່ນເປັນພາສາພື້ນເມືອງຂອງປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະນະທີ່ພາສາອາຣັບມາດຕະຖານສະໄໝໃໝ່ (MSA) ແມ່ນຮຽນໃນໂຮງຮຽນ. ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄໍາສັບ, ໄວຍະກອນ ແລະ ການອອກສຽງລະຫວ່າງພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາສາອາຣັບມາດຕະຖານສະໄໝໃໝ່ (MSA) ສົ່ງຜົນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ພາສາດຽວກັນແຕ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ການສະລັບລະຫັດ ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງພາສາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາສາອາຣັບມາດຕະຖານສະໄໝໃໝ່ (MSA) ພາຍໃນປະໂຫຍກດຽວກັນ.+

 

ພາສາອາຣັບແມ່ນຂຽນຈາກ ຂວາຫາຊ້າຍ ເປັນເຄືອ. ລະບົບການຂຽນແມ່ນ ຕົວອັກສອນສີຂາວ (abjad) ຊຶ່ງອັກສອນແຕ່ລະຕົວແມ່ນ ແມ່ນຕົວແທນຂອງພະຍັນຊະນະກັບສະຫຼະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຜູ້ອ່ານຈະຮູ້ເອົາເອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາສາອາຣັບ ມີການອອກສຽງວັນນະຍຸດ ເພື່ອຊີ້ບອກສະຫຼະສັ້ນ, ແຕ່ກໍຖືກນຳໃຊ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນການຂຽນທົ່ວໄປ. ຍ້ອນວ່າສະຫຼະຍາວໂດຍປົກກະຕິແມ່ນໃຊ້ເວລາຂຽນ, ຕົວອັກສອນອາຣັບ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຕົວອັກສອນສີຂາວ “ລ້ວນໆ”. ລະບົບການຂຽນແນວນີ້ ແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບ ພາສາອາຣັບ ຊຶ່ງປົກກະຕິເຫງົ້າຂອງມັນ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ສາມພະຍັນຊະນະ ແລະ ຊຸດສະຫຼະສະເພາະ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບພະຍັນຊະນະເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມໝາຍສະເພາະ. ຕົວຢ່າງ, ຄໍາສຳລັບປຶ້ມ, ປຶ້ມຫຼາຍຫົວ, ນັກຂຽນ, ການຂຽນ, ສໍາເນົາ, ສອດຄ່ອງ, ກຳນົດ, ລ້ວນແຕ່ ຂຶ້ນກັບຮາກພະຍັນຊະນະສາມຕົວ “k-t-b”.

 

ພາສາອາຣັບມີ 28 ຕົວອັກສອນພື້ນຖານ, ເຖິງແມ່ນວ່າການດັດປັບຈາກຕົວໜັງສື ພາສາອາຣັບ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາສາອື່ນໆເຊັ່ນ ຟາຊີ, ເອີດູ, ມາເລ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນມີຕົວອັກສອນເພີ່ມເຕີມ. ຍ້ອນວ່າພາສາອາຣັບ ແມ່ນຂຽນເປັນເຄືອ, ຕົວອັກສອນແຕ່ລະຕົວອາດມີຫຼາຍເຖິງ 4 ຮູບແບບ – ແຍກຈາກກັນ, ຢູ່ຕົ້ນ, ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ, ແລະ ຢູ່ທ້າຍ – ຂຶ້ນກັບຕໍາແໜ່ງຂອງມັນພາຍໃນຄໍາສັບ ແລະ ຕົວໜັງສື (ຖ້າມີ) ທີ່ນໍາໜ້າ ແລະ/ຫຼື ທີ່ຕາມຫຼັງ.

 

More » Content

Contact Us