ປະຫວັດ

ຄືກັນກັບຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຊາດໃນອຸດສາຫະກຳນໍ້າມັນ ແລະ ແກ໊ສ, Transocean ໄດ້ນຳໃຊ້ການແປພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນໂດຍ ວິສະວະກອນຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ໃນ​ເວ​ລາ​ວ່າງ.  ໃນບາງກໍລະນີ ເຊັ່ນ ສື່ສຽງ ຫຼື ວີດີໂອນັ້ນ ແມ່ນຄຳແປຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລາຍອື່ນ ເພື່ອໃສ່ຄຳບັນຍາຍ ຫຼື ພາກສຽງ.

ໂດຍການວ່າຈ້າງ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ໃຫ້ດຳເນີນການແປເປັນຫຼາຍພາສາ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ ມັ​ລ​ຕິ​ມີ​ເດຍ, Transocean ໄດ້ປົດປ່ອຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຮັດ​ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຖືກວ່າຈ້າງມາໃຫ້ເຮັດທັນ​ທີ, ພ້ອມ​ທັງ ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ການໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍ​ລາຍ.  ໃນການນຳ Transocean ໄປສູ່ ‘ພາກພື້ນ’ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍ ປະຢັດ ‘ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແອບແຝງ’ ເຊັ່ນວ່າ ເວລາໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຊັກຊ້າໃນ​ການ ເອົາ​ບົດ​ແປ ສູ່ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ.  Transocean ຍັງມີຈຸດຕິດຕໍ່ດຽວ ແລະ ໜຶ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ຊຶ່ງສົ່ງ​ຜົນ ໃຫ້ສິນຄ້າສຸດທ້າຍທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ສູງກວ່າຖືກສົ່ງອອກພ້ອມກັນ – ບໍ່ມີການເຈັບຫົວ ຫຼື ຫຼ້າຊ້າອີກແລ້ວ!

ສິ່ງທ້າທາຍ

 • ຫລຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນຕ້ອງໃຊ້ໃນການຈັດຊື້ ແລະ ໃນການບໍລິການວຽກການແປພາ​ສາ

 • ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ ‘ເວລາວ່າງ’ ຂອງພວກເຂົາໃນການແປເອກະສານ

 • ເລັ່ງການສົ່ງມອບເອກະສານທີ່ແປແລ້ວ ໃນຫຼາຍ​ຮູບແບບ ແລະ ສື່ຫຼາຍປະເພດ

ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ

 • ຕົ້ນແບບການຈັດຊື້ພາກພື້ນ ທີ່ມີການຮຽກເກັບເງິນສູນກາງ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ

 • ມາດ​ຕະ​ຖານ ຂັ້ນ​ຕອນການເຮັດວຽກ ໃຫ້ທຸກປະເທດປະຕິບັດຕາມ

 • ທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະ ບັນຊີ FTP ດຽວ ເພື່ອໃຫ້ສຳນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດສົ່ງ/ຮັບ ການແປ ຫາ/ຈາກ ຈຸດກາງ

 • ຜູ້ປະກອບການດຽວ ທີ່ໃຫ້ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມທັງ ການ​ຈັດ​ໜ້າ​ເອ​ກະ​ສານ ແລະ ການຜະລິດສື່ສຽງ/ວີດີໂອ ເປັນຫຼາຍພາສາ

 • ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ ພາກປະ​ຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ລວມ​ທັງເຄື່ອງມື ແລະ ຂັ້ນ​ຕອນ​ສະ​ເພາະ ໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ທີ່ເປັນມາດ​ຕະ​ຖານ​ໃນອຸດສາຫະກຳ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ໂດຍການຈັດຊື້ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການກວດຄືນ, Transocean ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງສອງຢ່າງ.  ວີທີການທີ່ງ່າຍ ແຕ່ໄດ້ຜົນ ຊ່ວຍໃຫ້ Transocean ສາ​ມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ ໂດຍ​ເພີ່ມ ກຳລັງຊື້ຂອງ Transocean ແລະ ຊ່ວຍກຳຈັດຂັ້ນຕອນທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ.  ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ Transocean ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແປເອກະສານອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ບົດ​ແປ​ແມ່ນ​ສຳ​ເລັດໄວຂຶ້ນກວ່າ​ແຕ່​ກ່ອນ.

 • ງ່າຍ – ຈຸດຕິດຕໍ່ດຽວ (ຜ່ານອີເມວ ແລະ FTP) ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານສາມາດສົ່ງ ແລະ ຮັບການຮ້ອງຂໍ ຢ່າງ​ໃດ ແລະ ເມື່ອໃດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ ກໍ​ໄດ້

 • ມີມາດຕະຖານ – ຄຸນນະພາບການແປທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນດຽວ ໃຫ້ທຸກປະເທດ ປະຕິບັດຕາມ (ເຊັ່ນ: ປະມວນຄຳສັບ; ກວດກາຄືນ; ແປ; ຜະລິດ; ລົງ​ຊື່​ອະ​ນຸ​ມັດ)

 • ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ – ຜູ້ບໍ​ລິ​ການດຽວທີ່ໃຫ້ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ລວມທັງສື່ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ຊ່ວຍໃຫ້​ສາ​ມາດ ສົ່ງມອບເຖິງພ​ະ​ນັກ​ງານພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ ພ້ອມໆ​ກັນ

 • ມີຄວາມຍືນຍົງ – ມີຈຸດດຽວໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກຊັບສິນການ​ແປພາສາ ສຳລັບແຕ່ລະພາສາ, ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ

 • ມີໄຫວພິບ – ດ້ວຍການຈັດຊື້ທີ່ຫັນ​ເປັນພາກພື້ນ, Transocean ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງຊື້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ກຳຈັດຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຜ່ານ ຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ; ການຄຳນວນຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນ

More » Content

Contact Us