ປະຫວັດ

ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, Raimon Land ໄດ້​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ໂຕ​ຢ່າງໃຫ​ຍ່ຫຼວງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກ ນັກວິເຄາະອະສັງຫາລິມະສັບໄທ ໃຫ້ເປັນ ໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາເບິ່ງ.

Raimon Land ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ພັດທະນາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ໃນໝໍ່ໆທີ່ຜ່ານນີ້, Raimon Land’s 185 Rajadamri ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ການພັດ​ທະ​ນາ​ຫ້ອງ​ພັກຫຼູຫຼາ (ບາງກອກ)” ໃນງານປະກາດລາງວັນ ຊັບ​ສິນ​ໄທ ປະຈຳປີ 2013. ໃນປີ 2012, ໂຄງການ The River Condominium ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນຫົວຂໍ້ ‘ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫ້ອງ​ພັກ​ທີ່​ດີ​ເລີດ’ ໃນງານປະກາດລາງວັນ ຊັບ​ສິນ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ລະ ລາງວັນ ‘ການພັດ​ທະ​ນາ​ຫ້ອງ​ພັກຫຼູຫຼາ (ບາງກອກ)’ ບວກກັບລາງວັນ ‘ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫ້ອງ​ພັກ​ທີ່​ດີ​ເລີດ (ໄທ)’ ໃນງານປະກາດລາງວັນ ຊັບ​ສິນ​ໄທ.

ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຂົາຍັງໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃນລະດັບພາກພື້ນ. ດ້ວຍການເຕີບໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຊຶ່ງ​ມາ​ຈາ​ກຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຕ່າງປະເທດຈາກ ການລົງທຶນດ້ານສັບສິນຂອງຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ, Raimon Land ຮູ້ຈັກດີວ່າ ພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງ ຫັນ​ເປັນ​ທ້ອງຖິ່ນ ຖານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເວັບໄຊສຳລັບອາຄານຊຸດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອດຶງດູດລູກຄ້າໃນອານາຄົດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຂະໜຍາຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ .

ສິ່ງທ້າທາຍ

 • Raimon Land ບໍ່ທັນໄດ້ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາມາກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ເວັບ​ໄຊ

 • Raimon Land ມີຊັບສິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະໄລ​ຍະ​ຂອງການເປີດໂຕ

 • ເນື້ອໃນກໍຖືກບັນຈຸໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລວມທັ​ບເວັບໄຊຕ່າງໆ ແລະ ເວັບໄຊຍ່ອຍ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ຜູ້ພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ຫຼັກຄ້ຳປະກັນການຕະຫຼາດຕ່າງໆທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໃນໂປຼແກຼມທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ

ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ

 • ວິທີການໃຫ້ຄຳປຶກສາບົນພື້ນຖານຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່​ສຸດ ແລະ ມາດຕະຖານ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນອຸດສາຫະກຳ

 • ການກວດສອບເວັບໄຊ ແລະ ເວັບໄຊຍ່ອຍໃຫ້ເປັນສາກົນເຕັມຮູບແບບ ສຳລັບບັນ​ຫາ​ດ້ານ​ພາ​ສາ/ ຄວາມ​ກົງ​ກັນ

 • ໂຄງການທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທຳອິດທີ່ເປັນ ພາສາໄທ ຊຶ່ງສາ​ມາດ​ມີ​ການປະເມີນຢ່າງງ່າຍດາຍຈາກ ບັນດາຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງ Raimon Land ຢູ່​ ໄທ

 • ພາຍຫຼັງການອະນຸມັດໂຄງ​ການ ພາສາໄທ, ໄດ້ກຳນົດເວ​ລາໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອເປີດໂຕເວັບໄຊ, ເວັບໄຊຍ່ອຍ ແລະ ເຄື່ອງມືດ້ານການຕະຫຼາດ ເປັນ ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາຣັດເຊຍ ທີ່ງ່າຍດາຍ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບຢ່າງການຜະລິດທີ່ລວມສູນຂອງ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ໄດ້ໃຫ້ ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບແກ່ລູກຄ້າ, ຈາກການໃຫ້ຄຳປຶກສາຈົນເຖິງ ການ​ເປີດ​ໂຕ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ. ຜ່ານໄລຍະເວລາໜຶ່ງເດືອນ, Raimon Land ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ຈາກ ການພົວ​ພັນ​ກັບ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ​ດັ່​ງຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

 • ວິທີການສະ​ເພາະ – ຈຸດ​ໄດ້ປຽບຍ້ອນທີ່ຕັ້ງໃນເມືອງດຽວກັນ ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດປະຊຸມແບບເຊິ່ງ​ໜ້າ ຢູ່ ຫ້ອງການ Raimon Land ແລະ ເອ໊ກ​ໂຄ່

 • ມີໄຫວພິບ – ແທນທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າກັບ ແທນທີ່ຈະດຳ​ເນີນ​ການກັບທຸ​ກ​ພາ​ສາພ້ອມໆກັນ, ເອ໊ກ​ໂຄ່ ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ການທົດລອງທີ່ມີການຄວບຄຸມ ຢູ່​ໄທ ເພື່ອ​ໃຫ້ລູກ​ຄ້າ​ສາ​ມາດ ປະ​ເມີນ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ

 • ມີມາດຕະຖານ – ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານສະ​ເພາະ ໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ລວມທັງ ການໃຊ້ເຄື່ອງມື ຊຶ່ງໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ ​ຄຸນນະພາບການແປພາ​ສາ ແລະ ແຜນຜັງຂອງແຜ່ນພັບການຕະຫຼາດ ​ທີ່ເກີນຄວາມຄາດໝາຍ

 • ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ – ຫຼັງຈາກມີການທົບທວນຄືນຖານ​ຕ່າງໆ ແລະ ໂຄງການທົດລອງເປັນພາສາໄທ, ໂຄງການ ພາສາຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍກໍໄດ້ຮັບການດຳເນີນການ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຊ່ວຍໃຫ້ Raimon Land ສາມາດຍາດໄດ້ໂອກາດໃນຕະຫຼາດໃໝ່ນີ້ໄດ້

 • ມີຄວາມຍືນຍົງ – ມີຈຸດດຽວໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ ຊັບສິນທີ່ເປັນເນື້ອໃນຫຼາຍພາສາ ສຳລັບແຕ່ລະພາສາເປົ້າໝາຍ, ຊັບສິນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ໃນແຕ່ລະໂຄງການ

 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ & ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ – ໂດຍການນຳໃຊ້ຜູ້ບໍ​ລິ​ການ​ພຽງ​ຜູ້ດຽວ, ການຄຳນວນຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ລາຍ​ໄດ້​ທີ່​ຄິດ​ໄລ່​ຈາກ ເວ​ລາ-ສູ່-ຕະຫຼາດ ແມ່ນສູງກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນ​ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ

More » Content

Contact Us