ການ​ຊ່ວຍ BP ໃຫ້​ກ້າວ​ສູ່ ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ, ແລ້ວລະ​ດັບ​ໂລກ

ການ​ຊ່ວຍ BP ໃຫ້​ກ້າວ​ສູ່ ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ, ແລ້ວລະ​ດັບ​ໂລກ

ບໍລິສັດຄືກັບ BP ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ເພື່ອຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມ ພະ​ນັກ​ງານຂອງພວກເຂົາໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ປະຫວັດ

BP ໄດ້​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການແປພາສາ ເປັນ​ແບບ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ, ແຕ່​ວ່າ ຮູບແບບນີ້ໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ມີຄຸນຄ່າຂອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ຍັງ ມີ​ຄວາມຫຼ້າ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ແປ​ເອ​ກະ​ສານ, ຄຸນນະພາບກໍ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີເຄື່ອງ ເພື່ອ​ໃຊ້ບໍລິຫານ ແລະ ເກັບ​ກຳ ຄຳສັບ ຫຼື ບົດ​ແປ​ຕ່າງໆ.

ຍ້ອນ​ການ​ຮ່ວມ​ໂຕ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ, ໃນຂ້າມຄືນໜຶ່ງ ເກີດມີຄວາມຈຳເປັນຮີບດ່ວນໃຫ້ ສື່ສານ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ກໍ​ຄື ການສະໜັບສະໜູນ ພະ​ນັກ​ງານຂອງພວກເຂົາທົ່ວໂລກ.  BP ຮູ້ວ່າພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງຊອກ ວິ​ທີ​ທາງ​ການ​ສື່​ສານ​ທີ່​ ວ່ອງ​ໄວ, ເປັນປະຈຳ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

ຜົນຕອບຮັບຕໍ່ກັບໂຄງການ (ການຝຶກອົບຮົມ HSSE)

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນ​ຢ່າງດີ. ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສ່ວນຫຼາຍ​ມາ​ຈາກ ການຮ່ວມມືຂອງທຸກຝ່າຍ, ແຕ່​ຍ້ອນ ການຝຶກອົບຮົມຖືກດຳເນີນ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ດັ່ງ​ນັ້ນ ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໄດ້ຮັບໝາກ​ຜົນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.  ວິ​ທີ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ!

ທີ່ປຶກສາຝ່າຍບໍລິຫານ BP

ສິ່ງທ້າທາຍ

 • ຊອກຫາວິທີການແປ​ພາ​ສາ ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ຄວາມຕໍ່ ພະ​ນັກ​ງານ ແລະ ຜູ້​ຖື​ຫຸ້ນ ທີ່ໄວກວ່າ, ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າ

 • ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສື່ສານເປັນຫຼາຍພາສາ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່​ຫົວ​ໜ່ວຍ, ເວລາທີ່ຫຼ້າຊ້າ, ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ດ້ານ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ອື່ນໆ

 • ກຳຈັດຂັ້ນຕອນຊໍ້າຊ້ອນ ໃນ​ດຳ​ເນີນ​ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

 • ພັດທະນາ ຂັ້ນຕອນການ ແລະ ຫຼັກປະຕິບັດທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ ໃນການຈັດຊື້ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການ ວຽກ​ງານ​ຫັນ​ເປັນທ້ອງຖິ່ນ

ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ

 • ຍຸດທະສາດລະດັບພາກພື້ນທີ່ມີການຈັດບໍ​ລິ​ຫານແບບລວມສູນ ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດໃນ APAC

 • ໄດ້​ມີ​ການ​ແນະ​ນຳ ຮູບແບບການບໍລິຫານແບບລວມສູນ

 • ໄດ້​ມີ​ການ “ຫຼັກປະຕິບັດໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ດີທີ່​ສຸດຂອງ BP” ສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສຳລັບການນຳໃຊ້ໂດຍ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ

 • ໄດ້​ມີ​ການ​ແນະ​ນຳ ເຄື່ອງມືການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ລວມທັງເຄື່ອງ​ມືການແປ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງຄຳສັບ ທາງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ເພື່ອ ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ຮີບ​ໂຮມເນື້ອໃນຫຼາຍພາສາກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່

 • ການແປພາ​ສາ ແລະ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ຖືກ​ຮີບ​ໂຮມ​ເຂົ້າ​ໃນ ວົງຈອນການພັດທະນາເນື້ອໃນ ແຕ່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ພາຍຫຼັງຄວາມສຳເລັດຂອງຍຸດທະສາດລະດັບພາກພື້ນຂອງ APAC, BP ໄດ້ຕັດສິນໃຈທົດລອງຮູບແບບນີ້ໃນລະດັບໂລກ.  ໃນການນຳ​ໃຊ້ ວິທີການທີ່ເຊື່ອມ​ຊານກວ່າເກົ່າ ໂດຍການຄຸ້ມ​ຄອງວຽກ​ງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນລະ​ດັບ​ສູນ​ກາງ ຫຼື ພາກພື້ນ, ວິ​ທີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຈາກ​ພາຍນອກ​ຂອງ BP ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໝາກ​ຜົນ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ, ລວມ​ທັງ:

 • ຈຸດສຸມ – ຜູ້ຈັດການພາຍໃນປະເທດ ບໍ່ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ໃນໂຄງການແປພາ​ສາ ນອກຈາກທີ່​ຕ້ອງ ລົງ​ນາມ​ອະ​ນຸ​ມັດ ແລະ ພະນັກງານ ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແປພາ​ສາໃນ ‘ເວລາວ່າງ’ ຂອງພວກເຂົາ

 • ເຜີຍ​ແຜ່​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງໄດ້ – ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ເອກະສານທີ່ແປແລ້ວ ແມ່ນສາ​ມາດໄປ​ເຖິງ ຄົນທີ່ເໝາະສົມໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ບໍ່ວ່າເນື້ອໃນຈະມີຫຼາຍປານ​ໃດ ຫຼື ມີຫຼາຍພາສາປານໃດກໍຕາມ

 • ຄຸນນະພາບ – ຄຸນນະພາບການແປຂ້າມໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະເທດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນການຮັບ​ຮອງ​ນຳ​ໃຊ້ ຂັ້ນຕອນທີ່ຊໍ້າ (ຕົວຢ່າງ: ປະມວນຄຳສັບ, ການກວດຄືນ, ການແປ, ການກວດຄືນ); ພະນັກງານ​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ຂັ້ນຕອນການ​ແປ​ພາ​ສາ ເວ​ລາ​ແຕ່ງ​ບົດ​ຂຽນ ທີ່ນຳໄປສູ່ ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ຫລຸດ​ລົງ

 • ມີຄວາມຍືນຍົງ – ມີຈຸດດຽວໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳມາ​ໃຊ້​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ ຊັບສິນທີ່ເປັນເນື້ອໃນຫຼາຍພາສາ ສຳລັບແຕ່ລະພາສາເປົ້າໝາຍ; ແລະ ທຸກຊັບສິນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນນາມຂອງ BP

 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ & ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ – ດ້ວຍການຈັດຊື້ແບບລວມສູນ (ຫຼື ລະດັບພາກພື້ນ), BP ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງຊື້ຂອງພວກເຂົາ; ວິທີດຽວ ສຳລັບການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ການບັນຊີເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ ໃນການສ້າງບົດລາຍ​ງານ ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ

More » Content

Contact Us