ABBYY ເລັ່ງ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ລະ​ດັບ​ໂລກ

ABBYY ເລັ່ງ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ສູ່​ຕະຫຼາດ​ລະ​ດັບ​ໂລກ

ABBYY ໄດ້ຮັບ​ການເຕີບໂຕທີ່ບໍ່ເຄີຍ​ຄາດ​ຫວັງ​ມາ​ກ່ອນ ແລະ ນັກວິເຄາະການຕະຫຼາດຫຼາຍ​ທ່ານເຫັນ​ວ່າ ABBYY ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນຳ​ໜ້າ ດ້ານໂປຼແກຼມ OCR (Optical Character Recognition). ເປັນຫຼາຍປີແລ້ວທີ່ ABBYY ໄດ້ຖືກ​ຄ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

Agoda ຫັນສູ່ຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວລະ​ດັບໂລກ

Agoda ຫັນສູ່ຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວລະ​ດັບໂລກ

Agoda ເປັນໜຶ່ງໃນ ຖານບໍລິການຈອງໂຮງແຮມທາງອອນລາຍທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີລາຍຊື່ໂຮງແຮມເປັນແສນກວ່າແຫ່ງ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການເປັນ 38 ພາສາ. ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005 ໂດຍຜູ້ມີປະສົບການສູງໃນທຸລະກິດດ້ານການທ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

APTARA 20 ພາສາ, 160 ສິ​ລະ​ປິນ​ພາກສຽງ ແລະ ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ພາຍ​ໃນ 2 ອາທິດເທົ່ານັ້ນ

APTARA 20 ພາສາ, 160 ສິ​ລະ​ປິນ​ພາກສຽງ ແລະ ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ພາຍ​ໃນ 2 ອາທິດເທົ່ານັ້ນ

ວິ​ທີ​ການແກ້ໄຂເນື້ອໃນຂອງ Aptara ຊ່ວຍຜູ້ຈັດພິມລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສິບລາຍ ສາມາດ ຄົ້ນ​ຫາໂອກາດເພີ່ມລາຍໄດ້ໃໝ່ໆ ໃນ ຕະຫຼາດດິຈິຕອລ ແລະ ໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງວອງໄວ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດລະດັບໂລກໃນການຜະລິດ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ການ​ຊ່ວຍ BP ໃຫ້​ກ້າວ​ສູ່ ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ, ແລ້ວລະ​ດັບ​ໂລກ

ການ​ຊ່ວຍ BP ໃຫ້​ກ້າວ​ສູ່ ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ, ແລ້ວລະ​ດັບ​ໂລກ

ບໍລິສັດຄືກັບ BP ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ເພື່ອຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມ ພະ​ນັກ​ງານຂອງພວກເຂົາໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ເສັ້ນທາງລົດໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງຂອງສະໜາມບິນຂອງ Siemens (ARL) – ​ການແຂ່ງກັບເວລາ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງຂອງສະໜາມບິນຂອງ Siemens (ARL) – ​ການແຂ່ງກັບເວລາ

ບໍລິສັດ ອື່​ນຄືກັບ Siemens ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ເພື່ອຊ່ວຍຝຶກພະນັກງານຂອງພວກເຂົາ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

Media Alliance ‘ວາງ​ຂອບ​ເຂດ​ຄືນ​ໃໝ່’ ສຳລັບບັນ​ຫາການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

Media Alliance ‘ວາງ​ຂອບ​ເຂດ​ຄືນ​ໃໝ່’ ສຳລັບບັນ​ຫາການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ບໍລິສັດຄືກັບ Media Alliance ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຂົາໄປທົ່ວໂລກ. ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

FIAT

FIAT

ເອ໊ກ​ໂຄ່ ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການແປພາ​ສາ ແລະ ການກວດແກ້ສາຍຊອບ​ແວ ຈາກພາສາອັງກິດ ມາເປັນພາສາໄທ ສຳລັບ Isuzu, ພ້ອມທັງ  ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

Page 1 of 612345...>>

More » Content

Contact Us