ຊອບແວ & ໂທລະສັບມືຖື

ຍຸດທະສາດການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ຍືດຍຸ່ນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ແມ່ນສ້າງມາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນກໍຄືສ້າງຖ້ານທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ທ່ານສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ.

ເລື່ອນລົງ

ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກສະເພາະ ພາກປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ດີທີ່ສຸດ
ໝາກຜົນດີເລີດ

ຜ່ານຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານສະເພາະທີ່ສ້າງຂຶ້ນອີງຕາມ ແບບພາກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຫັໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສົ່ງມອບໂຄງການການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຊອບແວໃນຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່, ການແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງຊອບແວທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ສຳລັບບໍລິສັດ ຊອບແວ ແລະ IT ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ພວກເຮົາພູມໃຈກັບ ວິທີການດຳເນີນງານໃນຫຼາຍຂະແໜງຂອງພວກເຮົາ – ເປັນ ວິທີການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ

ສົ່ງມອບຜະລິດຕະພັນທີ່ສຳເລັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍບາງບໍລິສັດ IT ທີ່ຊົງອິດທິພົນທີ່ສຸດ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຕະຫຼາດ ແລະ ພາສາຕ່າງໆທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ. ກົດ ເພື່ອເບິ່ງບາງວຽກງານ ດ້ານຊອບແວ ແລະ IT ຂອງພວກເຮົາ. ປະສົບການຂອງພວກເຮົາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸກຢ່າງ. ເບິ່ງບາງກໍລະນີສຶກສາຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ບໍລິການ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ໂປຼແກຼມທາງເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ

 • ໂປຼແກຼມໃຊ້ງານຕ່າງໆໃນເຊີບເວີຂອງລູກຄ້າ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຜ່ານອິນເຕີເນັດ (LMS)

 • ໜ້າຕ່າງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິກ

 • ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ແລະ FAQ

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

 • ວິສະວະກຳການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ການຄຸ້ມຄອງຄຳສັບສະເພາະທາງ

 • GUI, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເອກະສານດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນກຣາຟິກ

 • ການພາກສຽງຫຼາຍພາສາ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນແບບມັລຕິມີເດຍ

 • ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

 • ການພັດທະນາໜ່ວຍຄວາມຈຳການແປ

 • ສິບຫ້າອຸດສາຫະກໍາທາງຕັ້ງ, ສິບຫ້າຂົງເຂດຫຼັກຂອງວຽກງານແປພາສາ & ຄວາມຊຳນານງານດ້ານ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ
  IBM ເຊື່ອມຊານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແປພາສາ ແລະ ວຽກງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ
  ອ່ານກໍລະນີສຶກສາ…
 • ABBYY ເລັ່ງຂະຫຍາຍສູ່ຕະຫຼາດລະດັບໂລກ
  ອ່ານກໍລະນີສຶກສາ…
 • ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນກາງ

  ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າຕໍ່ ແຜນງານຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນຊອບແວຂອງທ່ານ ໂດຍການໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເໝາະສົມກັບ ຍຸດທະສາດການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນຊອບແວ, ການຈັດບຸລິມະສິດດ້ານພາສາ, ການຫັນເປັນສາກົນ ແລະ ແບບພາກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນຊອບແວ – ດ້ວຍ “sim-shipping" ເປັນຈຸດປະສົງສູງສຸດ. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຍຸດທະສາດ ແລະ ການພັດທະນາຊອບແວຂອງທ່ານ ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ນຕອນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ຊອບແວ. ຍຸດທະສາດການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ຍືດຍຸ່ນຂອງຊ່ວຍທ່ານປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນກໍຄືສ້າງຖ້ານທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ທ່ານສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ.

  ຮັບຄຳປຶກສາ

  ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນກາງ

  30%

  ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ BRIMC + ປະເທດອາຊຽນໃນປີ 2015

  ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ເພື່ອການຕະຫຼາດດ້ານຊອບແວລະດັບໂລກ

  ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ເພື່ອການຕະຫຼາດດ້ານຊອບແວລະດັບໂລກ

  ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີເລີດພຽງຢ່າງດຽວຈະບໍ່ສາມາດຂາຍອອກ – ບໍລິສັດຕ້ອງຢູ່ເໜືອການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທີ່ຊານສະຫຼາດ. ຈາກສື່ທາງສັງຄົມ, ການໂຄສະນາທາງດິຈິຕອລ ແລະ ຕົວຢ່າງສິນຄ້າທາງວີດີໂອ, ໃນເວັບໄຊ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກນ້ອຍໆ; ນັກການຕະຫຼາດມີຊ່ອງທາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມສິນຄ້າໃໝ່ສູ່ຕະຫຼາດ. ຢູ່ ເອ໊ກໂຄ່, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຊອບແວຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານຂາຍມັນ, ໂດຍສະໜອງ ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນແບບຄົບວົງຈອນ ສຳລັບນັກການຕະຫຼາດດ້ານຊອບແວ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໂຄສະນາສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາໃນລະດັບໂລກ.

  ຕິດຕໍ່ ເອ໊ກໂຄ່

  ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຢ່າງສຳເລັດໃນລະດັບສາກົນ, ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ – ບໍ່ວ່າຈະເປັນເກມ, ໂປຼແກຼມໃຊ້ງານດ້ານສັງຄົມ, ອຸປະກອນ ຫຼື ລະບົບປະຕິບັດການໃດໜຶ່ງ- ໄດ້ຮັບການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ. ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຊອບແວ ແລະ ໂທລະສັບມືຖືຈາກ ເອ໊ກໂຄ່, ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ມື້ນີ້.

  ໂທ: +65 66 538335 |
  ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

  More » Content

  Contact Us