ເວັບໄຊ & ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ

ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດ ເພີ່ມລູກຄ້າທີ່ຫັນມາຄ້າຂາຍນຳທ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລາຍໄດ້ທົ່ວໂລກ ດ້ວຍການສະໜອງປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ສຳລັບລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນ

ເລື່ອນລົງ

ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ ເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ເວັບໄຊ
ຂັບເຂື່ອນ ການຊື້ຂອງລູກຄ້າ.

ທ້ອງຟ້າແມ່ນຂອບເຂດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ – ໃນປີ 2013 ທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດທັງໝົດ ສຳລັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ແມ່ນເກີນ 44.6 ແສນລ້ານ ໂດລາ. ເຖິງແມ່ນວ່າເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໝຸນໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃຫ້ໄດ້ຜົນສູງສຸດ, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍລະດັບໂລກ – ຍ້ອນວ່າຂໍ້ມູນຕົວຈິງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກ ບໍ່ຊື້ ຈາກເວັບໄຊ ທີ່ມີພຽງພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ.

ຢູ່ ເອ໊ກໂຄ່, ພວກເຮົາຊຳນານງານໃນການສະໜອງ ການແປພາສາ ແລະ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມືອາຊີບ ສຳລັບລູກຄ້າ ທີ່ດຳເນີນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ທົ່ວໂລກ. ທີມງານຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາຂອງພວກເຮົາ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ໃນການສ້າງເນື້ອໃນທີ່ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນການຊື້ຂາຍຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ຫັນມານຳໃຊ້ເວັບໄຊ. ຈາກລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ, ສູ່ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ, ໜ້າການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບລັອກ, ເນື້ອໃນທີ່ພວກເຮົາແປ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ສ້າງບໍລິສັດຂອງທ່ານ ກາຍເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໜຶ່ງລະດັບໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເໜືອຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ.

ບໍລິການ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ໂປຼແກຼມທາງເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ເວັບໄຊ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ

 • ລາຍການສິນຄ້າອອນໄລນ໌

 • ເວັບໄຊບໍລິສັດ

 • ເວັບໄຊການຕະຫຼາດ

 • ເວັບໄຊທີ່ນຳໃຊ້ ສື່ຕ່າງໆ

 • ເວັບໄຊເຕັກນິກ

 • HTML5, XML, ASP, PHP

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

 • ວິສະວະກຳໄຟລ໌ເອກະສານ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນກຣາຟິກ

 • ການຄຸ້ມຄອງຄຳສັບສະເພາະທາງ

 • ຄູ່ມືການພັດທະນາຮູບແບບການຂຽນ

 • ການແປ ແລະ ການກວດແກ້

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນກຣາຟິກ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ

 • ການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ

EQHO ໄດ້ສະສົມປະສົບການມາຫຼາຍປີ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆນຳເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂຶ້ນສູ່ລະດັບໂລກ. ເບິ່ງວ່າພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍບໍລິສັດຄື Agoda
ແລະ Raimon Land ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊຢ່າງມີຄຸນນະພາບສູງແນວໃດ

 • ສິບຫ້າອຸດສາຫະກຳທາງຕັ້ງ, ສິບຫ້າຂົງເຂດຫຼັກຂອງວຽກງານແປພາສາ & ຄວາມຊໍານານງານດ້ານ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ
  ບໍລິສັດ ເຣເມິນ ແລນດ (Raimon Land) ນໍາໜ້າໃນຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມມະຊັບຢູ່ ໄທ
  ອ້ານກໍລະນີສຶກສາ…
 • ອາໂກດາ (Agoda) ຫັນສູ່ຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວລະດັບໂລກ
  ອ່ານກໍລະນີສຶກສາ…
 • ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນກາງ

  EQHO ເຊື່ອມໂຍງຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນໃນເວັບໄຊຕ່າງໆຂອງຕົນ ເຂົ້າກັບແຜນງານໃນການພັດທະນາເວັບໄຊຂອງທ່ານ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາ ແລະ ຕົ້ນທຶນ ໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊ. ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າຕໍ່ແຜນງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊຂອງທ່ານ ໂດຍການໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເໝາະສົມກັບ ຍຸດທະສາດການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊ, ການຈັດບຸລິມະສິດດ້ານພາສາ, ການຫັນເປັນສາກົນ ແລະ ແບບພາກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊ – ດ້ວຍ “ຄວາມສາມາດຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ" ແລະ “ສິ່ງທີ່ຄາດເດົາໄວ້" ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈເຄື່ອນທີ່ສຳຄັນ.

  ຮັບຄຳປຶກສາ

  ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນກາງ

  60%

  ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ຊື້ຈາກເວັບໄຊໃນພາສາຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ

  ວິທີການແກ້ໄຂສະເພາະ

  ວິທີການແກ້ໄຂສະເພາະ

  ເຊັ່ນດຽວກັບການແປ ແລະ ການແປເປັນພາສາໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນສຳລັບເວັບໄຊທີ່ຂຶ້ນກັບໃຈຄວາມ, ພວກເຮົາຍັງດຳເນີນແບບຢ່າງການຜະລິດທີ່ຮວມສູນ ເຊິ່ງລວມມີການພາກສຽງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງການແປເປັນພາສາໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນດ້ວຍສື່ຫຼາຍຮູບແບບ; ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສຳລັບການແປເປັນພາສາໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນສຳລັບເວັບໄຊສື່ສົມບູນ ແລະ ເນື້ອໃນວີດີໂອ. ວິສະວະກອນ, ຜູ້ສ້າງໂປຼແກຼມ, ນາຍພາສາ ແລະ ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ສາມາດບໍລິຫານໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອບເຂດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງໂປຼແກຼມໃຊ້ງານຕ່າງໆທາງເວັບໄຊ 2.0, ປະຕູສູ່ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, HTML5, ການສາຍແສງ ແລະ ເວັບໄຊທີ່ນຳໃຊ້ສື່ຕ່າງໆ ແລະ ດຳເນີນການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດລະບົບການປະຕິບັດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເວັບບຣາວເຊີ, ເພື່ອຮັບປະກັນປະສົບການໃຊ້ງານທີ່ສົມບູນແບບຂອງຜູ້ນຳໃຊ້.

  ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

  ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

  ຖ້າທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຂະຫຍາຍເວັບໄຊຂອງທ່ານ ເພື່ອໝູນໃຊ້ອິນເຕີເນັດທີ່ມີຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໝາກຜົນທີ່ສູດ, ຕິດຕໍ່ EQHO ມື້ນີ້ ພວກເຮົາຍິນດີປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການໃນການແປພາສາຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການຂອງທ່ານ.

  ໂທ: +65 66 538335 |
  ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

  More » Content

  Contact Us