ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

ເພີ່ມມູນຄ່າ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງທ່ານທົ່ວໂລກ ດ້ວຍການມອບປະສົບການ ແລະ ການພົວພັນກັບລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ເລື່ອນລົງ

ບໍລິການ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ວີດີໂອ & ມັລຕິມີເດຍ
  ຫ້ອງທົດລອງມັລຕິມີເດຍພາຍໃນ, ຫ້ອງບັນທຶກສຽງ, ຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ທົດສອບພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ມີການເຮັດວຽກຮວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນມັລຕິມີເດຍທີ່ອອກມາແມ່ນສົມບູນແບບ ສຳລັບທຸກໂຄງການ.
 • ເວັບໄຊ & ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດ ເພີ່ມລູກຄ້າທີ່ຫັນມາຄ້າຂາຍນຳທ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລາຍໄດ້ທົ່ວໂລກ ດ້ວຍການສະໜອງປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ສຳລັບລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນ
 • ຊອບແວ & ໂທລະສັບມືຖື
  ຍຸດທະສາດການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ຍືດຍຸ່ນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ແມ່ນສ້າງມາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນກໍຄືສ້າງຖ້ານທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ທ່ານສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ.
 • ເອກະສານ & ຄູ່ມື
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເອກະສານຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ທີມງານຂອງທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອຜະລິດເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
 • eLearning & ການຝຶກອົບຮົມ
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນທາງເອເລັກໂຕຼນິກຕ້ອງການ ໃນການສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນເປັນຫຼາຍພາສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

ວຽກຂອງພວກເຮົາ

ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄຳກ່າວຂອງລູກຄ້າ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີວ່າ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຍຸດທະສາດດ້ານພາສາ ຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດແນວໃດ.

ໂທ: +65 66 538335 |
ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us