บริการแปลภาษาตากาล็อก

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในฟิลิปปินส์โดยนำเสนอประสบการณ์ ที่ลูกค้าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อก

ด้วยประชากรขนาดใหญ่ เสถียรภาพทางการเมือง และตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ฟิลิปปินส์จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาในตลาดฟิลิปปินส์ ภาษาตากาล็อกไม่นับว่าเป็นภาษาที่มีปัญหาใดเป็นพิเศษในด้านโลคัลไลเซชัน ภาษาตากาล็อกใช้ตัวอักษรละติน ดังนั้น การเลือกฟอนต์จึงไม่ใช่ปัญหาเหมือนกับภาษาเอเชียของตลาดที่เกิดใหม่อื่นๆ ทุกโปรแกรมและแพลตฟอร์มจึงรองรับภาษานี้ นักแปลภาษาตากาล็อกมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษสูง จึงสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลจากภาษาอังกฤษได้ ตลอดจนมีความเข้าใจต้นฉบับภาษาอังกฤษในระดับที่ลึกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับนักภาษาเอเชียอื่น

นักแปลจะต้องเลือกคำศัพท์และศัพท์เฉพาะที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายและอุตสาหกรรม และแน่ใจว่ามีการพิจารณาถึงไวยากรณ์เฉพาะท้องถิ่นและภาษาพูด อย่างไรก็ตาม หากโปรเจ็กต์ได้นักแปลภาษาตากาล็อกที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในเนื้อหาอย่างเหมาะสมแล้ว โลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกมักจะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆ เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ การเลือกพันธมิตรโลคัลไลเซชันที่มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นในงานโลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกเป็นสิ่งสำคัญ

เข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อก ให้ถูกต้อง

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษมาแล้วที่ EQHO ได้แปลและพากย์ภาษาตากาล็อกหลายล้านคำในเนื้อหาที่หลากหลาย รวมทั้งเนื้อหาทางด้านเทคนิคและการตลาด บริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการภาษาหลักอื่นๆ พากันมาใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกคุณภาพดีเสมอต้นเสมอปลายของ EQHO จากบริการแปลภาษาตากาล็อกคุณภาพสูง ร่วมกับความสามารถในการปรับและการบริการลูกค้าที่ไม่ขาดตกบกพร่ิอง EQHO จึงสั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือองค์กรระดับโลกให้ประสบความสำเร็จในการขยายผลกำไรสูงสุดในฟิลิปปินส์ EQHO ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักแปลภาษาตากาล็อกในประเทศมืออาชีพและนักพากย์ที่อยู่ในประเทศที่พูดภาษาตากาล็อกส่วนใหญ่ในโลก

บริการภาษาตากาล็อก

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

About Tagalog

เกี่ยวกับภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อกจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซีย สมาชิกอื่นๆ ที่สำคัญในตระกูลนี้ ได้แก่ มาเลย์ (รวมทั้งบาฮาซามาเลเซียและบาฮาซาอินโดนีเซีย) และชวา ฟิลิปิโนในรูปแบบมาตรฐาน เป็นหนึ่งในสองภาษาทางการของประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนอีกภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่พูดกันในประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งเซบูอาโน อิลโลกาโนและฮิลิกายนอน จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียเช่นเดียวกัน

มักจะมีผู้สับสนว่าตากาล็อกกับฟิลิปิโนเป็นคนละภาษาหรือไม่ จริงๆ แล้วไม่ต่างกัน ฟิลิปิโนเป็นรูปแบบภาษาที่คนส่วนใหญ่นิยม¹ ในภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อกเดิมเขียนโดยใช้ตัวเขียนบายบายิน ซึ่งเป็นระบบการเขียน abugida ที่ค่อนข้างง่าย ประกอบด้วยพยัญชนะ 14 ตัว สระ 3 ตัว และวรรณยุกต์ 3 ตัวที่เปลี่ยนหรือตัดเสียงสระในตัวของพยัญชนะ

พยัญชนะ

สระ

วรรณยุกต์²

เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 นักล่าอาณานิคมและผู้เผยแพร่ศาสนาชาวสเปนได้นำตัวอักษรละตินเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์  เมื่อสิ้นสุดคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตัวเขียนละตินได้เข้ามาแทนที่บายบายินทั้งหมด แม้ว่าจะยังคงใช้บายบายินบ้างในบริบทเชิงศิลปะและประวัติศาสตร์ก็ตาม

ตัวอักษรละตินที่ใช้ในการเขียนภาษาตากาล็อกได้รับการปรับปรุงมาหลายครั้ง รวมทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20   การปรับปรุงครั้งล่าสุด เรียกว่าชุดตัวอักษรฟิลิปิโนสมัยใหม่ จัดทำขึ้นในปี 2530  ชุดตัวอักษรนี้ประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก 28 ตัว ได้แก่ ชุดอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวอักษรตั้งแต่ A a ถึง Z z รวมทั้ง Ñ ñ และ NG ng³

¹ รูปแบบการใช้ภาษาที่คนส่วนใหญ่นิยม คือรูปแบบภาษาที่มักจะใช้เป็นมาตรฐาน โดยใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์และการออกเสียงที่มักเกี่ยวเนื่องกับชนชั้นสูงที่ได้รับการศึกษาของสังคม

² ด้วยเหตุผลทางเทคนิค จึงได้แสดงเครื่องหมายแสดงการออกเสียงร่วมกับพยัญชนะ เพื่อให้แสดงได้อย่างถูกต้องในทุกบราวเซอร์

³ แม้ว่าจะไม่เขียนด้วยการร้อยเรียงอักษร แต่ก็ถือว่า NG ng เป็นตัวอักษรหนึ่งของชุดตัวอักษร

Tagalog Translation & Localization Challenges

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อก

เนื่องจากการสลับภาษา (การใช้ภาษาอังกฤษกับตากาล็อกปะปนกันในประโยคเดียวกัน ซึ่งบางครั้งใช้หลักไวยากรณ์ภาษาตากาล็อกในการผันคำกริยาภาษาอังกฤษ) พบเห็นได้ทั่วไป ปัจจัยนี้จึงต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการแปลสื่อโฆษณาและการตลาด โปรดทราบว่า ฟิลิปิโนคือรูปแบบมาตรฐานของตากาล็อก การแปลเป็นภาษาฟิลิปิโนยากน้อยกว่าในแง่นี้ สำหรับการแปลศัพท์เทคนิค อาจมีปัญหาว่าควรใช้คำยืมภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนแทนที่จะใช้คำภาษาตากาล็อก/ฟิลิปิโน

นักแปลจะต้องเลือกคำศัพท์และศัพท์เฉพาะที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายและอุตสาหกรรม และแน่ใจว่ามีการพิจารณาถึงไวยากรณ์เฉพาะท้องถิ่นและภาษาพูด อย่างไรก็ตาม หากโปรเจ็กต์ได้นักแปลภาษาตากาล็อกที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในเนื้อหาอย่างเหมาะสมแล้ว โลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกมักจะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆ เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ การเลือกพันธมิตรโลคัลไลเซชันที่มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นในงานโลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกเป็นสิ่งสำคัญ

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content

Contact Us