ภาษาพม่า

ภาพรวม Localization สำหรับภาษาพม่า

หลังการปิดประเทศอยู่นานหลายสิบปี ประเทศเมียนมาร์ได้เริ่มเปิดประเทศและเงินลงทุนต่างหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์จากทุกมุมโลก อย่างไรก็ตามการสื่อสารกลับพึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง การแปลภาษาและ Localization ภาษาพม่านั้นไม่ควรกระทำหากมีองค์ความรู้และประสบการณ์ไม่มากพอ การใช้ฟอนต์อักษรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Unicode อย่างแพร่หลาย โปรแกรมการจัดหน้าเอกสาร (DTP program) ที่ไม่สามารถใช้ได้กับภาษาพม่า การไม่มีการเคาะเว้นวรรคระหว่างคำ การใช้อักษรซ้อนๆ กันหลายตัวเช่นเดียวกันกับรูปอักขระที่มีรูปลักษณ์พิเศษที่ถูกเขียนควบรวมรูปร่างแทนขึ้นใหม่ (ligatures) ความสำคัญของการใช้คำศัพท์และไวยกรณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหา สิ่งเหล่านี้คือข้อพึงพิจารณาก่อนการเริ่มดำเนินการ Localization สำหรับภาษาพม่าโปรเจ็คท์ใดก็ตาม ดังนั้นการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการแปลภาษาพม่าจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

 

เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้

 

ภาษาพม่า

 

การสื่อสารด้วยภาษาพม่าอย่างมีประสิทธิภาพ

EQHO ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมกับบริษัทต่างๆ รอบโลกมาเป็นเวลากว่า 17 ปี ในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดในแถบเอเชียซึ่งยังเป็นตลาดที่ใหม่และท้าทาย รวมทั้งประเทศเมียนมาร์ด้วย EQHO ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทข้ามชาติ อาทิเช่น P&G, Caterpillar และ Nestle ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าและพนักงานของบริษัทด้วยการแปลเป็นภาษาพม่า ความสามารถในการรองรับโปรเจ็คท์ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ และการดูแลลูกค้าที่เป็นเลิศแบบไร้คู่แข่ง นอกเหนือไปจากการมีพนักงานเป็นชาวพม่าที่ทำงานประจำในสำนักงานเราแล้ว เรายังมีเครือข่ายนักแปลมืออาชีพที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์โดยตรงอีกจำนวนหนึ่งด้วย

 

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

 

การบริการด้านภาษาพม่า:

 • การแปล การตรวจแก้และการตรวจทานในภาษาพม่า

 • การจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ในภาษาพม่า

 • การพากย์และบันทึกเสียงลงในฟิล์มในภาษาพม่า

 • การทำซับไตเติ้ลและคำบรรยายในภาษาพม่า

 • งานแฟลชและมัลติมีเดียในภาษาพม่า

 • การทดสอบทางภาษาและการใช้งานในภาษาพม่า

 

ผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถนำมาใช้บริการ

 • งานเอกสารต่างๆ

 • คู่มือการใช้งานเครื่องมือทางเทคนิค

 • เอกสารการตลาด

 • ใบปลิวและแผ่นพับ

 • กล่องบรรจุภัณฑ์และฉลากต่างๆ

 • จดหมายและนิตยสาร

 • เว็บไซต์

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้ในสื่อบนโทรศัพท์มือถือ

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้กับซอฟท์แวร์ต่างๆ

 • การฝึกอบรมและ eLearning

 • การพากย์เสียงและมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาของวิดีโอ

 

Localization 101

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Localization ใช่หรือไม่

ดาวน์โหลด

คู่มือ Localization 101 ของเราเพื่อศึกษารายละเอียด

ดาวน์โหลด

 

อุปสรรคและความท้าทายในการ Localization สำหรับภาษาพม่า

 • เนื่องจากภาษาพม่าไม่มีการเคาะเว้นวรรคระหว่างคำ จึงทำให้ผู้ที่จัดหน้าเอกสารที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรงไม่สามารถตัดบรรทัดได้อย่างถูกต้อง

 • ภาษาพม่าถือเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความซับซ้อนที่มีคำพ้องรูปพ้องเสียงแต่ความหมายแตกต่างกันมากมายที่สุดภาษาหนึ่งในโลกเนื่องจากการใช้ตัวพยัญชนะเขียนซ้อนต่อกันไป ไม่ว่าจะเป็นการซ้อนด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบนและสระที่อยู่ด้านล่างและเครื่องหมายการออกเสียง และรวมไปถึงรูปอักขระที่มีรูปลักษณ์พิเศษที่ถูกเขียนควบรวมรูปร่างแทนขึ้นใหม่ (ligatures) ด้วย โปรแกรม DTP ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักในภาษาพม่าและการใส่ข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมนั้นก็มีความซับซ้อนยิ่ง

 • ฟอนต์อักษรพม่าหลายๆ ฟอนต์ที่นิยมใช้กันอยู่ยังคงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Unicode

 • ในบางครั้ง จะพบเหตุการณ์ที่ตัวอักษรตัวเดียวจะทำหน้าที่เป็นทั้งพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำหนึ่งและทำหน้าที่เป็นตัวอักษรแรกของคำถัดมาภายในเวลาเดียวกัน แม้ว่าจะพบได้ไม่บ่อยนักแต่ก็เป็นสาเหตุทำให้การนับจำนวนคำทำได้ไม่แม่นยำนัก

 • และเนื่องด้วยตัวภาษามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน ดังนั้นการเลือกคำศัพท์และไวยากรณ์เมื่อต้องการแปลเนื้อหาเป็นภาษาพม่าต้องมีความเหมาะสมทั้งในแง่ของเนื้อหาเฉพาะในแต่ละด้านและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารงานโฆษณาและการตลาด

 

เกี่ยวกับภาษาพม่า

ภาษาพม่า (Myanma Bhasa) เป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาย่อยธิเบต – พม่า สาขาหนึ่งของตระกูลภาษาไซโนทิเบต ประชากรชาวเมียนมาร์จำนวนถึงสามในสี่ ใช้ภาษานี้เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร (แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งประเทศเมียนมาร์จะถือว่าชื่อที่เป็นทางการเมื่อเขียนภาษาอังกฤษของภาษานี้คือ “Myanmar language (ภาษาเมียนมาร์)” แต่คนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักส่วนใหญ่ยังคงเรียกภาษานี้ว่า “Burmese (ภาษาพม่า)”)

 

ภาษาพม่านั้นเป็นภาษาแบบทวิภาษณ์ ซึ่งหมายถึงการมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างรูปแบบของภาษาพูดและภาษาเขียนไม่ว่าในแง่ของคำศัพท์ ไวยากรณ์และการออกเสียง ภาษาเขียนได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับภาษาพม่าแบบเก่า ทั้งๆ ที่มีความแตกต่างกันระหว่างรูปแบบภาษาพูดแลภาษาเขียนอย่างชัดเจน แต่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันในภาษาเดียวกัน

 

ภาษาพม่าเขียนโดยใช้อักษรสระประกอบ (ตัวอักษรซึ่งพยัญชนะแต่ละตัวมีเสียงสระอยู่ในตัวเอง) ในตระกูลอักษรพราหมณ์ และเป็นการประยุกต์มาจาก ตัวเขียนแบบ Old Mon ตัวอย่างตัวเขียนที่ค้นพบที่เก่าแก่ที่สุดคือตัวเขียนที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1035 ตัวเขียนได้ขยายออกไปจนถึงภาพอักษรสำหรับบางส่วนของภาษาอื่นที่ใช้พูดกันในเมียนมาร์ ได้แก่ ภาษาม้ง ภาษากะเหรี่ยง ภาษาฉานและภาษาปะหล่องรูไม รวมทั้งการถอดเสียงจากภาษาบาลีและสันสกฤต ตัวเขียนจะต้องเขียนจากซ้ายไปขวา โดยไม่มีการเคาะเว้นวรรคระหว่างคำ ในการเขียนแบบสมัยใหม่ เริ่มมีการเว้นวรรคระหว่างอนุประโยคมากขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้สัญลักษณ์สองรูปแบบในการแยกอนุประโยคและประโยคที่สำคัญ

 

ตัวเขียนนั้นมีความซับซ้อนมาก โดยที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ 33 ตัว พยัญชนะซึ่งเป็นเครื่องหมายการออกเสียงซึ่งอยู่ตรงกลาง 4 ตัว โดยสามารถใช้ผสมกันได้ถึง 3 ตัว สระเดี่ยว 10 ตัว สระที่เป็นเครื่องหมายการออกเสียง 11 ตัว และเครื่องหมายการออกเสียงอีก 5 ตัวที่ใช้เพื่อเปลี่ยนเสียงสระ ยิ่งไปกว่านั้น การรวมกลุ่มกันของพยัญชนะแล้วเขียนในรูปอักขระที่มีรูปลักษณ์พิเศษที่ถูกเขียนควบรวมรูปร่างแทนขึ้นใหม่ (Ligatures) และเมื่ออยู่ในตำแหน่งด้านล่าง พยัญชนะเหล่านี้จะเขียนด้วยรูปแบบอักษรที่ต่างกันไป ส่วนตัวเลขนั้นนิยมใช้ทั้งตัวเลขที่เป็นภาษาพม่าและตัวเลขแบบชาวตะวันตก (บทสรุปข้างต้นยังไม่รวมรูปแบบอักษรเพิ่มเติมอีก 108 รูปแบบที่ใช้ในการเขียนหรือการถอดรูปภาษาอื่นที่ไม่ใช่พม่าเองโดยตรง)

 

พยัญชนะ

พยัญชนะซึ่งเป็นเครื่องหมายการออกเสียงซึ่งอยู่ตรงกลาง*

สระเดี่ยว

สระที่เป็นเครื่องหมายการออกเสียง*

วรรณยุกต์/สระที่เป็นเครื่องหมายการออกเสียง*

อักขระที่ใช้เป็นเครื่องหมายวรรคตอนและไวยากรณ์

ตัวเลข

* เพื่อให้แน่ใจว่า

รูปแบบอักษรของเครื่องหมายการออกเสียงแสดงอย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์ทุกชนิด เครื่องหมายเหล่านี้จะต้องแสดงไว้คู่กับตัวอักษร .

More » Content

Contact Us