ภาษาเขมร

ภาพรวม Localization สำหรับภาษาเขมร

ภาษาเขมรเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในกลุ่มประชากรเจ้าของภาษาราว 16 ล้านคน ด้วยเหตุนี้งานการแปลภาษาสำหรับภาษาเขมร (กัมพูชา) จึงควรได้รับการดูแลด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องด้วยเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนในการประกอบคำมากที่สุดภาษาหนึ่ง การแปลและ Localization สำหรับภาษาเขมรควรได้รับการจัดการด้วยความรู้และประสบการณ์ทางภาษาอย่างเหมาะสม ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาที่มีวรรณยุกต์เช่นเดียวกับไทย พม่าและลาว แต่ก็เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ภาษาเขมรมีลักษณะเด่นที่ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ ซึ่งหมายความว่างานจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ DTP ควรกระทำโดยเจ้าหน้าที่ DTP ที่เป็นเจ้าของภาษาเขมรเท่านั้น ที่ซับซ้อนไปกว่านั้น คือโปรแกรมการจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์หรือ DTP หลายชนิดไม่รองรับภาษาเขมร ซึ่งหมายความว่าจะต้องหาวิธีดำเนินการด้วยวิธีอื่นแทน ภาษาเขมรมีหลายระดับภาษา ซึ่งการใช้งานขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บริบททางสังคม ตลอดจนอายุ เพศ สถานะของผู้พูดและกลุ่มเป้าหมาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงข้อพิจารณาเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นเมื่อเริ่มต้น Localization สำหรับภาษาเขมรโปรเจ็คท์ใดๆ ก็ตาม การเลือกพันธมิตรในการแปลภาษาเขมรที่มีผลงานที่พิสูจน์ได้ถึงความเป็นมืออาชีพและการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้

 

ภาษาเขมร

 

การสื่อสารด้วยภาษาเขมรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการด้านภาษารายสำคัญได้ต่างหันมาใช้บริการ Localization สำหรับภาษาเขมรที่มีคุณภาพสูงจาก EQHO ด้วยการผสมผสานงานแปลสำหรับภาษาเขมรคุณภาพสูง ความยืดหยุ่นในการสามารถรองรับโปรเจ็คท์เล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม และการดูแลลูกค้าที่ยอดเยี่ยม จึงทำให้ EQHO ได้สร้างผลงานอันเป็นบทพิสูจน์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลกในการประสบความสำเร็จและสร้างผลกำไรในตลาดที่พูดภาษาเขมรเป็นหลักมาแล้วหลายองค์กร อีกทั้ง EQHO ยังทำงานร่วมกับเครือข่ายนักแปลภาษาเขมรมืออาชีพที่อยู่ในประเทศกัมพูชาอีกด้วย

 

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

 

การบริการด้านภาษาของภาษาเขมร

 • การแปล การตรวจแก้และการตรวจทานในภาษาเขมร

 • การกำหนดรูปแบบแนะนำสำหรับการแปลขององค์กรและอภิธานศัพท์เฉพาะในภาษาเขมร

 • การตรวจแก้หลังการแปลด้วยโปรแกรมในภาษาเขมร

 • การจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ในภาษาเขมร

 • การพากย์และบันทึกเสียงลงในฟิล์มในภาษาเขมร

 • การทำซับไตเติ้ลและคำบรรยายในภาษาเขมร

 • งานแฟลชและมัลติมีเดียในภาษาเขมร

 • การทดสอบทางภาษาและการใช้งานในภาษาเขมร

 

ผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถนำมาใช้บริการ

 • งานเอกสารต่างๆ

 • คู่มือการใช้งานเครื่องมือทางเทคนิค

 • เอกสารการตลาด

 • ใบปลิวและแผ่นพับ

 • กล่องบรรจุภัณฑ์และฉลากต่างๆ

 • จดหมายและนิตยสาร

 • เว็บไซต์

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้ในสื่อบนโทรศัพท์มือถือ

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้กับซอฟท์แวร์ต่างๆ

 • การฝึกอบรมและ eLearning

 

Localization 101

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Localization ใช่หรือไม่

ดาวน์โหลด
คู่มือ Localization 101 ของเราเพื่อศึกษารายละเอียด

ดาวน์โหลด

 

อุปสรรคและความท้าทายในการแปลและ Localization สำหรับภาษาเขมร

 • เนื่องด้วยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ เจ้าหน้าที่ DTP ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจะไม่สามารถแบ่งบรรทัดได้อย่างถูกต้อง

 • ภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนในการประกอบคำมากที่สุดภาษาหนึ่ง เนื่องการมีการใช้พยัญชนะที่วางต่อท้าย สระที่วางข้างหน้า หลัง บนและล่าง วรรณยุกต์ ตลอดจนการเรียงร้อยอักษร โปรแกรม DTP หลายชนิดไม่สามารถสนับสนุนการทำงานในภาษานี้ได้อย่างถูกต้อง และการป้อนข้อมูลก็มีความซับซ้อน เช่น หน่วยการประกอบคำหน่วยเดียวอาจต้องเคาะแป้นพิมพ์ถึง 7 ครั้งเพื่อให้การป้อนข้อมูลนั้นถูกต้อง

 • ภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีหลายระดับภาษา โดยใช้ศัพท์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบททางสังคม ตลอดจนอายุ เพศและสถานะของผู้พูด/ผู้เขียนและผู้ฟัง/ผู้อ่าน ระดับภาษามีอยู่สี่ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ ราชาศัพท์ ศัพท์สำหรับภิกษุสงฆ์ ภาษาเขียนและภาษาพูด โดยทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดมีระดับภาษาย่อยอีกหลายระดับภาษา

 • ส่วนศัพท์เทคนิคและศัพท์วิทยาศาสตร์มักจะใช้วิธีถอดเสียงมากกว่าการแปล แต่ก็มีเอกสารข้อมูลอ้างอิงจากบางเล่มที่กำหนดวิธีการสะกดคำ “มาตรฐาน” สำหรับการถอดเสียงดังกล่าว

 

เกี่ยวกับภาษาเขมร

ภาษาเขมรจัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมรของตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก โดยภาษาสำคัญอีกสองภาษาในกลุ่มนี้ได้แก่ เวียดนามและมอญ ภาษาเขมรแตกต่างจากภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้พูดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงที่ไม่มีวรรณยุกต์ ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใน 4 ระยะที่สำคัญ ดังนี้ คือ ภาษาเขมรโบราณยุคก่อนสมัยนครวัด ใช้ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 9 ภาษาเขมรโบราณยุคสมัยนครวัด ใช้จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 ภาษาเขมรยุคกลาง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านโครงสร้าง การออกเสียงและคำศัพท์ ใช้จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และภาษาเขมรยุคใหม่ เป็นรูปแบบของภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน

 

ตัวเขียนภาษาเขมรหรืออักษรเขมร เป็นการดัดแปลงตัวเขียนภาษาปัลลวะ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึงคริสต์ศตวรรษที่สาม เช่นเดียวกับตัวเขียนภาษาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ ภาษาเขมรเป็นภาษาที่มีการดัดแปลงมาจากตัวเขียนภาษาพราหมณ์ ซึ่งพบตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอายุสองศตวรรษก่อนคริสตกาล สำหรับระบบการเขียน ภาษาเขมรใช้ระบบการเขียนแบบ abugida โดยพยัญชนะอาจมีเสียงวรรณยุกต์ แต่ไม่ได้เขียนกำกับอย่างชัดเจน เขมรเป็นภาษาที่เขียนจากซ้ายไปขวาโดยไม่มีเว้นวรรคคั่นระหว่างคำ โดยปกติใช้เว้นวรรคคั่นระหว่างอนุประโยค ประโยคและส่วนประกอบอื่นๆ

 

ตัวเขียนภาษาเขมรมีพยัญชนะ 35 ตัว โดยมี 2 ตัวที่ได้เลิกใช้แล้ว และพยัญชนะแต่ละตัว (มีตัวยกเว้นหนึ่งตัว) มีสองรูป ได้แก่รูปปกติและรูปที่มีเชิง สระมีอยู่ 2 ชุด ได้แก่ สระจม 25 ตัว ซึ่งต้องใช้ร่วมกับพยัญชนะเสมอ และสระลอย 14 ตัว (แต่ละตัวมี 2 รูป) ซึ่งลอยตัวอยู่เดี่ยวๆ ต้นพยางค์ นอกจากนี้ ยังมีวรรณยุกต์อีก 13 ตัวที่ใช้ผันการออกเสียงหรือออกเสียงสูงต่ำ เครื่องหมายวรรคตอนสมัยใหม่ใช้สัญลักษณ์ภาษาเขมรปนกับสัญลักษณ์ของภาษาตะวันตก ( ? ! « » ) ตัวเลขเขมรยังคงมีการใช้อยู่โดยทั่วไป โดยมีการใช้ตัวเลขแบบตะวันตกด้วยเช่นกัน เพียงแต่ใช้กันอย่างแพร่หลายน้อยกว่า

 

พยัญชนะ – แบบปกติ

พยัญชนะ – แบบมีเชิง*

สระจม*

สระลอย

เครื่องหมายวรรณยุกต์*

เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวเลข

* เพื่อให้แสดงสัญลักษณ์สำหรับพยัญชนะมีเชิง สระจมและวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องในทุกเบราว์เซอร์ จึงมีการแสดงสัญลักษณ์เหล่านี้คู่กับตัวอักษรเสมอ

More » Content

Contact Us