ภาษาลาว

ภาพรวม Localization สำหรับภาษาลาว

Localization สำหรับภาษาลาวมักไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยง่ายสำหรับบริษัทต่างๆ โดยส่วนใหญ่ ชุดอักขระที่ซับซ้อนและเครื่องหมายวรรณยุกต์ การไม่เว้นวรรคระหว่างคำ การใช้ฟอนต์ที่ไม่ใช่ Unicode ที่พบได้บ่อย การแบ่งบรรทัดขณะจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อความที่มากกว่าภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต้นทางเมื่อทำการแปลเป็นภาษาลาว สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของปัญหาที่อาจทำให้งานแปลไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้สำหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์ในการแปลภาษาลาว การเลือกพันธมิตร Localization ที่เหมาะสมจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

สำนักงานในประเทศลาว – สร้างสรรค์ที่สุดแห่งประสิทธิภาพในงานแปลภาษาลาว

นอกเหนือจากศูนย์กลางการโปรดักชั่นของ EQHO ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยที่มีพนักงาน 110 ชีวิตแล้ว EQHO ยังมีสำนักงานศูนย์กลางการโปรดักชั่นในเอเชียแห่งที่สองซึ่งตั้งอยู่กลางใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย ยิ่งเมื่อนับรวมนักแปลภาษาลาวซึ่งเป็นทีมงานขนาดใหญ่ในประเทศด้วยแล้วนั้น ยิ่งทำให้ EQHO เป็นทางเลือกหลักที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการของคุณในการแปลภาษาและ Localization สำหรับภาษาลาวที่ครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคุณ จากงานแปลธุรกิจมาตรฐานไปจนถึงสาขาวิชาทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนที่สุด EQHO มีนักแปลที่มีความสามารถที่สามารถสร้างสรรค์งานแปลคุณภาพสูง เพื่อให้แน่ใจว่างานแปลของคุณสามารถตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

 

ติดต่อสำนักงานประเทศลาวของเรา

 

ภาษาลาว

 

การสื่อสารด้วยภาษาลาวอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเวลายาวนานหลายปี ที่ EQHO ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กทั่วโลกในการขยายตลาดมาสู่ตลาดในเอเชียที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย รวมทั้งประเทศลาว ด้วยการผสมผสานงานแปลสำหรับภาษาลาวคุณภาพสูง ความยืดหยุ่นในการสามารถรองรับโปรเจ็คท์เล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม และการดูแลลูกค้าที่ยอดเยี่ยม จึงทำให้ EQHO ได้สร้างผลงานอันเป็นบทพิสูจน์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่างๆ การสร้างความสำเร็จในตลาดลาวมากมายหลายองค์กร

 

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

 

การบริการด้านภาษาของภาษาลาว

 • การแปล การตรวจแก้และการตรวจทานในภาษาลาว

 • การจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ในภาษาลาว

 • การพากย์เสียงในภาษาลาว

 • การบันทึกเสียงลงในฟิล์มในภาษาลาว

 • การทำซับไตเติ้ลและคำบรรยายในภาษาลาว

 • งานแฟลชและมัลติมีเดียในภาษาลาว

 • การทดสอบทางภาษาและการใช้งานในภาษาลาว

 

ผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถนำมาใช้บริการ

 • งานเอกสารต่างๆ

 • คู่มือการใช้งานเครื่องมือทางเทคนิค

 • เอกสารการตลาด

 • ใบปลิวและแผ่นพับ

 • กล่องบรรจุภัณฑ์และฉลากต่างๆ

 • จดหมายและนิตยสาร

 • เว็บไซต์

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้ในสื่อบนโทรศัพท์มือถือ

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้กับซอฟท์แวร์ต่างๆ

 • การฝึกอบรมและ eLearning

 • การพากย์เสียงและมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาของวิดีโอ

 

Localization 101

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Localization ใช่หรือไม่

ดาวน์โหลด
คู่มือ Localization 101 ของเราเพื่อศึกษารายละเอียด

ดาวน์โหลด

 

รายนามลูกค้า

 • Caterpillar

 • P&G

 • Nestle

 • ภูเบี้ยมายนิ่ง

 • MMG

 • ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์

 • MAG

 • Sanum Investment

 • Lao-China Securities

 • Lao Asia-Pacific Breweries

 • Inter Atwood Trading

 • SNV

 

กระบวนการตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

การเตรียมการจัดทำโปรเจ็คท์งานแปลภาษาลาวให้ประสบความสำเร็จ ไม่ได้หมายความเพียงแค่การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรทางภาษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องมีการใช้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วย แม้ EQHO จะมีการจัดทำบันทึกกระบวนการการทำงานไว้เป็นลายลักษณ์สำหรับโปรเจ็คท์ทั่วไปทั้งหมด แต่ก็ใช่ว่าจะเหมาะสมกับทุกโปรเจ็คท์เสมอไป ผู้จัดการโครงการที่มากประสบการณ์และฝ่ายบริหารลูกค้าของเรา พร้อมที่จะร่วมปรึกษากับคุณเสมอว่าสิ่งใดบ้างที่เหมาะสมที่สุดกับโปรเจ็คท์ของคุณ

 

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

 

นักแปลลาวในประเทศ

ด้วยการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม EQHO ทำงานร่วมกับนักภาษาลาวระดับมืออาชีพที่อยู่ในประเทศลาว ซึ่งไม่เพียงแต่ขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาที่อาจกลายเป็นปัญหาได้เมื่อทำงานกับนักแปลที่ไม่ได้อยู่ในประเทศบ้านเกิดมาเป็นเวลานาน แต่ยังทำให้ EQHO สามารถเข้าถึงแหล่งใหญ่ที่สุดของนักแปลภาษาลาวระดับมืออาชีพ

 

ความท้าทายของการแปลและ Localization ภาษาลาว

 • เนื่องด้วยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ เจ้าหน้าที่จัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์หรือ DTP ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจึงไม่สามารถแบ่งบรรทัดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ โปรแกรม DTP จำนวนมากยังไม่สามารถรองรับการวางตำแหน่งของสระและวรรณยุกต์แบบหลายระดับได้

 • ฟอนต์ที่ไม่ใช่ Unicode ยังคงใช้อยู่ทั่วไป และมักจะปะปนกับฟอนต์ Unicode ในเนื้อหาต้นฉบับภาษาลาวเดียวกัน เป็นผลให้การดึงข้อความอาจเป็นปัญหาได้

 • ภาษาลาวมีหลายระดับภาษา โดยใช้ศัพท์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบททางสังคม ตลอดจนอายุ เพศและสถานะของผู้พูด/ผู้เขียนและผู้ฟัง/ผู้อ่าน ระดับภาษามีอยู่สี่ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ ราชาศัพท์ (ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว) ศัพท์สำหรับภิกษุสงฆ์ ภาษาเขียนและภาษาพูด โดยทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดมีระดับภาษาย่อยอีกหลายระดับ

 • ส่วนศัพท์เทคนิคและศัพท์วิทยาศาสตร์มักจะถอดเสียงมากกว่าแปล แต่ก็มีเอกสารอ้างอิงบางเล่มที่กำหนดการสะกดคำ “มาตรฐาน” สำหรับการถอดเสียงดังกล่าว

 • ภาษาลาวมีระบบไวยากรณ์ที่ซับซ้อน กล่าวคือ การพรรณาสิ่งที่เกิดขึ้นและกินเวลาเนิ่นนานออกมา ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อความขยาย/หดลง เมื่อแปลจาก/เป็นภาษาลาว

 

เกี่ยวกับภาษาลาว

ภาษาลาวจัดอยู่ในกลุ่มภาษาไทของตระกูลภาษาไท-กะได ภาษาสำคัญอื่นๆ ในกลุ่มภาษาไทรวมถึงภาษาไทย ฉานและจ้วง ซึ่งภาษาลาวมีความใกล้ชิดที่สุดกับภาษาไทย และสำหรับส่วนต่างๆ โดยมากแล้ว ทั้งสองภาษาพูดกันรู้เรื่อง ภาษาพูดของประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของไทยเป็นสำเนียงลาว

 

ตัวเขียนภาษาลาวสมัยใหม่ เรียกว่าอักสอนลาว ได้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากตัวเขียนไทยน้อย ซึ่งค่อยๆ ปรับเป็นมาตรฐานโดยกษัตริย์ของราชอาณาจักรล้านช้างในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชุดตัวอักษรเดิมเป็นแบบ abugida ซึ่งเป็นระบบการเขียนที่พยัญชนะอาจมีเสียงวรรณยุกต์ แต่ไม่ได้เขียนกำกับอย่างชัดเจน แต่การปฏิรูปการสะกดสมัยใหม่ปัจจุบันเขียนกำกับทุกเสียงสระอย่างชัดเจน

 

ตัวเขียนลาวประกอบด้วยพยัญชนะ 27 ตัว ทวิอักษรพยัญชนะ 3 ตัว และรูปสระที่แตกต่างกัน 17 ตัว ซึ่งใช้ทั้งเดี่ยวๆ และร่วมกับรูปสระอื่นๆ และพยัญชนะบางตัว เพื่อทำให้เกิดสระ สระประสมสองเสียงและสระประสมสามเสียงมากกว่า 40 เสียง นอกจากนี้ ยังมีวรรณยุกต์ 4 ตัวและตัวอักษรอีกจำนวนหนึ่งที่มีผลต่อการออกเสียงหรือระบุคำซ้ำหรือคำย่อ แม้ว่าจะใช้ตัวเลขแบบตะวันตกโดยทั่วไปในปัจจุบันก็ตาม แต่ก็ยังคงใช้ตัวเลขลาวโบราณในการเขียนหนังสือราชการ ลาวเป็นภาษาที่เขียนจากซ้ายไปขวาโดยไม่มีเว้นวรรคคั่นระหว่างคำ โดยปกติใช้เว้นวรรคคั่นระหว่างอนุประโยค ประโยคและส่วนประกอบอื่นๆ

 

พยัญชนะ

การเรียงร้อยอักษรของทวิอักษร

สระ*

วรรณยุกต์*

รูปอื่นๆ*

ตัวเลข

* เพื่อให้แน่ใจว่าสระ วรรณยุกต์และการันต์แสดงอย่างถูกต้องในทุกเบราว์เซอร์ สัญลักษรณ์เหล่านี้จึงมีการแสดงไว้ร่วมกับตัวอักษรเสมอ

More » Content

Contact Us