ภาษาเวียดนาม

ภาพรวม Localization สำหรับภาษาเวียดนาม

แม้ในเวลาหลายปีที่ผ่านมา งาน Localization ภาษาเวียดนามจะมีความง่ายขึ้นค่อนข้างมาก แต่ก็ยังอาจเป็นเหมือนฝันร้ายสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มากพอได้ ถึงแม้ว่าตัวอักษรที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้การเข้ารหัส Unicode แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการใช้การเข้ารหัส Single-byte หรือ ไบท์เดี่ยวที่ไม่ใช่ Unicode อยู่ ซึ่งเป็นสิ่งจะต้องตรวจให้พบก่อนให้ได้และดำเนินการอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันความยุ่งยากและการต้องแก้ไขงานซ้ำในภายหลัง และเนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างสำเนียงเหนือ กลางและใต้ การเลือกใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ในการแปลเป็นภาษาเวียดนาม จะต้องดูทั้งลักษณะของเนื้อหาที่เป็นความเชี่ยวชาญในเฉพาะแต่ละด้านและกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ในลักษณะเดียวกัน การพากย์ภาษาเวียดนามจะต้องได้รับการใส่ใจเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการใช้สำเนียงหลักถึงสามสำเนียงในภูมิภาคต่างๆ ของเวียดนาม จึงต้องพิจารณาเลือกนักพากย์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 

เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้

 

ภาษาเวียดนาม

 

การสื่อสารด้วยภาษาเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยศูนย์การโปรดักชั่นสำหรับงาน Localization ที่ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 EQHO ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดเอเชียที่ยังเป็นตลาดใหม่และเต็มไปด้วยความท้าทาย รวมทั้งประเทศเวียดนาม เราคือพันธมิตรด้านภาษาของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่หลายบริษัท อาทิเช่น P&G และ Nestle ในการบรรลุผลลัพธ์ทางด้านการสื่อสารในภาษาเวียดนามด้วยการผสมผสานงานแปลสำหรับภาษาไทยคุณภาพสูง ความยืดหยุ่นในการสามารถรองรับโปรเจ็คท์เล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม และการดูแลลูกค้าที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือไปจากการมีพนักงานที่เป็นชาวเวียดนามโดยตรงประจำอยู่ในบริษัทแล้ว EQHO ยังร่วมงานกับเครือข่ายนักแปลมืออาชีพแห่งเวียดนามอีกด้วย

 

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

 

การบริการด้านภาษาของภาษาเวียดนาม

 • การแปล การตรวจแก้และการตรวจทานในภาษาเวียดนาม

 • การกำหนดรูปแบบแนะนำสำหรับการแปลขององค์กรและอภิธานศัพท์เฉพาะในภาษาเวียดนาม

 • การตรวจแก้หลังการแปลด้วยโปรแกรมในภาษาเวียดนาม

 • การจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ในภาษาเวียดนาม

 • การพาย์และบันทึกเสียงลงในฟิล์มในภาษาเวียดนาม

 • การทำซับไตเติ้ลและคำบรรยายในภาษาเวียดนาม

 • งานแฟลชและมัลติมีเดียในภาษาเวียดนาม

 

การทดสอบทางภาษาและการใช้งานในภาษาเวียดนาม

 • ผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถนำมาใช้บริการ

 • งานเอกสารต่างๆ

 • คู่มือการใช้งานเครื่องมือทางเทคนิค

 • เอกสารการตลาด

 • ใบปลิวและแผ่นพับ

 • กล่องบรรจุภัณฑ์และฉลากต่างๆ

 • จดหมายและนิตยสาร

 • เว็บไซต์

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้ในสื่อบนโทรศัพท์มือถือ

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้กับซอฟท์แวร์ต่างๆ

 • การฝึกอบรมและ eLearning

 • การพากย์เสียงและมัลติมีเดีย

 

Localization 101

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Localization ใช่หรือไม่

ดาวน์โหลด
คู่มือ Localization 101 ของเราเพื่อศึกษารายละเอียด

ดาวน์โหลด

อุปสรรคและความท้าทายในการแปลและ Localization สำหรับภาษาเวียดนาม

 • งานจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์หรืองาน DTP สำหรับภาษาเวียดนามจะต้องใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่สามารถแสดงตัวอักษรที่อาจมีเครื่องหมายกำกับด้านบนสองตัว หรือด้านบนหนึ่งตัวและด้านล่างหนึ่งตัว และเครื่องหมายกำกับการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

 • แม้ว่าเอกสารส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเข้ารหัสใน Unicode รูปแบบ UTF-8 ก็ตาม แต่ยังมีเอกสารที่ยังคงใช้การเข้ารหัสหนึ่งไบท์ที่ไม่ใช่ Unicode เช่น TCVN3, VNI และ VISCII

 • และเนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างสำเนียงเหนือ กลางและใต้ การเลือกใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ในการแปลเป็นภาษาเวียดนาม จะต้องดูทั้งลักษณะของเนื้อหาที่เป็นความเชี่ยวชาญในเฉพาะแต่ละด้านและกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย

 • สำหรับการบันทึกเสียงพากย์ ข้อแตกต่างที่สำคัญในการออกเสียงระหว่างสามสำเนียงหลักนี้ กำหนดให้ต้องเลือกนักพากย์ตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับกลุ่มผู้ฟังระดับทั่วประเทศ ปกติมักนิยมใช้นักพากย์สำเนียงเหนือในการพากย์เสียง

 

เกี่ยวกับภาษาเวียดนาม

ภาษาเวียดนามจัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมรในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก โดยภาษาสำคัญอีกสองภาษาได้แก่ เขมรและมอญ อย่างไรก็ตาม คำศัพท์ภาษาเวียดนามมีการยืมคำมาจากภาษาจีนมาใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากจีนเข้ายึดครองเวียดนามตั้งแต่ปี 111 ก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 939 แม้หลังจากที่เวียดนามได้รับเอกราขจากจีนแล้ว ก็ยังคงใช้ภาษาจีนเป็นภาษาราชการอยู่จนกระทั่งถูกแทนที่โดยภาษาฝรั่งเศสในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ภาษาเวียดนามได้กลายเป็นภาษาทางการของเวียดนามก็เมื่อเวียดนามได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในค.ศ. 1954

 

หลังจากที่ได้รับเอกราชจากจีนแล้ว ภาษาเวียดนามได้เริ่มเขียนโดยใช้ตัวเขียนจื๋อโนม ซึ่งเป็นการดัดแปลงจากตัวเขียนภาษาจีน โดยจื๋อโนมมีตัวอักษรราว 3,000 ตัวที่ไม่มีในภาษาจีน ในช่วงศตวรรษที่ 17 คณะสอนศาสนาโรมันคาทอลิกได้นำตัวเขียนที่ใช้อักขระละตินที่เรียกว่าโกว้กหงือเข้ามาเผยแพร่ ในปีค.ศ. 1910 ขณะอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศส ตัวเขียนโกว้กหงือได้ถูกบัญญัติให้เป็นตัวเขียนทางการในการเขียนภาษาเวียดนาม ปัจจุบัน ความรู้ในตัวเขียนจื๋อโนมจึงถูกจำกัดในหมู่นักปราชญ์และผู้ศึกษาหนังสือโบราณเท่านั้น

 

ชุดตัวอักษรเวียดนามสมัยใหม่ประกอบด้วยสระ 12 ตัว ( A a A a  â E e Ê ê I i O o Ô ô O o U u U u Y y ) และพยัญชนะ 17 ตัว ( B b C c D d Ð d G g H h K k L l M m N n P p Q q R r S s T t V v X x ) นอกเหนือจากนี้ ยังมีวรรณยุกต์กำกับเสียงสระ 5 ตัว* (À à Ẩ ẩ à ã Á á Ậ ậ ) โดยเขียนจากซ้ายไปขวาโดยมีการเว้นวรรคคั่นระหว่างคำ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนเหมือนกับภาษาอังกฤษ (ยกเว้นเครื่องหมายวรรคตอน ‘)

 

ภาษาเวียดนามโดยทั่วไป ถือว่ามีสำเนียงภูมิภาคหลักสามสำเนียง ได้แก่ เหนือ กลาง และใต้ สำเนียงต่างๆ มีความแตกต่างกันในการออกเสียงเป็นสำคัญ แต่ก็มีความแตกต่างในคำศัพท์และไวยากรณ์เช่นกัน โดยทั่วไป ถือว่าสำเนียงเหนือเป็นสำเนียงกลางของภาษาเวียดนาม

 

* ด้วยเหตุผลทางเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงเครื่องหมายวรรณยุกต์อย่างถูกต้องในทุกบราวเซอร์ จึงได้แสดงเครื่องหมายเหล่านี้ร่วมกับสระ A

More » Content

Contact Us