ภาษาอาหรับ

ภาพรวมการ Localization สำหรับภาษาอาหรับ

แม้ว่าจะเป็นภาษาที่จำนวนผู้พูดมากเป็นอันดับห้าของโลก แต่ภาษาอาหรับยังคงเป็นภาษาที่การบริการ Localization ยังไม่เป็นตามที่ลูกค้าที่ต้องการนัก จึงทำให้เนื้อหาที่เป็นภาษาอาหรับที่ได้รับการปรับบริบทให้เหมาะสมมาเป็นอย่างดีจึงมีปรากฏต่อสาธารณะค่อนข้างน้อยมาก ด้วยจำนวนผู้พูดภาษาอาหรับกว่า 400 ล้านคน นับว่าเป็นโอกาสที่มีมูลค่ามหาศาลสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเจาะตลาดที่กลุ่มเป้าหมายที่พูดภาษาอาหรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงผลสำรวจที่พบว่าผู้บริโภคกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลาส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตในภาษาของตนเอง และกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรซื้อของบนอินเทอร์เน็ตในภาษาของตนเองเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม Localization สำหรับภาษาอาหรับก็อาจก่อให้เกิดอุปสรรคได้อย่างมากมายสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มากพอ และในอุตสาหกรรมการ Localization โดยทั่วไป ภาษาอาหรับถือเป็นภาษาที่สามารถดำเนินการให้ออกมาอย่างถูกต้องได้ยากที่สุดภาษาหนึ่ง รองลงมาจากญี่ปุ่นเพียงภาษาเดียว ไม่เพียงแต่การเขียนของภาษาอาหรับจะเขียนจากขวาไปซ้ายเท่านั้น การเรียงร้อยอักษรที่ซับซ้อนและวรรณยุกต์ต่างๆ ก็ยังทำให้เกิดปัญหาได้อีกด้วย ดังนั้นงานจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์และวิศวกรรมมัลติมีเดียจึงควรทำโดยเจ้าหน้าที่จัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์หรือ DTP และมัลติมีเดียที่ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา เนื่องจากซอฟต์แวร์จำนวนมากไม่รองรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย

และด้วยเหตุที่ภาษานี้มีรูปแบบการเขียนและการพูดที่แตกต่างกัน การเลือกคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในการแปลเป็นภาษาอาหรับจึงต้องเหมาะสมกับทั้งเนื้อหาวิชาและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสื่อโฆษณาและการตลาด ดังนั้น การทำงานกับนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาและผ่านการแปลงานสำหรับภาษาอาหรับมาแล้วเป็นจำนวนมากพอ นอกเหนือจากความซับซ้อนดังกล่าวข้างต้นแล้ว การจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ สี การเลือกใช้รูปภาพ ภาพประกอบและกราฟฟิคล้วนแตกต่างเป็นอย่างมากหากเทียบกับที่ใช้ในจากภูมิภาคอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังในทุกขั้นตอน

ภาษาอาหรับอาจเป็นปัญหาได้ในเวลาบันทึกเสียงพากย์ หากไม่มีการแจ้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวทางฝ่ายลูกค้าอย่างเหมาะสม เพราะสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ นักพากย์จะต้องพูดในสำเนียงของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ลูกค้าและผู้ให้บริการภาษาจึงจำเป็นต้องวางแผน ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ และต้องมีความชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายสำหรับเนื้อหาที่แปลนั้นเป็นใคร หากเป้าหมายของคุณอยู่ที่คนอาหรับทั่วไป นักพากย์อาหรับควรพูดภาษาอาหรับสมัยใหม่ (MSA) โดยมีสำเนียงถิ่นน้อยที่สุด

ข้อควรระวังเหล่านี้ ยังถือเป็นเพียงบางส่วนของอุปสรรคและความท้าทายของการ Localization สำหรับภาษาอาหรับเพียงเท่านั้น ดังนั้น การเลือกพันธมิตรด้าน Localization ที่เหมาะสมที่มีประสบการณ์ด้านภาษาอาหรับที่มีผลงานพิสูจน์ถึงศักยภาพในการเข้าใจข้อควรระวังต่างๆ ของภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดี จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

 

เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้

 

การสื่อสารด้วยภาษาอาหรับอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา EQHO ได้แปลและพากย์เสียงเป็นภาษาอาหรับมาแล้วกว่า หลายล้านคำในเนื้อหาเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเนื้อหาทางด้านเทคนิคและการตลาด บริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการด้านภาษารายสำคัญต่างหันมาใช้บริการ Localization สำหรับภาษาอาหรับที่มีคุณภาพสูงจาก EQHO ด้วยการผสมผสานงานแปลสำหรับภาษาอาหรับคุณภาพสูง ความยืดหยุ่นในการสามารถรองรับโปรเจ็คท์เล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม และการดูแลลูกค้าที่ยอดเยี่ยม จึงทำให้ EQHO ได้สร้างผลงานอันเป็นบทพิสูจน์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลกในการสร้างความสำเร็จและสร้างผลกำไรในตลาดที่พูดภาษาอาหรับเป็นหลักมาแล้วหลายองค์กร EQHO ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักแปลภาษาอาหรับมืออาชีพที่อยู่ในประเทศแถบอาหรับ รวมทั้งนักพากย์เสียงภาษาอาหรับที่พักอาศัยอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอาหรับเป็นหลักทั่วโลก

 

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน

 

การบริการภาษาอาหรับ

 • การแปล การตรวจแก้และการตรวจทานในภาษาอาหรับ

 • การกำหนดรูปแบบแนะนำสำหรับการแปลขององค์กรและอภิธานศัพท์เฉพาะในภาษาอาหรับ

 • การตรวจแก้หลังการแปลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษาอาหรับ

 • การจัดหน้าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ในภาษาอาหรับ

 • การพาย์เสียงและการบันทึกเสียงลงในฟิล์มในภาษาอาหรับ

 • การทำซับไตเติ้ลและคำบรรยายในภาษาอาหรับ

 • งานแฟลชและมัลติมีเดียในภาษาอาหรับ

 • การทดสอบทางภาษาและการใช้งานในภาษาอาหรับ

 

ผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถนำมาใช้บริการ

 • งานเอกสารต่างๆ

 • คู่มือการใช้งานเครื่องมือทางเทคนิค

 • เอกสารการตลาด

 • ใบปลิวและแผ่นพับ

 • กล่องบรรจุภัณฑ์และฉลากต่างๆ

 • จดหมายและนิตยสาร

 • เว็บไซต์

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้ในสื่อบนโทรศัพท์มือถือ

 • การปรับเนื้อหาเพื่อใช้กับซอฟท์แวร์ต่างๆ

 • การฝึกอบรมและ eLearning

 • การพากย์เสียงและมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาของวิดีโอ

 

Localization 101

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Localization ใช่หรือไม่

ดาวน์โหลด
คู่มือ Localization 101 ของเราเพื่อศึกษารายละเอียด

ดาวน์โหลด

 

อุปสรรคและความท้าทายในการแปลและ Localization สำหรับภาษาอาหรับ

 • ในส่วนของงาน DTP ซอฟต์แวร์หลายชนิดยังไม่รองรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้ายได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังอาจมีปัญหาในการรองรับการเรียงร้อยอักษรและการวางตำแหน่งรัสสระ (สระสั้น) และวรรณยุกต์อื่นๆ ให้ถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เป็นเจ้าของภาษาจึงเป็นที่ผู้ทำงาน DTP ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • เนื่องจากภาษานี้มีรูปแบบการเขียนและการพูดที่แตกต่างกัน การเลือกคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในการแปลเป็นภาษาอาหรับจึงต้องเหมาะสมกับทั้งเนื้อหาวิชาและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสื่อโฆษณาและการตลาด

 • สำหรับการบันทึกเสียงพากย์ นักพากย์จะต้องพูดสำเนียงของภูมิภาคหรือสำเนียงถิ่นของกลุ่มเป้าหมาย ถ้าต้องการนำการบันทึกเสียงไปใช้ในกลุ่มผู้ฟังที่พูดภาษาอาหรับโดยทั่วไป นักพากย์ควรพูดภาษาอาหรับสมัยใหม่ (MSA) โดยมีสำเนียงถิ่นน้อยที่สุด

 

เกี่ยวกับภาษาอาหรับ

ภาษาอาหรับจัดอยู่ในกลุ่มภาษาเซมิติกของตระกูลภาษาแอฟโฟร-เอเชียติก ภายในกลุ่มภาษาเซมิติก ภาษาอาหรับมีจำนวนผู้พูดสูงสุด คือมากกว่า 200 ล้านคน ภาษาอื่นๆ ที่สำคัญในกลุ่มภาษาเซมิติก ได้แก่ ภาษาอัมฮาราและภาษาตริกรินยา (พูดในเอธิโอเปียทั้งสองภาษา) และภาษาฮีบรู

 

ภาษาอาหรับ ทั้งในรูปของภาษาเขียนและภาษาพูดที่หลากหลาย สืบทอดมาจากภาษาอาหรับคลาสสิกในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 ภาษาเขียนที่ใช้ทั่วไปในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเรียกว่าภาษาอาหรับสมัยใหม่ (MSA) ซึ่งเป็นภาษาทางการของประเทศในแถบอาหรับทุกประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในหกภาษาที่ภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ และเป็นภาษาเพียงรูปแบบเดียวที่สอนในโรงเรียนต่างๆ

 

ภาษาพูดของอาหรับหมายถึงสำเนียงประจำชาติและสำเนียงถิ่นรวมกัน ซึ่งหลายๆ สำเนียงไม่สามารถพูดจาสื่อสารกันรู้เรื่อง สำเนียงถิ่นเป็นภาษาแม่ของประชากรในพื้นที่ ในขณะที่ภาษาอาหรับสมัยใหม่นั้นมีการเรียนการสอนในโรงเรียน ความแตกต่างในคำศัพท์ ไวยากรณ์และการออกเสียงระหว่างสำเนียงท้องถิ่นกับภาษาอาหรับสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าทวิภาษณ์ (ใช้สองรูปแบบในภาษาเดียวกัน) และการสลับภาษา (การเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างภาษาถิ่นกับภาษาอาหรับสมัยใหม่ในประโยคเดียวกัน)+

 

ภาษาอาหรับเขียนจากขวาไปซ้ายในลักษณะตัวอักษรต่อกัน ระบบเขียนเป็นตัวอักษร Abjad ซึ่งแต่ละตัวอักษรใช้แทนพยัญชนะพร้อมสระที่เกี่ยวข้องที่ผู้อ่านจะต้องอนุมานเอาเอง แม้ว่าภาษาอาหรับจะมีวรรณยุกต์เพื่อกำกับรัสสระ(สระสั้น) แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ในการเขียนทั่วไป เนื่องจากปกติจะเขียนทีฆสระ (สระยาว) ชุดตัวอักษรภาษาอาหรับจึงไม่ใช่ Abjad “บริสุทธิ์” ระบบการเขียนประเภทนี้เหมาะสำหรับภาษาอาหรับเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรากศัพท์มักจะประกอบด้วยพยัญชนะสามตัวและสระหนึ่งชุดที่ใช้กับพยัญชนะเหล่านั้นโดยเฉพาะ เพื่อสื่อความหมายเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คำที่ใช้สำหรับหนังสือ หนังสือหลายเล่ม นักเขียน การเขียน สำเนา ติดต่อ บันทึก ฯลฯ ล้วนใช้รากศัพท์พยัญชนะสามตัว “k-t-b” ทั้งนั้น

 

ภาษาอาหรับมีตัวอักษรพื้นฐาน 28 ตัว แม้ว่าการปรับใช้ตัวเขียนภาษาอาหรับสำหรับภาษาอื่นๆ เช่น ฟาร์ซี อูรดู มาเลย์ ฯลฯ จะมีตัวอักษรเพิ่มเติม เนื่องจากภาษาอาหรับเขียนติดกันต่อเนื่อง อักษรแต่ละตัวจึงมี 4 รูปแบบ ได้แก่ ลอยๆ เริ่มต้น ตรงกลาง และปิดท้าย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งภายในคำและตัวอักษร (ถ้ามี) ที่นำหน้าและ/หรือตามหลัง

 

More » Content

Contact Us