ABBYY กับการเร่งขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลก

ABBYY กับการเร่งขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลก

ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัทที่คล้ายกับ ABBYY ที่ได้ใช้บริการ EQHO ในการนำผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เข้าสู่ตลาดโลกและประสบความสำเร็จด้วยดีมาแล้ว คุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อมูลเบื้องต้น

ABBYY คือบริษัทที่มียอดการเติบโตของธุรกิจที่สูงมาก โดยที่นักวิเคราะห์ต่างมองว่า ABBYY คือผู้นำตลาดสำหรับซอฟท์แวร์รู้จำอักขระด้วยแสง หรือ OCR (Optical Character Recognition) ในระยะเวลาหลายปี ABBYY ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย รวมทั้งรางวัล Fujitsu Quarterly Innovative Leadership Award และในปี ค.ศ. 2011 ยังได้รับเลือกจาก KMWorld ให้เป็น 100 บริษัทแรกที่ได้รับรางวัล Knowledge Management Award (ซึ่งเป็นการให้รางวัลทุกๆ 5 ปี)

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการยอมรับในระดับโลกและกระตุ้นให้เกิดความต้องการซอฟท์แวร์ดังกล่าวสำหรับการนำไปใช้ใน ภาษาต่างๆ ทั่วโลก ความต้องการซอฟท์แวร์ในเวอร์ชั่นที่มีหลายภาษาได้เป็นเหมือนแรงผลักดันให้ ABBYY ต้องเร่งแผนงานการ Localization หรือการปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทเฉพาะในแต่ละพื้นที่ และมุ่งเน้นไปที่การสร้าง โซลูชั่นที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกอย่างแท้จริง ที่สามารถขยายขอบข่ายการใช้งานซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าเดิม ในขณะเดียวกันก็สร้างตลาด ใหม่ๆ ในระดับสากลไปทั่วโลกอีกด้วย

อุปสรรรคและความท้าทาย

 • ABBYY จำเป็นต้องนำสินค้าเข้าตลาดโดยเร็วเนื่องจากมีความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นสูงมากอย่างรวดเร็วจากทั่่วโลก

 • ABBYY ยังไม่เคยทำการ Localization หรือการปรับเนื้อหาซอฟท์แวร์ของตนให้เข้ากับบริบทของแต่ละภาษามาก่อน เช่น การปรับบริบทให้เข้ากับภาษาที่ใช้ในแถบเอเชีย รวมทั้งภาษาไทย

 • และเนื่องด้วยเพราะ ABBYY มีบริษัทที่ให้บริการด้านภาษาเป็นของตัวเอง จึงทำให้มีความคาดหวังด้านมาตรฐานด้านภาษาและ กระบวนการภายในที่ชัดเจนที่ EQHO ต้องปฏิบัติตาม

 • ABBYY มีเนื้อหาหลายแสนคำในรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกัน ที่ประกอบไปด้วย Graphic User Interface (GUI) หรือ ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้และระบบช่วยการทำงานของ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกเหนือไปจากเนื้อหาทางด้านการตลาดและเว็บไซต์

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

 • แนวทางการดำเนินงานที่มีแบบแผนโดยใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศพร้อมด้วยมาตรฐานและเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับ ในการ Localization

 • การทดสอบนักแปลทุกรายก่อนที่จะมีการมอบหมายโปรเจ็คท์ให้ทำ

 • แผนงานที่มีการกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดและเข้มงวดสำหรับการ Localization เพื่อที่จะนำแอพพลิเคชั่นออกใช้ในภาษาที่ใช้ในยุโรปและเอเชีย

 • เมื่อสิ้นสุดการทำงานในการ Localization สำหรับภาษาไทยให้กับ FineReader9 สิ่งที่ EQHO ยังได้ทำการ Localization ทางด้านภาษาให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายชนิดคือ FineReader, PDF Transformer, FlexiCapture, Recognition Server และ Lingvo Mobile โดยเป็นการ Localization สำหรับภาษาที่ใช้ในยุโรปและเอเชีย อันได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาจีนประยุกต์ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาบราซิล ภาษาโปรตุเกส ภาษาดัทช์ ภาษาสวีเดน ภาษากรีก และภาษาลิทัวเนีย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ลูกค้าได้รับการบริการแบบครบวงจร (end-to-end solution) นับจากการให้คำปรึกษาไปจนถึงการดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีการการโปรดักชั่นจากส่วนกลางของ EQHO นั่นเอง   และจากการร่วมงานกับ EQHO ทำให้ ABBYY ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจับต้องได้หลายประการดังต่อไปนี้

 • ความสมเหตุสมผล – การทำโปรเจ็คท์นำร่องที่เป็นภาษาไทยขึ้นมาก่อนแทนการที่จะต้องดำเนินการในทุกๆ ภาษาไปพร้อมๆ กัน ทำให้ ABBYY สามารถที่จะประเมินศักยภาพและกระบวนการปฏิบัติงานของ EQHO ก่อนที่จะดำเนินการต่อสำหรับภาษาอื่นๆ ที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องใช้เป็นอันดับถัดไปได้

 • คุณภาพอันเป็นเลิศ – จากการทดสอบนักแปลด้วยการให้ทดสอบการแปลเนื้อหาที่เกี่ยวกับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ABBYY เอกสารสำหรับการให้ความช่วยเหลือและเอกสารสำหรับผู้ใช้ ทำให้เราสามารถที่จะ จัดสรรบุคลากรที่ดีที่สุดในการให้บริการ Localization สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารายนี้

 • สร้างความเป็นมาตรฐานที่ดียิ่งกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง – โดยการดำเนินการตามกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ปรับให้เข้ากับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ โดยที่ในขณะเดียวกันเราก็นำมาตรฐานการ Localization ของวงการมาใช้ร่วมด้วย เช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนั้นคุณภาพการแปลที่ได้จึงดียิ่งกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้

 • การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ – หลังจากการตรวจงานแม่แบบ จึงได้มีการจัดกลุ่มภาษาหลายๆ ภาษาไว้รวมกันเพื่อที่จะ ส่งมอบงานในเวอร์ชั่นหลายภาษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนให้ ABBYY สามารถบรรลุแผนการปล่อยสินค้าออกสู่ตลาดที่มีระยะเวลากระชั้นชิดได้ทันเวลาและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า

 • ความยั่งยืน – มีการเก็บและนำเนื้อหาต่างๆ กลับมาใช้ซ้ำเมื่อมีเนื้อหาที่ซ้ำเหมือนเดิมกับที่เคยมีการแปลไว้มาก่อน ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าหน่วยความจำการแปล และสิ่งนี้เปรียบเสมือนกับ สินทรัพย์ของลูกค้าที่จะได้รับการนำมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าในการใช้บริการกับเรานั้นเอง

More » Content

Contact Us