ก้าวย่างที่สำคัญของ Agoda สู่ตลาดโลกแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ก้าวย่างที่สำคัญของ Agoda สู่ตลาดโลกแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัทที่คล้ายกับ Agoda ที่ได้ใช้บริการ EQHO ในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลก คุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อมูลเบื้องต้น

Agoda คือผู้ให้บริการจองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดเว็บไซต์หนึ่ง โดยมีรายชื่อโรงแรมกว่าหลายแสนโรงแรมไว้คอยให้บริการแก่นักเดินทางด้วยเว็บไซต์ที่ให้บริการ ในภาษาต่างๆ ทั้งสิ้น 38 ภาษา บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2005 โดยผู้ก่อตั้งซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ และในปีค.ศ. 2007 ได้มีการเข้าควบรวมกิจการโดยกลุ่ม Priceline Group ซึ่งเป็นบริษัทรับจองโรงแรมที่ใหญ่ที่สุด

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา Agoda ได้มีการเติบโตของธุรกิจที่น่าพอใจและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการท่องเที่ยวมองว่าเป็นบริษัทที่ต้องจับตามองอย่างยิ่ง สำหรับกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซทางด้านการท่องเที่ยว ความสำเร็จของ Agoda นั้นเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และทำให้เกิดความต้องการที่จะใช้บริการ เว็บไซต์ในภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าทั่วโลกได้อย่างแท้จริง

อุปสรรรคและความท้าทาย

 • ด้วยยอดการเติบโตทางธุรกิจที่สูงจนคาดไม่ถึงในธุรกิจการท่องเที่ยวระดับโลก Agoda จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนภาษาสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของตัวเอง เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นให้ได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มการอัตราการจองโรงแรมจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้ได้มากขึ้น

 • เมื่อมาถึงจุดนี้ Agoda ซึ่งยังไม่ได้เริ่มการ Localization สำหรับเว็บไซต์ของตนเอง เริ่มทำให้เกิดความกังวลว่า จะทำการ Localization ออกมาให้ดีที่สุดได้อย่างไร และศักยภาพของเว็บไซต์และโปรแกรมการจองโรงแรมในการที่จะแสดงผลและปฏิบัติการเมื่อข้อมูลอยู่ในหลาย ภาษาได้อย่างไร

 • Agoda มีเนื้อหาอยู่หลายแสนคำในรูปแบบที่แตกต่างกัน อันประกอบด้วยเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนที่ลูกค้าใช้งาน ระบบการจองโรงแรม และสื่อทางด้านการตลาดต่างๆ

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

 • แนวทางการดำเนินงานที่มีแบบแผนโดยใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศพร้อมด้วยมาตรฐาน เครื่องมือและฟอนต์อักษรที่เป็นที่ยอมรับในการ Localization

 • โปรเจ็คท์นำร่องสำหรับภาษาที่อาจพบปัญหาในการ Localization ขึ้นมาทำก่อนเพื่อให้ลูกค้าเห็นตัวอย่างงานก่อนตัดสินใจทำส่วนที่เหลือทั้งหมด

 • การกำหนดศัพท์เฉพาะและคำแนะนำรูปแบบสำหรับการแปลเฉพาะขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารมีความสอดคล้องตรงกันในทุกภาษาที่มีการแปล

 • แผนงานที่มีการกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดและเข้มงวดสำหรับการ Localization เพื่อที่จะนำเว็บไซต์เปิดตัวในภาษาที่ใช้ในแถบยุโรปจำนวน 15 ภาษาและภาษาที่ใช้ในแถบเอเชียอีกหลายภาษา

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ลูกค้าได้รับการบริการแบบครบวงจร (end-to-end solution) นับจากการให้คำปรึกษาไปจนถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีการโปรดักชั่นจากส่วนกลางของ EQHO นั่นเอง   จากการร่วมงานกับ EQHO ทำให้ Agoda ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจับต้องได้หลายประการดังต่อไปนี้

 • ความสมเหตุสมผล – การโครงการนำร่องที่เป็นภาษาไทยขึ้นมาก่อนแทนการที่จะต้องดำเนินการในทุกๆ ภาษาไปพร้อมๆ กัน ทำให้ agoda สามารถที่จะประเมินความสามารถของเว็บไซต์ของตนในการรองรับตัวอักษรที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อแปลเป็นภาษาอื่นๆ ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง และการประมวลผลชุดอักขระและเพื่อที่ จะประเมินศักยภาพและกระบวนการปฏิบัติงานของ EQHO ก่อนที่จะดำเนินการต่อสำหรับภาษาอื่นๆ ต่อไป

 • สร้างความเป็นมาตรฐานที่ดียิ่งกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง – โดยการดำเนินการตามกระบวนการในการปฏิบัติงานที่ปรับให้เข้ากับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ โดยที่ในขณะเดียวกันเราก็นำมาตรฐานการ Localization ของวงการมาใช้ร่วมด้วย เช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนั้นคุณภาพการแปลที่ได้จึงดียิ่งกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้

 • การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ – หลังจากการตรวจงานแม่แบบ จึงได้มีการจัดกลุ่มภาษาหลายๆ ภาษาไว้รวมกันเพื่อที่จะ ส่งมอบงานในเวอร์ชั่นหลายภาษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนให้ Agoda สามารถบรรลุแผนการเปิดตัวเว็บไซต์ในเวอร์ชั่นหลายภาษาออกสู่ตลาดที่มีระยะเวลากระชั้นชิดได้ทันเวลาและเก็บเกี่ยว ผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า

 • ความยั่งยืน – มีการเก็บและนำเนื้อหาต่างๆ กลับมาใช้ซ้ำเมื่อมีเนื้อหาที่ซ้ำเหมือนเดิมกับที่เคยมีการแปลไว้มาก่อน ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าหน่วยความจำการแปล และสิ่งนี้เปรียบเสมือนกับ สินทรัพย์ของลูกค้าที่จะได้รับการนำมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าในการใช้บริการกับเรานั้นเอง

 • ความคุ้มค่าในการลงทุน – จากการใช้ผู้ให้บริการภาษาเพียงรายเดียว ทำให้เป็นง่ายที่จะคำนวณ ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งความคุ้มค่าจากการลงทุนที่เกิดจาก Agoda สามารถเปิดตัวเว็บไซต์ในภาษาต่างๆ ในทันช่วงเวลาที่เหมาะสมกับที่ตลาดต้องการทำให้ Agoda สามารถสร้างยอดขายอันคุ้มค่า ซึ่งถือเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุนไปกับการ Localization

More » Content

Contact Us