APTARA กับงานพากย์เสียงใน 20 ภาษาโดยนักพากย์ 160 ชีวิตกับเวลาเพียง 2 สัปดาห์สำหรับการดำเนินงาน

APTARA กับงานพากย์เสียงใน 20 ภาษาโดยนักพากย์ 160 ชีวิตกับเวลาเพียง 2 สัปดาห์สำหรับการดำเนินงาน

EQHO ได้ทำสิ่งที่แทบจะเป็นไม่ไปได้ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ Aptara ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ได้ทันเวลาอย่างงดงาม คุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อมูลเบื้องต้น

โซลูชั่นการให้บริการดิจิตอลคอนเทนท์ของ Aptara ช่วยให้สำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงสิบแห่งได้โอกาสเปิดประตูสู่แหล่งรายได้มหาศาลแหล่งใหม่ในโลกดิจิตัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งตลาดที่มีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ อีกด้วย ด้วยศักยภาพระดับเวิร์ลคลาสในการผลิตดิจิตอลคอนเทนท์ สื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนาการกระจายข้อมูลและเทคโนโลยี Aptara นำเนื้อหาอันเป็นแหล่งข้อมูลมาจากในทุกรูปแบบไฟล์และแปลงไฟล์นั้นเพื่อการกระจายข้อมูล ผ่านสื่อต่างๆ นับจาก eReaders และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปจนถึงแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์

ส่วน EQHO Globalization นั้นได้ผ่านการทำงานโปรเจ็คท์การพากย์เสียงระดับใหญ่ที่มีการพากย์เสียงตั้งแต่ 20 ภาษาหรือมากกว่าขึ้นไปอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว โปรเจ็คท์ซึงได้มีการร่วมงานกับ Aptara เป็นการทำงานร่วมกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่รายชื่อของ Fortune 100 ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในการบันทึกเสียงหลักสูตร eLearning ในหัวข้อเรื่องหลักปฎิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร ที่สมมติเหตุการณ์ด้วยตัวละครหลายบทบาทใน 20 ภาษา ด้วยข้อกำหนดเฉพาะที่ซับซ้อนและเวลาในการทำงานที่จำกัด ซึ่ง EQHO สามารถจัดการได้

ภาษาที่มีการพากย์เสียงในโปรเจ็คท์ดังกล่าวได้แก่ อาหรับ บัลแกเรีย จีน เช็ก เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ตุรกี สโลวาเกีย สเปน สเปนแบบที่ใช้ในเปอโตริโก และโปรตุเกส (บราซิล)

อุปสรรรคและความท้าทาย

 • การบริหารจัดการให้งบประมาณเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนดและการทำงานร่วมกับนักพากย์ 160 คน

 • ความท้าทายในการอัดเสียงนักพากย์ทั้ง 160 คน ภายในเวลาที่จำกัด

 • การจัดสรรให้เวลาของนักพากย์ และการตรวจงานโดยลูกค้าปลายทางภายในแต่ละประเทศตรงกัน โดยมีข้อแม้เรื่องเขตเวลาที่ต่างกันหลายเขต

 • กรอบเวลาในการทำงานมีเพียงสองสัปดาห์ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

 • การทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อที่จะวางหลักสูตรและตัดสินเลือกวิธีที่เป็นไปได้ที่จะลดจำนวน นักพากย์ที่ต้องใช้ลงเพื่อการบริหารจัดการให้ต้นทุนอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้ากำหนดและการบริหารจัดการข้อจำกัดในการดำเนินการต่างๆ

 • การตรวจสอบการบันทึกเสียงของบทพากย์ทั้งหมดในทุกภาษาโดยผู้สอบภายในแต่ละประเทศผ่านทางโทรศัพท์แบบกระจายเสียง ณ สถานที่ที่มีการบันทึกเสียง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ลูกค้าได้รับการบริการแบบครบวงจร
(end-to-end solution) นับจากการให้คำปรึกษาไปจนถึงการดำเนินงานในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีการการโปรดักชั่นจากส่วนกลางของ EQHO นั่นเอง  และจากการร่วมงานกับ EQHO เพียงสองสัปดาห์ทำให้ Aptara ได้รับประโยชน์หลายประการ ดังต่อไปนี้ อย่างชัดเจนจับต้องได้หลายประการดังต่อไปนี้

 • ความสมเหตุสมผล – – EQHO ได้พัฒนาแผนงานที่จะให้นักพากย์หนึ่งคนรับบทพากย์มากกว่าหนึ่งบทบาท โดยการใช้ รูปแบบการบันทึกเสียงที่แตกต่างและเทคนิคการกล้ำเสียง ในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีนักพากย์คนใดต้องมีบทสนทนากับตัวละครอื่นที่ นักพากย์คนนั้นได้พากย์เสียงไปแล้ว

 • ความประหยัด – แผนงานนี้ลดจำนวนนักพากย์โดยรวมที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดลงได้ ซึ่งช่วยทำให้สามารถลดต้นทุนของโปรเจ็คท์ และอุปสรรคในการทำงานลงไปได้เป็นอย่างมาก จำนวนนักพากย์ที่ใช้ในโปรเจ็คท์รวมเหลือเพียง 95 คน และสามารถส่งมอบงานได้อย่างตรงเวลาและ ภายในงบประมาณที่กำหนด

 • การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ – ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบในวางโครงร่างของงาน ทำให้สามารถผลิตงานออกมาได้ด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมไร้ที่ติและการบันทึกเสียงในทั้งหมด 20 ภาษา สามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นภายในเวลาสองสัปดาห์ตามที่กำหนด

 • การรับประกันคุณภาพงาน – นักภาษาศาสตร์ในระบบอัลฟาและเบตาและการทดสอบด้านการทำงานได้ดำเนินการภายในกรอบเวลา ที่ลูกค้ากำหนด

 • ความพึงพอใจ – ลูกค้าปลายทางผู้รับงานพากย์เสียงไปใช้มีความรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ส่งมอบเป็นอย่างมากและหลักสูตรที่ได้รับการปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละภาษา ได้มีการนำไปใช้พร้อมกันในสำนักงาน 20 แห่งทั่วโลก

More » Content

Contact Us