การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนงานบริการด้านภาษาให้กับ Transocean

การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนงานบริการด้านภาษาให้กับ Transocean

ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัทที่คล้ายกับ Transocean ที่ได้ใช้บริการจาก EQHO ในการฝึกอบรมพนักงานทั่วโลกของบริษัทมาแล้ว คุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อมูลเบื้องต้น

เหมือนเช่นเดียวกันกับคู่แข่งบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซอื่นๆ Transocean ได้เคยใช้บริการงานแปลภาษาภายในประเทศมาก่อน โดยเคยใช้ทั้ง ผู้ให้บริการแปลภาษาที่มีในแต่ละท้องถิ่น หรือบ่อยครั้งก็ให้วิศวกรของบริษัทช่วยแปลงานเหล่านั้นในเวลาที่ว่างจากการทำงาน   ในบางกรณี ยกตัวอย่างเช่น สื่อที่เป็นเสียงหรือวิดีโอ การแปลจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการเจ้าอื่นเพื่อการทำซับไตเติ้ลหรือการพากย์เสียง

เมื่อร่วมงานกับ EQHO เพื่อการแปลงานในภาษาต่างๆ หลายภาษาและเพื่อการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ Transocean สามารถทำให้วิศวกรของตนเองได้กลับไปทำงานในหน้าที่ที่ต้องทำได้ในทันที ในขณะที่สามารถลดความจำเป็นในการที่จะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการซ้ำซ้อนหลายๆ ที่ สำหรับสื่อแต่ละชนิด  สำหรับการติดต่องานกับ Transocean ในระดับ “ภูมิภาค” ทำให้ EQHO สามารถช่วยลด “ค่าใช้จ่ายแฝง” อาทิเช่น เวลาในการบริหารจัดการและการส่งงานแปล ไปยังผู้รับที่ถูกต้องช้ากว่ากำหนด  Transocean จึงมีบุคคลติดต่อเพียงคนเดียว และกระบวนการปฏิบัติเพียงหนึ่งเดียวที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ซึ่งทำให้ เกิดชิ้นงานที่ผลิตที่เสร็จสมบูรณ์ถูกส่งไปยังผู้รับพร้อมกันทีเดียว ไม่ต้องรอให้ชิ้นงานเสร็จทีละส่วนเหมือนการจ้างผู้ให้บริการหลายๆ ที่ จึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีการได้รับงานช้ากว่ากำหนดอีกต่อไป!

อุปสรรรคและความท้าทาย

 • ลดเวลาที่ผู้จัดการระดับภูมิภาคและระดับประเทศต้องใช้สำหรับการจัดซื้อและการบริหารจัดการการแปลภาษา

 • ลดความจำเป็นในการที่พนักงานและผู้จัดการระดับท้องถิ่นต้องใช้ “เวลาที่ว่างจากการทำงาน” มาทำงานแปลเอกสาร

 • เพิ่มความเร็วในการจัดส่งสื่อที่ผ่านการแปลภาษาเสร็จแล้วในรูปแบบไฟล์และมีเดียชนิดต่างๆ

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

 • แม่แบบการจัดซื้อจากระดับภูมิภาคซึ่งอำนวยความสะดวกด้านการจ่ายเงินทั้งจากส่วนกลางหรือจากระดับท้องถิ่น

 • มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับการแปลที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม

 • การใช้อีเมลและบัญชี FTP เพียงหนึ่งเดียวเพื่อให้สำนักงานระดับท้องถิ่นสามารถส่ง/รับงานแปลไปยัง/จากศูนย์กลางได้

 • การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งการจัดหน้าเอกสารสิ่งพิมพ์ในหลายๆ ภาษาและการผลิตสื่อเสียง และวิดีโอ

 • การปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการโลคัลไลเซชั่น รวมทั้งเครื่องมือที่ได้มาตรฐานของวงการและการปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

จากการมีการจัดซื้อระดับภูมิภาคแต่ยังมีการให้พนักงานในระดับท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบงาน ทำให้ Transocean ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากความร่วมมือกันในการทำงานของ ทั้งสองฝ่าย  กระบวนการที่เรียบง่ายแต่มากด้วยประสิทธิภาพนี้ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการที่ Transocean มีอำนาจในการต่อรองในการสั่งซื้อ เพิ่มขึ้นจากการจัดซื้อในปริมาณที่สูงเนื่องใช้บริการจากผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียวและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากต่างๆ ออกไป   พนักงานและผู้จัดการของ Transocean ที่ไม่จำเป็นที่ต้องทำงานแปลเอกสารต่อไป สามารถทำงานได้เร็วขึ้นมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

 • ความสะดวก – จากการมีผู้ติดต่อเพียงหนึ่งเดียว (ผ่านอีเมลและ FTP) ทำให้พนักงานและผู้จัดการสามารถส่งและรับคำร้องขอ ที่เกี่ยวกับการแปลภาษาได้ตามเวลาที่ต้องการ

 • สร้างความเป็นมาตรฐานที่ดียิ่งกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง – งานแปลมีคุณภาพสูงขึ้นจากการใช้กระบวนการปฏิบัติงานเพียงหนึ่งเดียวที่ให้ทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม (เช่น อภิธานศัพท์ การตรวจสอบ การแปล การตรวจสอบ การผลิต การอนุมัติ)

 • การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ – การเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรเพียงรายเดียว รวมไปถึงสื่อเสียงและวิดีโอในหลายภาษา ทำให้สามารถส่งมอบงานไปยังพนักงานที่อยู่บนฝั่งและนอกฝั่งที่อยู่ภายในภูมิภาคได้

 • ความยั่งยืน – มีการเก็บและนำเนื้อหาต่างๆ กลับมาใช้ซ้ำเมื่อมีเนื้อหาที่ซ้ำเหมือนเดิมกับที่เคยมีการแปลไว้มาก่อน ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าหน่วยความจำการแปล และสิ่งนี้สามารถช่วย ลดต้นทุนให้กับโปรเจ็คท์ต่างๆ ของลูกค้าได้นั่นเอง

 • ความสมเหตุสมผล – ด้วยการจัดซื้อจากในระดับภูมิภาค ทำให้ Transocean มีอำนาจในการต่อรองในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและลดความจำเป็นที่ต้องผ่าน กระบวนการจัดซื้อสำหรับคำร้องที่มาจากแต่ละโปรเจ็คท์ได้ การคำนวณ ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนจึงกลายเป็นเรื่องง่าย

More » Content

Contact Us