รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ความเร็วสูงโดย Siemens และการทำงานแข่งกับเวลาด้วยความเร็วสูงสุด

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ความเร็วสูงโดย Siemens และการทำงานแข่งกับเวลาด้วยความเร็วสูงสุด

Siemens และอีกหลายบริษัทที่คล้ายคลึงกันได้ใช้บริการจาก EQHO เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อมูลเบื้องต้น

Siemens AG คือบริษัทอิเล็คทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีธุรกิจหลักอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านพลังงาน การขนส่งและการดูแลสุขภาพ บริษัทแบ่งเป็น 5 แผนกที่สำคัญคือ อุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ โครงสร้างพื้นฐานและเมือง และการบริการด้านการเงินหรือ Siemens Financial Services (SFS)

ส่วน EQHO Globalization นั้นเคยทำงานด้าน Localization ที่ซับซ้อนให้กับบริษัทที่มีธุรกิจต่อยอดที่แตกต่างกันในหลายอุตสาหกรรมมาแล้วหลายโปรเจ็คท์ สำหรับโปรเจ็คท์ที่มีการดำเนินงานให้กับ Siemens ประเทศไทยนั้นประกอบด้วยการแปลและการเรียงพิมพ์กว่า 250,000 คำของเอกสารคู่มือผู้ใช้และการบำรุงรักษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย สำหรับใช้ในการให้บริการรถไฟฟ้าระบบใหม่ที่ให้บริการการเดินรถจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เนื่องด้วยเวลาในการฝึกอบรมที่ลูกค้าได้กำหนดไว้แล้ว โปรเจ็คท์จึงต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กระชั้นชิด

อุปสรรรคและความท้าทาย

 • Siemens ต้องการเนื้อหาที่มีความเป็นเทคนิคเฉพาะที่สูงมากด้วยจำนวนคำที่มาก ทั้งยังมีเวลาอันจำกัด

 • สิ่งที่สำคัญยิ่งคือจะต้องทำให้ศัพท์เฉพาะและรูปแบบต่างๆ มีความสอดคล้องคงที่ทั้งโปรเจ็คท์ เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับวิศวกรของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ให้เข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจน

 • โปรเจ็คท์ต้องพบกับวิกฤติในแง่ของเวลาที่จำกัด และหากปราศจากเอกสารการฝึกอบรมเหล่านี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ก็ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้

 • การจำกัดงบประมาณ ซึ่งหมายถึงว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีการแปลให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนำเนื้อหาที่ใช้แล้วกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ซ้ำให้ได้มากที่สุด

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

 • จากการประเมิน เราพบว่านักแปลของเราต้องแปลงานให้ได้มากกว่า 8,000 คำต่อวันเพื่อที่ทำให้งานเสร็จทันเวลา ซึ่งหมายความว่าเราต้องใช้ทีมงานนักแปลทีมใหญ่มาก

 • เพื่อที่จะทำให้ศัพท์เฉพาะและรูปแบบต่างๆ ที่มาจากนักแปลและ editor แต่ละคนมีความสอดคล้องคงที่ทั้งโปรเจ็คท์ EQHO จึงได้สร้างรูปแบบแนะนำสำหรับการแปลเฉพาะสำหรับองค์กรของลูกค้าและการอภิธานศัพท์ทางด้านเทคนิคอย่างครอบคลุมเพื่อให้ทีมงานนักแปลทุกคนนำไปใช้ปฏิบัติตาม

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ลูกค้าได้รับการบริการแบบครบวงจรนับจากการให้คำปรึกษาไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีการโปรดักชั่นจากส่วนกลางของ EQHO นั่นเอง  จากการร่วมงานกับ EQHO ทำให้ Siemens ได้รับประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้

 • ความใกล้ยิ่งทำให้งานง่ายขึ้นยิ่งกว่าที่เคย – สามารถจัดการประชุมเริ่มโครงการได้ที่สำนักงานโครงการ Siemens ที่อยู่ในออฟฟิศที่กรุงเทพฯ

 • ความใส่ใจในรายละเอียด – นอกเหนือจากที่ทีมงานแปลร่วมแชร์ข้อมูลจากเครือข่ายหน่วยความจำการแปล (TM) EQHO ยังเตรียมการอย่างรอบคอบโดยมีรูปแบบแนะนำ จึงทำให้ได้งานแปลมีคุณภาพและมีความสอดคล้องคงที่ตลอดทุกชุดเอกสาร

 • ความรวดเร็วและความคุ้มค่า – การแปลภาษาสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 20 วันทำการและส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นผลการทำงานที่ดียิ่งกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

 • ความประหยัด – ด้วยการแชร์หน่วยความจำการแปลหรือ TM ภายในเครือข่าย เราสามารถช่วยลูกค้าประหยัดงบประมาณ

 • ความสมเหตุสมผล – การจัดหน้าเอกสารสิ่งพิ่มพ์และการตรวจแก้พิสูจน์อักษรได้ทำภายในสำนักงานของเราเอง ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาด้านการดำเนินงาน และทำให้มั่นใจได้ว่างานจะเสร็จและสามารถส่งมอบได้ตามเวลาและภายในงบประมาณที่กำหนด

More » Content

Contact Us