!-- Google Tag Manager -->

Testing

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາລາວ – ພາບລວມ

ການດຳເນີນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາລາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ງ່າຍສຳລັບຫຼາຍບໍລິສັດ. ບາງປັດໄຈທີ່ສາມາດ ຢຸດສະງັກໂຄງການ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ ແມ່ນກຸ່ມຕົວໜັງສືທີ່ສັບຊ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍວັນນະຍຸດ, ການບໍ່ມີຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳ, ການນຳໃຊ້ຮູບແບບຕົວໜັງສືທີ່ບໍ່ແມ່ນ Unicode ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ການແຕກແຖວໃນໄລຍະການຈັດໜ້າເອກະສານ ແລະ ການຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ເມື່ອແປຈາກພາສາອັງກິດ. ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ.

 

ຫ້ອງການປະຈຳລາວ- ປະສົບການ ພາສາລາວ

ນອກຈາກ ຫ້ອງການດຳເນີນງານໃຫຍ່ທີ່ມີພະນັກງານ 110 ຄົນ ຢູ່ບາງກອກ, ໄທ, ເອ໊ກໂຄ່ ຍັງມີຫ້ອງການດຳເນີນງານແຫ່ງທີ່ສອງ ອາຊີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນ ສປປ ລາວ. ອັນນີ້ ຄຽງຄູ່ກັບທີມງານນາຍພາສາລາວພາຍໃນປະເທດ ເຮັດໃຫ້ ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດເປັນຈຸດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານການແປ ແລະ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາລາວຂອງທ່ານ. ນັບແຕ່ ການແປເອກະສານ ທຸລະກິດມາດຕະຖານ ຈົນເຖິງເອກະສານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວິຊາການທີ່ສະຫຼັບສັບຊ້ອນທີ່ສຸດ, ເອ໊ກໂຄ່ ມີນາຍພາສາທີ່ມີພອນສະຫວັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ພໍໃຈກັບບົດແປຂອງທ່ານ.

 

ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການປະຈຳລາວຂອງພວກເຮົາ

 

ພາສາລາວ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍບໍລິສັດທຸກຂະໜາດທົ່ວໂລກ ຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ທ້າທ້າຍໃນອາຊີ, ລວມທັງລາວ. ໂດຍການສະໜອງ ການແປທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າທີ່ປັດສະຈາກຂໍ້ຕິຕຽນທີ່ຄຸ້ມຄ່າເງິນ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ພິສູດ ປະຫວັດການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດຕ່າງໆໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ ລາວ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການແປ ພາສາລາວ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາລາວ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາລາວ

 • ການພາກສຽງ ພາສາລາວ

 • ການບັນລະຍາຍວີດີໂອ ພາສາລາວ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດພາສາລາວ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາລາວ

 • ການທົດສອບດ້ານຄຸນນະພາບ (QA) & ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ ພາສາລາວ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ລາຍຊື່ລູກຄ້າ

 • Caterpillar

 • P&G

 • Nestle

 • ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ

 • ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງມີເນໂຣ MMG

 • ບໍລິສັດ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຊັມຊຸງໄທ

 • ອົງການ MAG

 • ບໍລິສັດ ລົງທຶນ Sanum

 • Lao – China Securities

 • ບໍລິສັດ ລາວອາຊີ-ປາຊີຟິກ ບິວເວີລີ

 • ບໍລິສັດ Inter Atwood Trading

 • ອົງການ SNV

 

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

ການຈັດການ ໂຄງການ ແປພາສາລາວດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ຕ້ອງສ້າງທີມງານນາຍພາສາ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້ ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ບັນທຶກຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ມາດຕະຖານສຳລັບທຸກປະເພດໂຄງການ, ແຕ່ວ່າຮູບແບບດຽວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກັບທຸກໂຄງການ. ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການລູກຄ້າທີ່ມີປະສົບການຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທີ່ຈະປຶກສາກັບທ່ານ ວ່າອົງປະກອບໃດເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບ ໂຄງການຂອງທ່ານ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ນັກແປພາສາຄົນລາວ ພາຍໃນປະເທດ

ອີງຕາມແບບພາກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳ, ເອ໊ກໂຄ່ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກແປພາສາມືອາຊີບຄົນລາວ ພາຍໃນປະເທດ. ວິທີການດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຫລຸດຜ່ອນ ບັນຫາທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນວິວັດທະນາການຂອງພາສາ ຊຶ່ງສາມາດກາຍເປັນປັນຫາເມື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ນາຍພາສາທີ່ໄດ້ຈາກປະເທດ ບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ, ແຕ່ວິທີການດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ເອ໊ກໂຄ່ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ ນັກແປພາສາຄົນລາວມືອາຊີບ.

 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການແປພາສາລາວ

 • ຍ້ອນບໍ່ມີການຍະວາງລະຫວ່າງຄຳສັບ, ການຈັດແຖວຂອງຕົວໜັງສື ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ດຳເນີນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍ ຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ໂປຼແກຼມ ຈັດໜ້າເອກະສານ ຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ ສະໜັບສະໜູນການວາງຕຳແໜ່ງຫຼາຍລະດັບຂອງສະຫຼະ ແລະ ວັນນະຍຸດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 • ຍັງມີການນຳໃຊ້ Non-Unicode ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລວມເຂົ້າກັບແບບຕົວໜັງສື Unicode ໃນເອກະສານສະບັບຕົ້ນດຽວກັນ; ຜົນໄດ້ຮັບກໍ່ຄື ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ການຄັດລອກເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ.

 • ພາສາລາວມີ ຫຼາຍພາສາກຸ່ມຄົນ; ນັ້ນຄື ການນຳໃຊ້ຄຳສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອີງຕາມສະຖານະການ ແລະ ຂອບເຂດທາງສັງຄົມ, ອາຍຸ, ເພດ, ແລະ ສະຖານະພາບຂອງຜູ້ເວົ້າ/ຜູ້ຂຽນ ແລະ ຜູ້ຟັງ/ຜູ້ອ່ານ. ມີ 4 ພາສາກຸ່ມຄົນຄື- ກະສັດ (ປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ໃຊ້), ພະສົງ, ຂຽນ ແລະ ເວົ້າ – ຊຶ່ງພາສາຂຽນ ແລະ ເວົ້າຕ່າງກໍມີພາສາກຸ່ມຍ່ອຍ.

 • ຄຳສັບດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະກົດຕາມສຽງ ຫຼາຍກວ່າການແປ, ແຕ່ມີເອກະສານອ້າງອີງ ວິທີການສະກົດ “ມາດຕະຖານ” ຢ່າງຈຳກັດ.

 • ພາສາລາວມີລະບົບ ໄວຍະກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍ; ນັ້ນຄືການອະທິບາຍລະອຽດຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄືບໜ້າເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ລັກສະນະນີ້ ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ ເນື້ອໃນຍາວອອກໄປ/ສັ້ນເຂົ້າ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອແປຈາກ/ເປັນ ພາສາລາວ.

 

ກ່ຽວກັບ ພາສາລາວ

ພາສາລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນກຸ່ມພາສາໄຕ ຂອງຕະກຸນ ພາສາໄຕ-ກະໄດ. ພາສາສຳຄັນອື່ນໆໃນກຸ່ມ ພາສາໄຕປະກອບດ້ວຍ ໄທ, ຊານ ແລະ ຊູອັງ; ໃນນີ້, ພາສາລາວ ແມ່ນໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດກັບພາສາ ໄທ, ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່, ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໃຈທັງສອງພາສາ. ພາສາເວົ້າຂອງປະຊາກອນຢູ່ ພາກຕະເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄທ (ອີສານ) ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ ພາສາລາວ.

 

ບົດຂຽນລາວ, ອັກສອນລາວສະໄໝໃໝ່ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງພຽງເລັກນ້ອຍ ຈາກບົດຂຽນພາສາໄຕນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຄ່ອຍຖືກຫັນເປັນມາດຕະຖານ ໂດຍກະສັດແຫ່ງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ໃນຕົ້ນສັດຕະວັດທີ 14. ໃນສະໄໝກ່ອນ, ກຸ່ມຕົວອັກສອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາແມ່ນອັກສອນ ອາບູກີດາ- ລະບົບການຂຽນໜຶ່ງທີ່ພະຍັນຊະນະອາດລວມສຽງສະຫຼະທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນຢ່າງຊັດເຈນ – ແຕ່ການປະຕິຮູບ ວິທີການສະກົດຄຳສະໄໝໃໝ່ ແມ່ນມີເຄື່ອງໝາຍຂອງສຽງສະຫຼະທັງໝົດຢ່າງຊັດເຈນ.

 

ຕົວໜັງສືໃນ ພາສາລາວ ປະກອບດ້ວຍ 27 ພະຍັນຊະນະ, 3 ພະຍັນຊະນະປະສົມ ແລະ 17 ສັນຍາລັກສະຫຼະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ທີ່ຖືກໃຊ້ທັງເປັນແບບດ່ຽວ ແລະ ປະສົມກັບສັນຍາລັກຂອງສະຫຼະອື່ນ ແລະ ພະຍັນຊະນະບາງຕົວ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນສະຫຼະຫຼາຍກວ່າ 40 ຕົວ, ສະຫຼະປະສົມສອງຕົວ ແລະ ສະຫຼະປະສົມສາມຕົວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີວັນນະຍຸດ 4 ຕົວ ແລະ ຕົວອັກສອນອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ການອອກສຽງ ຫຼື ຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊ້ຳ ຫຼື ການຫຍໍ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເລກຕາເວັນຕົກ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຕົວເລກດັ້ງເດີມຂອງລາວ ກໍຍັງສືບຕໍ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນບົດຂຽນທາງການ. ພາສາລາວ ແມ່ນຂຽນຈາກ ຊ້າຍຫາຂວາ ໂດຍທີ່ບໍ່ການຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳ; ການຍະວ່າງແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອແຍກອະນຸປະໂຫຍກ, ປະໂຫຍກ, ແລະ ລາຍການໃນບັນຊີລາຍຊື່ເປັນຕົ້ນ.

 

ພະຍັນຊະນະ

ການຜູກມັດໃນການຂຽນຊ້ຳ

ສະຫຼະ*

ວັນນະຍຸດ*

ສັນຍາລັກອື່ນໆ*

ຕົວເລກ

* ສະຫຼະ, ວັນນະຍຸດ ແລະ ສັນຍາລັກການຍົກເລີກສຽງພະຍັນຊະນະ ຖືກສະແດງເປັນຄູ່ກັບຕົວໜັງສື ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນສະແດງຢູ່ເທິງ ບຣາວເຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

More » Content

Contact Us