APTARA – 20 ภาษา, นักพากย์ 160 คน และมีเวลาเพียง 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้งาน

APTARA – 20 ภาษา, นักพากย์ 160 คน และมีเวลาเพียง 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้งาน

EQHO ได้ทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ Aptara ทำตามความต้องการของลูกค้าประจำได้สำเร็จ เราสามารถทำเช่นเดียวกันนี้ให้คุณได้

อ่านเพิ่มเติม

The Media Alliance กับการเปิดตัวแคมเปญ ‘Re-Draws the Line’ ด้วยการพากย์เสียงใน 3 ภาษาและเวลาดำเนินการเพียงสัปดาห์เดียว

The Media Alliance กับการเปิดตัวแคมเปญ ‘Re-Draws the Line’ ด้วยการพากย์เสียงใน 3 ภาษาและเวลาดำเนินการเพียงสัปดาห์เดียว

ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัทที่คล้ายกับ The Media Alliance ที่ได้ใช้บริการ EQHO เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการสื่อสารกับคนทั่วโลก ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น

Asia-Pacific Media Alliance for Social Awareness ( หรือเรียกสั้นๆ ว่า “The Media Alliance”) คือโครงการที่ริเริ่มโดยวงการสื่อและโฆษณา เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการ

หลังจากที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทได้ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร ในสำนักงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ กรุงมะนิลา และสิงคโปร์ ด้วยการสนับสนุนการทำงานจาก ทีมงานที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการที่ปรึกษาทีพำนักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ในปีค.ศ. 2011 The Media Alliance ได้เปิดตัวแคมเปญ “Redraw the Line” ของรัฐบาลสวีเดนและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วหันมาใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดในการขนส่ง รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้วิถีชีวิตสีเขียวให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้มีผลต่อรูปแบบการบริโภคในชีวิตประจำวันและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้

The Media Alliance ได้ใช้บริการจาก EQHO ในการบันทึกเสียงพากย์และการพากย์เสียงในฟิล์มสำหรับภาษาต่างๆ ที่ใช้ใน เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับแคมเปญนี้

อุปสรรรคและความท้าทาย

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ลูกค้าได้รับการบริการแบบครบวงจรในการ Localization สำหรับสื่อมัลติมีเดีย นับจากการให้คำปรึกษาไปจนถึงการเปิดแคมเปญ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีการโปรดักชั่นจากส่วนกลางของ EQHO นั่นเอง  ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ The Media Alliance ได้รับประโยชน์จากใช้บริการ Localization สำหรับสื่อมัลติมีเดียจาก EQHO อย่างชัดเจนจับต้องได้หลายประการดังต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษ:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NahfAe_WXqU

ภาษาเวียดนาม:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pGUGav-GHNI

ภาษาไทย:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zW7lnHCSFXs

ภาษาตากาล็อก:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XPP7_xwbMjU

More » Content

Contact Us