NetDimensions

NetDimensions

NetDimensions เป็นผู้ให้บริการระบบการจัดการประสิทธิภาพ ความรู้ และการเรียนรู้ทั่วโลก และได้เลือก EQHO เป็นพันธมิตรด้านโลคัลไลเซชันมาตั้งแต่ปี 2007 ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์นี้ เราได้โลคัลไลซ์โปรเจ็กต์ EKP และ Talent Suite LMS เป็นภาษาของประเทศในเอเชียและยุโรปหลายภาษา และมีบริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการพัฒนาสู่การโลคัลไลเซชันที่สามารถวัดได้

อ่านเพิ่มเติม

Knowledge Platform

Knowledge Platform

EQHO ได้ร่วมงานกับ Knowledge Platform ที่สิงคโปร์ เพื่อให้บริการด้านภาษาของประเทศในเอเชียและยุโรป และสนับสนุนเกณฑ์การพัฒนางานโลคัลไลเซชันภายในโดยใช้ส่วนประกอบของการแปลและการบันทึกเสียงแบบสแตนด์อโลน นอกจากนี้ นอกจากนี้ เรายังมีซอฟต์แวร์ช่วยสอนอีเลิร์นนิงแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการเตรียมไฟล์โปรเจ็กต์ และการดำเนินการ (รวมการดึงข้อความจากไฟล์ HTML, XML และ JS), การจัดการคำศัพท์, การแปล, การบันทึกเสียง, การรวมหลักสูตรซ้ำและเผยแพร่ รวมทั้งการทดสอบทางภาษาและฟังก์ชั่นการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

Delphian Logic

Delphian Logic

Delphian Logic บริษัทอีเลิร์นนิงที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียเป็นนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในเมืองปูเณ่ที่ให้บริการโซลูั่ชันการเรียนรู้และการเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก EQHO ให้บริการโลคัลไลเซชันอีเลิร์นนิงแก่ลูกค้า Fortune 500 รายของ Delphian โดยมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานโลคัลไลเซชันที่ครอบคลุมและดีที่สุดรวมทั้งการประชุมในบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

Indecomm Learning

Indecomm Learning

Indecomm Learning (เดิมคือ Brainvisa) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านการให้คำปรึกษา การจัดหาพนักงาน การเรียนรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งบริการต่างๆ ที่มีการขยายการดำเนินงานใน 6 ประเทศ 4 ทวีป นอกจากนี้ EQHO ยังให้บริการงานแปล งานพากย์เสียงหลายภาษา และโซลูชันงาน DTP สำหรับลูกค้า 500 รายของ Fortune มาตั้งแต่ปี 2008 โปรเจ็กต์มีการกำหนดงานโลคัลไลเซชันแบบเบ็ดเสร็จถึง 25 ภาษา รวมทั้งภาษาจีนย่อและจีนดั้งเดิม (ฮ่องกงและไต้หวัน), ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลย์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ไทย, ดัตช์, ฝรั่งเศส, กรีก, เยอรมัน, อิตาลี, โปรตุเกส, เช็ก, รัสเซีย, ฮังการี, โปแลนด์, เดนมมาร์ก, สวีเดน, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, ฮีบรู, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปนละติน

อ่านเพิ่มเติม

Kallidus

Kallidus

Kallidus เป็นบริษัทพัฒนาอีเลิร์นนิงที่ให้บริการระบบซอฟต์แวร์, อีเลิร์นนิง และให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ มั่นใจได้ว่าพนักงานที่มีอยู่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน EQHO จัดการกับโปรเจ็กต์จำนวนมากให้ที่นี่ได้สำเร็จโดยมีคำแปลเป็นภาษาเช็ก เยอรมัน ฮังการี ดัตช์ โปแลนด์ และไทย เป็นการแปลเกณฑ์ความสามารถและระบบการให้คะแนนที่ใช้ภายในเกณฑ์บริหารจัดการ LMS

อ่านเพิ่มเติม

Aptara

Aptara

Aptara ซึ่งเป็นเป็นผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จคุณภาพสูง คอนเทนต์บนมือถือ และโซลูชันเทคโนโลยีคอนเทนต์ รวมทั้งการสร้างอีบุ๊ก ต้องการโซลูชันโลคัลไลเซชันอีเลิร์นนิงแบบเบ็ดเสร็จเป็นภาษาของประเทศในเอเชียและยุโรปสำหรับบริษัทที่มีศักยภาพสูงหลายแห่งและอุตสาหกรรมหลายประเภท โปรเจ็กต์เพิ่มเติมที่ EQHO ดำเนินการให้บริษัทแห่งนี้รวมถึงงานแปลและการบันทึกเสียงงานพากย์ รวมทั้งโซลูชันซอฟต์แวร์ช่วยสอนจากปลายทางถึงปลายทาง, ‘LMS ready’ ที่ทดสอบแล้วสำหรับซอฟต์แวร์ช่วยสอนชุด Adobe Flash/ XML เป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้า

Aptara

อุตสาหกรรม

บริการอย่างมืออาชีพ

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

การพากย์และมัลติมีเดีย

อีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ซอฟต์แวร์ช่วยสอน

ภาษา

เอเชียและยุโรป

บริการของเรา

Aptara ซึ่งเป็นเป็นผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จคุณภาพสูง คอนเทนต์บนมือถือ และโซลูชันเทคโนโลยีคอนเทนต์ รวมทั้งการสร้างอีบุ๊ก ต้องการโซลูชันโลคัลไลเซชันอีเลิร์นนิงแบบเบ็ดเสร็จเป็นภาษาของประเทศในเอเชียและยุโรปสำหรับบริษัทที่มีศักยภาพสูงหลายแห่งและอุตสาหกรรมหลายประเภท โปรเจ็กต์เพิ่มเติมที่ EQHO ดำเนินการให้บริษัทแห่งนี้รวมถึงงานแปลและการบันทึกเสียงงานพากย์ รวมทั้งโซลูชันซอฟต์แวร์ช่วยสอนจากปลายทางถึงปลายทาง, ‘LMS ready’ ที่ทดสอบแล้วสำหรับซอฟต์แวร์ช่วยสอนชุด Adobe Flash/ XML เป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา

More » Content

Contact Us