Aon

Aon

EQHO ทำการโลคัลไลซ์ระบบนโยบายและการขอรับสิทธิ์ของ Oracle เป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีจำนวน 65,000 คำ เนื่องจากความซับซ้อนของแอปพลิเคชัน รวมทั้งศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับการประกันและคำย่อนับร้อยคำ โปรเจ็กต์นี้จึงต้องใช้นักแปลที่มีประสบการณ์สูงด้านค้าประกัน โปรเจ็กต์นี้เสร็จสิ้นโดยใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ Aon จึงเป็นนายหน้าประกันต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ทำการค้าประกันได้อย่างเต็มรูปแบบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม

โซลูชันธุรกิจของ Microsoft

โซลูชันธุรกิจของ Microsoft

EQHO นำส่งโปรเจ็กต์ภาษาไทยและจีนย่อเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การบัญชีและการเงิน Attain และ Axapta ERP ที่มีจำนวนคำมากนี้ได้สำเร็จ โปรเจ็กต์นี้เป็นงานโลคัลไลซ์ส่วนติดต่อผู้ใช้และระบบวิธีใช้งานของทั้งสองแอปพลิเคชั่น ต้องใช้ทีมนักแปล 22 คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และธุรกิจทั่วไป เราได้พัฒนาคำศัพท์ แปลเนื้อหาจนครบ โลคัลไลซ์ภาพ ปรับขนาดกล่องโต้ตอบและฟังก์ชั่นเมนู และทำการทดสอบเพื่อตรวจสอบยืนยันรุ่น แก้ไขจุดบกพร่อง และทำการตรวจรับรองคุณภาพเป็นขั้นสุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม

IBM

IBM

EQHO เป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นรายแรกที่ IBM Japan ยอมรับ และเป็นผู้จัดหาบริการโลคัลไลเซชันที่ได้รับเลือกสำหรับ IBM Thailand นาน 6 ปี โดยไม่เคยได้คะแนนต่ำกว่า 96% จากการประเมินในระดับโลกของ IBM บริการที่เรามอบให้บริษัทซอฟต์แวร์และไอทีแห่งนี้รวมถึงการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานในสถานที่และระยะไกล, ความสอดคล้องตามข้อกำหนด และการทดสอบทางภาษา, กระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานของ IBM และงานแปลเป็นภาษาไทยมากกว่าสี่ล้านคำ

อ่านเพิ่มเติม

Cengage Learning

Cengage Learning

Cengage Learning ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์และให้บริการข้อมูลดิจิทัลสำหรับตลาดการศึกษา อาชีพ และห้องสมุดต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญของ EQHO แปลโมดูลซอฟต์แวร์ช่วยสอนหลักสูตรอีเลิร์นนิงและหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ IT และการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์, การใช้งานแอปพลิเคชัน, การติดตั้งและการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ IT รวมทั้งหนังสือการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและส่วนบุคคลเป็นภาษาต่างๆ จำนวนมาก ได้แก่ภาษา อาหรับ (มาตรฐาน), ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, โปรตุเกส (โปรตุเกส), โรมาเนีย, รัสเซีย, จีนประยุกต์, สเปน, ละตินอเมริกาและสเปนเม็กซิกัน, สวีเดน, ไทย และตุรกี

อ่านเพิ่มเติม

Knowledge Platform

Knowledge Platform

EQHO ได้ร่วมงานกับ Knowledge Platform ที่สิงคโปร์ เพื่อให้บริการด้านภาษาของประเทศในเอเชียและยุโรป และสนับสนุนเกณฑ์การพัฒนางานโลคัลไลเซชันภายในโดยใช้ส่วนประกอบของการแปลและการบันทึกเสียงแบบสแตนด์อโลน นอกจากนี้ นอกจากนี้ เรายังมีซอฟต์แวร์ช่วยสอนอีเลิร์นนิงแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการเตรียมไฟล์โปรเจ็กต์ และการดำเนินการ (รวมการดึงข้อความจากไฟล์ HTML, XML และ JS), การจัดการคำศัพท์, การแปล, การบันทึกเสียง, การรวมหลักสูตรซ้ำและเผยแพร่ รวมทั้งการทดสอบทางภาษาและฟังก์ชั่นการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

Delphian Logic

Delphian Logic

Delphian Logic บริษัทอีเลิร์นนิงที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียเป็นนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในเมืองปูเณ่ที่ให้บริการโซลูั่ชันการเรียนรู้และการเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก EQHO ให้บริการโลคัลไลเซชันอีเลิร์นนิงแก่ลูกค้า Fortune 500 รายของ Delphian โดยมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานโลคัลไลเซชันที่ครอบคลุมและดีที่สุดรวมทั้งการประชุมในบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

Indecomm Learning

Indecomm Learning

Indecomm Learning (เดิมคือ Brainvisa) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านการให้คำปรึกษา การจัดหาพนักงาน การเรียนรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งบริการต่างๆ ที่มีการขยายการดำเนินงานใน 6 ประเทศ 4 ทวีป นอกจากนี้ EQHO ยังให้บริการงานแปล งานพากย์เสียงหลายภาษา และโซลูชันงาน DTP สำหรับลูกค้า 500 รายของ Fortune มาตั้งแต่ปี 2008 โปรเจ็กต์มีการกำหนดงานโลคัลไลเซชันแบบเบ็ดเสร็จถึง 25 ภาษา รวมทั้งภาษาจีนย่อและจีนดั้งเดิม (ฮ่องกงและไต้หวัน), ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลย์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ไทย, ดัตช์, ฝรั่งเศส, กรีก, เยอรมัน, อิตาลี, โปรตุเกส, เช็ก, รัสเซีย, ฮังการี, โปแลนด์, เดนมมาร์ก, สวีเดน, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, ฮีบรู, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปนละติน

อ่านเพิ่มเติม

Kallidus

Kallidus

Kallidus เป็นบริษัทพัฒนาอีเลิร์นนิงที่ให้บริการระบบซอฟต์แวร์, อีเลิร์นนิง และให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ มั่นใจได้ว่าพนักงานที่มีอยู่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน EQHO จัดการกับโปรเจ็กต์จำนวนมากให้ที่นี่ได้สำเร็จโดยมีคำแปลเป็นภาษาเช็ก เยอรมัน ฮังการี ดัตช์ โปแลนด์ และไทย เป็นการแปลเกณฑ์ความสามารถและระบบการให้คะแนนที่ใช้ภายในเกณฑ์บริหารจัดการ LMS

อ่านเพิ่มเติม

Aptara

Aptara

Aptara ซึ่งเป็นเป็นผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จคุณภาพสูง คอนเทนต์บนมือถือ และโซลูชันเทคโนโลยีคอนเทนต์ รวมทั้งการสร้างอีบุ๊ก ต้องการโซลูชันโลคัลไลเซชันอีเลิร์นนิงแบบเบ็ดเสร็จเป็นภาษาของประเทศในเอเชียและยุโรปสำหรับบริษัทที่มีศักยภาพสูงหลายแห่งและอุตสาหกรรมหลายประเภท โปรเจ็กต์เพิ่มเติมที่ EQHO ดำเนินการให้บริษัทแห่งนี้รวมถึงงานแปลและการบันทึกเสียงงานพากย์ รวมทั้งโซลูชันซอฟต์แวร์ช่วยสอนจากปลายทางถึงปลายทาง, ‘LMS ready’ ที่ทดสอบแล้วสำหรับซอฟต์แวร์ช่วยสอนชุด Adobe Flash/ XML เป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้า

Aptara

อุตสาหกรรม

บริการอย่างมืออาชีพ

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

การพากย์และมัลติมีเดีย

อีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ซอฟต์แวร์ช่วยสอน

ภาษา

เอเชียและยุโรป

บริการของเรา

Aptara ซึ่งเป็นเป็นผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จคุณภาพสูง คอนเทนต์บนมือถือ และโซลูชันเทคโนโลยีคอนเทนต์ รวมทั้งการสร้างอีบุ๊ก ต้องการโซลูชันโลคัลไลเซชันอีเลิร์นนิงแบบเบ็ดเสร็จเป็นภาษาของประเทศในเอเชียและยุโรปสำหรับบริษัทที่มีศักยภาพสูงหลายแห่งและอุตสาหกรรมหลายประเภท โปรเจ็กต์เพิ่มเติมที่ EQHO ดำเนินการให้บริษัทแห่งนี้รวมถึงงานแปลและการบันทึกเสียงงานพากย์ รวมทั้งโซลูชันซอฟต์แวร์ช่วยสอนจากปลายทางถึงปลายทาง, ‘LMS ready’ ที่ทดสอบแล้วสำหรับซอฟต์แวร์ช่วยสอนชุด Adobe Flash/ XML เป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา

More » Content

Contact Us