Raimon Land

Raimon Land

Raimon Land เป็นผู้พัฒนาสินทรัพย์ที่ได้รับรางวัล และได้ทำสัญญากับ EQHO เพื่อใช้บริการโลคัลไลเซชันผลิตภัณฑ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซีย, จีน และไทย สำหรับเว็บไซต์ขององค์กรและไมโครไซต์บุคคล ซึ่งรวมถึง The River: (https://www.theriverbangkok.com) และ 185 ราชดำริ: (https://www.185rajadamri.com)

อ่านเพิ่มเติม

P&G

P&G

EQHO ให้บริการงานโลคัลไลเซชันเอกสารของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การดูแลส่วนบุคคลไปจนถึงการทำความสะอาดบ้าน เป็นภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายภาษา

อ่านเพิ่มเติม

Pernod Ricard

Pernod Ricard

บริษัทเป็นผู้นำร่วมในภาคการจำหน่ายสุราทั่วโลก มีการดำเนินงานใน 70 ประเทศ และพัฒนาตนเองจนเป็นอันดับหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีคุณภาพสูง โปรเจ็กต์ที่ EQHO ดำเนินการจนเสร็จสิ้นได้แก่ การโลคัลไลเซชันเอกสารการฝึกอบรม/การปฐมนิเทศเป็นภาษาเอเชียหลายภาษา การถ่ายเสียงและการแปลสคริปต์สำหรับการโลคัลไลเซชันดีวีดี และการให้บริการบันทึกเสียง/วิดีโอหลายภาษา

อ่านเพิ่มเติม

Carrefour

Carrefour

Boston Group และ Carrefour ได้ติดต่อ EQHO เมื่อต้องการใช้บริการหรือการสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษา การแปล และโลคัลไลเซชันเพื่อเริ่มใช้งานระบบอีเลิร์นนิงเป็นภาษาของประเทศในเอเชีย ระบบนี้มีเป้าหมายในการฝึกอบรมพนักงานของ Carrefour จำนวน 65,000 คนในหกภูมิภาคให้ใช้ซอฟต์แวร์ Supply Chain Management ที่กำหนดขึ้นเองสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหาอีเลิร์นนิงของเราทำให้เกิดโซลูชันที่ใช้ XML ที่ทำให้สามารถส่งข้อความที่แปลได้จาก Storyboards ไปไว้ในโปรแกรมสำหรับช่วยในการแปล แล้วจึงส่งไปในเท็มเพลตเนื้อหาของ Flash

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้า

Carrefour

อุตสาหกรรม

ค้าปลีก

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

เอกสารและคู่มือ

การพากย์และมัลติมีเดีย

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ช่วยสอน

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

Boston Group และ Carrefour ได้ติดต่อ EQHO เมื่อต้องการใช้บริการหรือการสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษา การแปล และโลคัลไลเซชันเพื่อเริ่มใช้งานระบบอีเลิร์นนิงเป็นภาษาเอเชีย ระบบนี้มีเป้าหมายในการฝึกอบรมพนักงานของ Carrefour จำนวน 65,000 คนในหกภูมิภาคให้ใช้ซอฟต์แวร์ Supply Chain ที่กำหนดขึ้นเองสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหาอีเลิร์นนิงของเราทำให้เกิดบริการที่ใช้ XML ที่ทำให้สามารถส่งข้อความที่แปลได้จาก Storyboards ไปไว้ในโปรแกรมสำหรับช่วยในการแปล แล้วจึงส่งไปในเท็มเพลตเนื้อหาของ Flash

More » Content

Contact Us