Amadeus

Amadeus

ผู้ดำเนินธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเดินทางทั่วโลกเลือก EQHO ให้เป็นคู่ค้าโลคัลไลเซชันสำหรับ Vista ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม POS แรก บริการของเรารวมการแปล Vista เป็นภาษาจีนดั้งเดิมสำหรับตลาดไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม

Aldata

Aldata

Aldata Software Management Inc. พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการตามเวลาจริงสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการเฉพาะ เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาของประเทศในยุโรปและเอเชีย EQHO จึงเข้ามาพัฒนาพัฒนาชุดกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้บริษัทสามารถส่งผ่านโมเดลโลคัลไลเซชันของพนักงานไปสู่วิธีการที่มีการจัดการจากส่วนกลางและจ้างคนจากภายนอกทั่วโลก เรามีบริการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อประเมินซอฟต์แวร์ GOLD Unix สำหรับการทำให้เป็นสากล, ความเข้ากันได้ของดับเบิ้ล-ไบต์ และการแปลคำมากกว่าหนึ่งล้านคำจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จีนดั้งเดิมและจีนย่อ โปแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซียมาเลเซีย รัสเซีย และดัตช์ มีการรวบรวมนักภาษาที่มีความรู้หลายสาขาให้แปลงานในหัวข้อต่างๆ ภายในโมดูลแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม

Netsuite

Netsuite

NetSuite คือชุดซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจบนเว็บแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงการบัญชีธุรกิจ, ซอฟต์แวร์ ERP และ CRM และอีคอมเมิร์ซ EQHO ให้บริการโลคัลไลเซชันเป็นภาษาของประเทศในยุโรปและเอเชีย, โลคัลไลซ์ระบบของส่วนติดต่อผู้ใช้และวิธีการใช้งานสำหรับโมดูลที่หลากหลาย รวมถึงการบัญชี/การเงิน, CRM, SGA, ความสามารถ/การวิเคราะห์ทางธุรกิจ และทรัพยากรบุคคล ในการทำงานกับสภาพแวดล้อมแบบ XML นั้น เราได้พัฒนาและนำกระบวนการโลคัลไลเซชันที่กำหนดเองและขั้นตอนการจัดการคำศัพท์มาใช้ รวมทั้งรวบรวมทีมนักภาษาหลากหลายสาขาเพื่อจัดการกับโมดูลที่หลากหลาย เราแปลเนื้อหามากกว่า 1.5 ล้านคำให้ NetSuite และยังทำการทดสอบทางภาษา ฟังก์ชันการทำงาน ความสอดคล้องกับข้อกำหนด และความเข้ากันได้แบบดับเบิ้ล-ไบต์

อ่านเพิ่มเติม

Ebix Inc.

Ebix Inc.

EQHO ให้บริการงานโลคัลไลเซชันภาษาของประเทศในยุโรปและเอเชียสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เราโลคัลไลซ์ระบบส่วนติดต่อผู้ใช้และวิธีการใช้งาน รวบรวมนักภาษาหลากหลายสาขาเพื่อจัดการกับโมดูลที่หลากหลาย พัฒนาและนำกระบวนการโลคัลไลเซชันที่กำหนดเองและขั้นตอนการจัดการคำศัพท์มาใช้ รวมทั้งให้บริการทดสอบดับเบิ้ล-ไบต์ ฟังก์ชันการทำงานและความสอดคล้องกับข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

Oracle

Oracle

เนื่องจากแอปพลิเคชัน PeopleSoft ของ Oracle ออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดทางธุรกิจที่ซับซ้อนมากที่สุด เมื่อ Oracle เข้ามาใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาไทยของ EQHO จึงจำเป็นต้องมีการปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการและเครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์เหล่านี้ ดังนั้นเราจึงกำหนดทีมงานที่เป็นพนักงานประจำ 15 คน ได้แก่ นักภาษา วิศวกร ผู้ทดสอบ และผู้ตรวจรับรองคุณภาพ โดยนักภาษาของเรานั้นมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่จะทำงานกับโมดูลแอปพลิเคชันต่างๆ เรา ให้บริการทดสอบฟังก์ชันการทำงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการทดสอบทางภาษาสำหรับ Oracle และได้แปลงานมากกว่าสองล้านคำ

อ่านเพิ่มเติม

Acronis Inc.

Acronis Inc.

EQHO ให้บริการบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของแห่งนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสิบปี เริ่มต้นจากงานโลคัลไลเซชันซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว จากนั้นปริมาณของการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นงานโลคัลไลเซชันภาษาจีนทั้งจีนดั้งเดิมและจีนประยุกต์, ฝรั่งเศส, เกาหลี, สเปนและโปรตุเกส, การแปลและการโลคัลไลเซชันระบบส่วนติดต่อผู้ใช้และวิธีใช้งาน, การทดสอบและการหานักแปลเฉพาะด้านเป็นพิเศษสำหรับ Acronis และการถ่ายภาพหน้าจอเวอร์ชันที่โลคัลไลซ์สำหรับวิธีการใช้งานและเอกสารประกอบ เราให้บริการงาน DTP หลายภาษาและกระบวนการจัดทำเอกสารประกอบในรูปแบบ FrameMaker และ MS Word, ให้บริการทดสอบทางภาษาระยะไกล และแปลเนื้อหามากกว่าหนึ่งล้านคำ ตอนนี้เรายังให้บริการโลคัลไลเซชันมัลติมีเดียโดยโลคัลไลซ์งานนำเสนอด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

อ่านเพิ่มเติม

AVG Technologies

AVG Technologies

ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์เพื่อความปลอดภัย, การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานเครื่องพีซี และการปกป้องความเป็นส่วนตัวต้องการให้ EQHO ให้บริการด้านภาษาของประเทศในเอเชียและยุโรป รวมทั้งอินโดนีเซีย เกาหลี มาเลย์ ญี่ปุ่น โปรตุเกส (บราซิล) ตุรกี รัสเซีย และบอสเนีย บริการของเราประกอบด้วยการแปล การตรวจแก้ไข และการตรวจทานภาษาโดยใช้โปรแกรม WorldServer โดยแต่ละภาษามีคำมากกว่า 280,000 คำ

อ่านเพิ่มเติม

Symantec

Symantec

Symantec Corporation ซึ่งเป็นบริษัท Fortune 500 และสมาชิกดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P 500 เป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์เพื่อความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย EQHO ให้บริการงานแปลและโลคัลไลเซชันเป็นภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทย รวมทั้งระบบของส่วนติดต่อผู้ใช้และวิธีใช้งาน มีการทดสอบและกำหนดทรัพยากรทางภาษาเฉพาะเรื่อง เราปรับปรุงและกำหนดขั้นตอนการทำงานเองเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการโลคัลไลเซชัน มาตรฐาน และเครื่องมือที่มีอยู่ มีการถ่ายภาพหน้าจอเวอร์ชันที่โลคัลไลซ์สำหรับวิธีการใช้งานและเอกสารประกอบ ให้บริการทดสอบทางภาษาระยะไกล บริการและกระบวนการงาน DTP หลายภาษาสำหรับเอกสารประกอบเป็น FrameMaker และ MS Word และแปลเนื้อหามากกว่า 500,000 คำ

อ่านเพิ่มเติม

ABBYY Software House

ABBYY Software House

ย้อนกลับไปในปี 2008 เมื่อ ABBYY ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระหว่างประเทศได้ผลิตซอฟต์แวร์การแปลงไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์ข้อความ, การถ่ายภาพเอกสาร และซอฟต์แวร์ภาษาสำหรับทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเริ่มจากการให้ EQHO ทำงานโลคัลไลเซชันภาษายุโรปและเอเชีย และโลคัลไลเซชันระบบส่วนติดต่อผู้ใช้และวิธีการใช้งาน ดังนั้นเราจึงมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ ABBYY และได้โลคัลไลซ์ผลิตภัณฑ์ FineReader, FineReader Lite, FlexiCapture, PDF Transformer, Recognition Server และ Lingvo Mobile ขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาและฝังขั้นตอนการโลคัลไลเซชันที่กำหนดขึ้นเองและกระบวนการจัดการคำศัพท์

อ่านเพิ่มเติม

Aon

Aon

EQHO ทำการโลคัลไลซ์ระบบนโยบายและการขอรับสิทธิ์ของ Oracle เป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีจำนวน 65,000 คำ เนื่องจากความซับซ้อนของแอปพลิเคชัน รวมทั้งศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับการประกันและคำย่อนับร้อยคำ โปรเจ็กต์นี้จึงต้องใช้นักแปลที่มีประสบการณ์สูงด้านค้าประกัน โปรเจ็กต์นี้เสร็จสิ้นโดยใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ Aon จึงเป็นนายหน้าประกันต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ทำการค้าประกันได้อย่างเต็มรูปแบบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้า

Aon Risk Services Insurance Brokers PTE

อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และไอที

บริการอย่างมืออาชีพ

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

ซอฟต์แวร์และโทรศัพท์มือถือ

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์นโยบายและการขอรับสิทธิ์

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

EQHO ทำการโลคัลไลซ์ระบบนโยบายและการขอรับสิทธิ์ของ Oracle เป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีจำนวน 65,000 คำ เนื่องจากความซับซ้อนของแอปพลิเคชัน รวมทั้งศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับการประกันและคำย่อนับร้อยคำ โปรเจ็กต์นี้จึงต้องใช้นักแปลที่มีประสบการณ์สูงด้านประกัน  โปรเจ็กต์นี้เสร็จสิ้นโดยใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ Aon จึงเป็นนายหน้าประกันต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ทำการค้าประกันได้อย่างเต็มรูปแบบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

More » Content

Contact Us