Transocean

Transocean

ความสัมพันธ์ระหว่าง EQHO และ Transocean บริษัทขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินมาอย่างยาวนาน เราให้บริการงานโลคัลไลเซชันเป็นภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมเอกสารประกอบ HSE/SOP ในฟอร์มแมตต่างๆ, เอกสารการฝึกอบรม มัลติมีเดีย และไฟล์เสียงและวิดีโอ รวมทั้งงานแปลแบบผสมผสาน งานโลคัลไลเซชันเว็บและมัลติมีเดีย งานรวมไฟล์เสียงและวิดีโอหลายภาษา และงาน DTP โปรเจ็กต์มีนักภาษาที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและปิโตรเคมีที่กำหนดให้ดูแลหัวข้อที่ต่างกันไป EQHO ทำให้ Transocean สามารถนำวิธีการโลคัลไลเซชันที่มีการจัดการจากศูนย์กลางไปใช้กับภูมิภาค และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการกำหนดขอบเขตและตารางเวลา ขั้นตอนการทำงาน การจัดการคำศัพท์ การใช้งานเครื่องมือ และกระบวนการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม

SafetyMax

SafetyMax

EQHO ได้รับการติดต่อขอใช้บริการงานโลคัลไลเซชันเป็นภาษามาเลย์และจีนย่อ (จีนกลาง) จากบริษัทนี้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย วิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมและการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจและผู้บริโภค เป็นงานโลคัลไลเซชันวิดีโอเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 20 ไฟล์ โดยมีการพากย์เสียง การคลีนการบันทึกเสียง การตัดต่อ การแปลข้อความที่ปรากฏบนจอภาพ การพากย์เสียงและการลิปซิงค์ การทำโพสต์เอ็นจิเนียริง และบริการตรวจรับรองคุณภาพของภาษา

อ่านเพิ่มเติม

Diamond Offshore

Diamond Offshore

Diamond Offshore Drilling ให้บริการขุดเจาะตามสัญญาแก่อุตสาหกรรมพลังงานและเป็นผู้นำด้านการขุดเจาะในทะเลลึก EQHO ให้บริการงานโลคัลไลเซชันเป็นภาษาอารบิก, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และเวียดนาม รวมทั้ง QHSE Health & Safety, การอัดเสียงและทำคำบรรยายดีวีดี, การพากย์เสียงหลายภาษา, การทำโพสต์เอ็นจิเนียริง, การรวมไฟล์ Flash, งาน DTP และงานตรวจรับรองคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้า

Diamond Offshore

อุตสาหกรรม

พลังงาน

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

เอกสารและคู่มือ การพากย์และมัลติมีเดีย อีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

Diamond Offshore Drilling ให้บริการขุดเจาะตามสัญญาแก่อุตสาหกรรมพลังงานและเป็นผู้นำด้านการขุดเจาะในทะเลลึก EQHO ให้บริการงานโลคัลไลเซชันเป็นภาษาอารบิก, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และเวียดนาม รวมทั้ง QHSE Health & Safety, การอัดเสียงและทำคำบรรยายดีวีดี, การพากย์เสียงหลายภาษา, งานวิศวกรรมหลังการผลิต, การรวมไฟล์ Flash, งาน DTP และงานตรวจรับรองคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

 

More » Content

Contact Us