Alcatel Lucent

Alcatel Lucent

Alcatel-Lucent มีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอยู่ใน IP และเครือข่ายคลาวด์ รวมทั้งการเข้าถึงแบบไร้สายและแบบคงที่แถบความถี่กว้างเป็นพิเศษ แรกเริ่มนั้นมีการติดต่อผู้ให้บริการหลายรายให้ทำงานแปลให้แต่พบว่าไม่สะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสารและเวลาในการส่งงาน เมื่อตกลงให้ EQHO ทำงานให้ Alcatel สามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในหลายตลาดได้พร้อมๆ กัน ทำให้สินค้ามีอายุนานขึ้น มีรายได้เร็วขึ้นในทุกภาษา และได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น EQHO ให้บริการโลคัลไลเซชันจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น, จีนประยุกต์และจีนดั้งเดิม, ไทย และเวียดนาม รวมทั้งการพัฒนาคำศัพท์, การแปล, การโลคัลไลเซชันกราฟิก, การแก้ไขจุดบกพร่อง, การทดสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรุ่น, งาน DTP และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพขั้นสุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม

More » Content

Contact Us