แมทท์ วาเลย์

แมทท์ วาเลย์

คนที่ทำงานที่ EQHO ทุกคนเป็น expert ในงาน Localization ตัวจริงเสียงจริงทุกคนครับ เราร่วมงานกับทีมของ EQHO มาหลายโปรเจ็คท์ครับ ทุกโปรเจ็คท์ส่งงานตรงเวลาและคุณภาพงานก็ดีมาก กระบวนการทำงานตั้งแต่การขายไปจนถึงการดำเนินการก็ทำได้ดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่าในฐานะลูกค้า คุณจะได้รับงานในแบบที่คุณต้องการจริงๆ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มทำโครงการที่เกี่ยวกับการ Localization ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะแนะนำทีมงานจาก EQHO ให้เป็นพันธมิตรสู่ความสำเร็จของคุณ

Get in contact

Just add a few details about your company, your project and what you are trying to achieve and one of our global content specialists will rapidly get in contact to answer any questions or issue a quote.

Rest assured, your contact details remain 100% secure.
We do not distribute to 3rd parties. Privacy policy
Prefer to call us? Call us on +66 (0)2 637 8060
or email us at marketing@eqho.com

Find out more

As experts in Asian localization and translation services, with more than 17 years of experience, EQHO is the ideal choice. To find out more about how localization can benefit your business, or to get started, contact us today.

Call: +66 (0)2 637 8060 |
Follow us: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us