ພາສາ

ມີພຽງແຕ່ 6% ຂອງໂລກເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາອັງກິດ. ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າພາສາໃດທີ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານເວົ້າ?

ຂໍຄຳປຶກສາ

ເລື່ອນລົງ

ໂລກແມ່ນສະຖານທີ່ໃຫຍ່ແທ້ໆ!

ພາສາອັງກິດມັກອາດຈະຄິດວ່າເປັນ ‘ພາສາສາກົນ’, ແຕ່ຄວາມຈິງແມ່ນ 75% ຂອງປະຊາກອນໂລກເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ເລີຍ – ແລະ ມີພຽງແຕ່ 6% ເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາອັງກິດ. ບໍ່ແປກໃຈເລີຍທີ່ 70% ຂອງຄົນມີແນວໂນ້ມຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າທາງອອນໄລນ໌ ຈາກເວັບໄຊໃນພາສາໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກຈະຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ, ສິນຄ້າທີ່ເປັນພາສາອັງກິດພຽງຢ່າງດຽວ ຄືຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ. ໃນດ້ານບວກ, ໃຊ້ພຽງແຕ່ 30 ພາສາ ໂດຍປະມານສາມາດເຂົ້າເຖິງເກີນກວ່າ 90 % ຂອງກຳລັງຊື້ທາງອອນໄລນ໌ທົ່ວໂລກ, ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ໄດ້ຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

toolkit

ພາສາທີ່ບໍລິການ

 

ຊ່ຽວຊານ

ຊ່ຽວຊານ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ອາຊີ

ເອ໊ກໂຄ່ ບໍລິການ ທຸກພາສາທາງການຄ້າ ທີ່ທ່ານອາດຕ້ອງການ, ແຕ່ໜຶ່ງໃນຄວາມຊຳນິຊຳນານຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນການສະໜອງວິທີການແກ້ໄຂດ້ານພາສາ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການລົງທຶນ ໃນຕະຫຼາດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃໝ່ ແລະ ສັບສົນໃນອາຊີ. ພາສາໃນລາຍການຂອງພວກເຮົາປະກອບດ້ວຍ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາມາເລ, ພາສາໄທ, ພາສາຕາກາລ໋ອກ, ພາສາລາວ, ພາສາມົງໂກນ, ພາສາພະມ້າ ແລະ ພາສາຂະແມ. ປະສົບການຫຼາຍປີໃນການສະໜອງວິທີການແກ້ໄຂດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນອາຊີ ພ້ອມທັງສູນກາງຜະລິດສອງແຫ່ງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໃນເຂດເວລາດຽວກັນ ກັບທີມງານນາຍພາສາ ພາຍໃນປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດທີ່ຢາກຂະຫຍາຍຕົວ ໃນພາກພື້ນນີ້.

ອ່ານເພີ່ມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ອາຊີຂອງພວກເຮົາ.

ເບິ່ງວຽກງານຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃຫຍ່ໆ ຈໍານວນໜຶ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດແນວໃດ

ທ່ານພ້ອມເຂົ້າສູ່AECແລ້ວບໍ?

ພາສາອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາມາເລ, ພາສາໄທ, ພາສາຕາກາລ໋ອກ, ພາສາລາວ, ພາສາພະມ້າ, ພາສາຂະແມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເຄືອຂ່າຍຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ
ປະເທດ

ພາສາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ ສາຍພົວພັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ; ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງໆຂອງພາກພື້ນ ແລະ ວັດທະນາທຳ ຍັງສາມາດເປັນອຸປະສັກທີ່ຍາກຈະເອົາຊະນະໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ທີ່ ເອ໊ກໂຄ່, ພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະໜອງການແປພາສາ ແລະ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ຢ່າງມີຄຸນະພາບສູງ ໂດຍນຳໃຊ້ຊ່ຽວຊານມືອາຊີບພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ສາມາດສື່ສານເນື້ອໃນຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ – ບໍ່ວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານຈະແມ່ນໃຜ ຫຼື ຢູ່ທີ່ໃດກໍຕາມ.

ຊ່ຽວຊານ

ຊ່ຽວຊານພາຍໃນບໍລິສັດ ແລະ
ຊ່ຽວຊານນຳໜ້າ ດ້ານພາສາອາຊີ

ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍນັກແປພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາແລ້ວ, ທີມງານພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ຍັງປະກອບມີຊ່ຽວຊານນາຍພາສາ ສຳລັບຫຼາຍພາສາ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາ ທີ່ສາມາດສະໜອງການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ ການພາກສຽງ, ການກວດສອບດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ການທົດສອບທາງດ້ານຄວາມສວຍງາມຂອງໂຄງການໂດຍລວມ. ປັດໄຈຂ້າງເທິງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມຄາດຫວັງດ້ານຄຸນນະພາບໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ ສົ່ງມອບໂຄງການໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວສຳລັບໂຄງການທີ່ຮີບດ່ວນ.

ຊ່ຽວຊານ

ມີຄຳຖາມບໍ່? ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການບໍລິການແປພາສາ ແລະ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ເອ໊ກໂຄ່ ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້.

ໂທ: +65 66 538335 |
ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us