งานแปลที่เข้าถึงทุกมุมโลก
สื่อวีดีทัศน์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ภาพลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน

พร้อมให้บริการใน 65 ภาษาทั่วโลก

กว่า 25 ปีที่เราคือผู้นำทางด้าน
ภาษาทั้งภาพและเสียง
ในภูมิภาคเอเซีย

เกม
ที่เข้าถึงทุกกลุ่มผู้เล่น
ทุกภาษาทั่วโลก

ปรับโซลูชั่นตามความต้องการของคุณ

เราพร้อมให้บริการมากกว่า 65 ภาษาทั่วโลก

กว่า 25 ปีที่ EQHO ได้พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ
ความต้องการของโลกแห่งการสื่อสาร เราจึงเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ภาพ หรือเสียงเพื่อให้คู่ค้าของเราเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงทุกมุมโลก


EQHO (ออกเสียงว่า /เอ็คโค่/) เราคือผู้นำทางด้านการสื่อสารในภูมิภาคเอเซีย

750M

ล้านคำ คืองานแปลที่เรานำส่ง

98%

ระดับความพอใจจากลูกค้าทั่วโลก

65

ภาษาที่เราคือผู้เชี่ยวชาญ

OUR SERVICES

เราพร้อมพาคุณก้าวสู้โลกยุคใหม่ไปกับ คอนเทนต์ที่ทั่วโลก ยอมรับ

ทุกภาษา ทุกแพลตฟอร์ม ทุกเนื้อหา ไม่ว่าจะภาพหรือเสียง เราพร้อมนำพาธุรกิจของคุณสู่ตลาดโลก

การบริการด้านLocalization

Services

การบริการด้านLocalization

Services

เพราะงานของเราคือการเชื่อมต่อการสื่อสารในทุกรูปแบบ ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่นำนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้ flexibility ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วตามความต้องการ scalability สร้างธุรกิจให้เติบโตและ

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ เราจึงรู้ถึงทุกความท้าทายทั้งศาสตร์และศิลป์ เราจึงสร้างมาตรฐานที่ทำให้ทั่วโลกยอมรับ

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use our site you agree to our Privacy Policy. ACCEPT