Localization คืออะไรและทำงานอย่างไร

EQHO Thai17 February 20209.7k

คุณกำลังมองหาวิธีเปิดตัวสินค้าหรือบริการในต่างประเทศอยู่ใช่ไหม ถ้าใช่ และถ้าคุณอยากมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจ คุณจะต้องเปิดการขายของคุณให้เป็นภาษาท้องถิ่นเสียก่อน

Localization (โลคัลไลเซชั่น) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า L10N คือการเปลี่ยนเนื้อหาให้เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งข้อกำหนดอื่น ๆ ของตลาด (หรือภาษา) เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

กระบวนการดังกล่าวรวมถึงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน เอกสาร เครื่องมือทางการตลาด ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ และวิดิโอเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจ หลายบริษัทใช้บริการโลคัลไลเซชั่นเพื่อช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ และในโลกที่มีผู้บริโภคหลากหลายนั้น ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจก็มากด้วย ผู้บริโภคเหล่านี้ต้องการสินค้า บริการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นภาษาของตนเอง การโลคัลไลเซชั่นจะช่วยให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายมากขึ้น

โลคัลไลเซชั่นคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือสำหรับตลาดภาษาต่างประเทศ และการแปลเนื้อหาจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง (ภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทาง) โดยให้ความสำคัญกับบริบททางวัฒนธรรมและความหมายของภาษาปลายทางนั้น ๆ ด้วย โลคัลไลเซชั่นต่างจากการแปลทั่วไปหรือ translation เนื่องจากเกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่ใช่ภาษาหรือตัวอักษร (กราฟิก รูปภาพและสี) ด้วย

เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะช่วยลดเวลาในการเข้าถึงตลาด ลดค่าใช้จ่าย และมั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่นำไปใช้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หากคุณยังสงสัยว่ากระบวนการเป็นอย่างไร ลองอ่านเพิ่มเติมได้

การเตรียมงาน

การเตรียมงานเป็นหัวใจของงานที่ประสบความสำเร็จ เมื่อผู้ให้บริการโลคัลไลเซชั่นได้ทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์และทรัพยากรของลูกค้าแล้วก็จะทราบวิธีที่ดีที่สุดในการทำงาน เช่น การจัดทำอภิธานศัพท์ (Glossary) สำหรับงานโลคัลไลเซชั่นที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง

การเตรียมงาน

การจัดทำอภิธานศัพท์ทำให้ทุกคนมีมาตรฐานในการใช้คำที่ตรงกันหากเกิดปัญหา อย่างเช่นในการสร้างแบรนด์ขององค์กร การใช้อักษรย่อและคำศัพท์ตามภาษาต้นฉบับ คู่มือประกอบการแปลจะบอกสไตล์และระดับของภาษาที่ต้องใช้สำหรับงานนั้น ๆ เมื่อต้องทำงานโลคัลไลเซชั่นของแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจง ยิ่งมีรายละเอียดมากยิ่งดีเพราะเพิ่มโอกาสที่จะใช้คำแปลได้ตรงกันและงานมีคุณภาพ

การแปลและการตรวจแก้งานแปล

สิ่งสำคัญสำหรับงานโลคัลไลเซชั่นเนื้อหาเฉพาะด้านอย่างหนึ่งก็คือ การรักษาประเด็นหลักที่ต้องการสื่อถึงผู้อ่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานโลคัลไลเซชั่นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน อาจมีคำแปลหลายคำ นักแปลต้องพิจารณาเลือกคำที่เหมาะสมและนำส่งงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

การตรวจสอบคุณภาพ

การประเมินเป็นหัวใจสำคัญสำหรับงานเขียนที่ดี การโลคัลไลเซชั่นก็ไม่ต่างกัน งานแปลที่ดีควรแปลให้เหมือนกับภาษาต้นฉบับและไม่มีข้อผิดพลาด หากงานแปลไม่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้ที่มีประสบการณ์ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้

การตรวจทานโดยคนภายใน

ในขั้นตอนสุดท้ายของการแปล นี่คือโอกาสสุดท้ายของแบรนด์ที่จะได้ตรวจทานงาน ขั้นตอนนี้จะตรวจทานโดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ อย่างละเอียดก่อน ในการเลือกว่าใครจะรับผิดชอบขั้นตอนนี้ แบรนด์จะมั่นใจได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมในระหว่างการสร้างอภิธานศัพท์หรือคู่มือประกอบการแปล

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการโลคัลไลเซชั่นได้บนเว็บไซต์ของเรา

contact

Are your translation solutions scalable?

As experts in Asian localization and translation services, with more 20 years of experience, EQHO is the ideal choice. To find out more about how localization can benefit your business, or to get started, contact us today.

This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use our site you agree to our Privacy Policy. ACCEPT